Weave använder Stripe för att lansera en ny betalningsplattform för små och medelstora företag

Från det första telefonsamtalet till den slutliga betalningen hjälper Weaves unika integration av hårdvara och programvara små och medelstora företag att växa, behålla och kommunicera med sina kunder.

Använda produkter

    Payments
    Terminal
    Connect
    Sigma
Nordamerika
Startup

Utmaning

Weave ville lägga till betalningsfunktioner till sina maskinvaru- och programvarulösningar för att skapa en enhetlig plattform för sina kunder och deras verksamheter. Weaves ideallösning var att implementera sin plan för digitala och fysiska betalningar och lansera sin tjänst utanför USA och i en annan bransch än hälso- och sjukvården. Weave behövde en partner med rätt mix av funktioner, funktionalitet, pris och löpande innovation för att hjälpa dem att göra betalningar till en värdefull tjänst och ett nytt intäktsflöde.

Lösning

Weave hade anlitat en betalningskonsult och var på väg att själva bli betalningsförmedlare (PayFac) innan man insåg att processen var komplexare och dyrare än man först hade beräknat. Man kom fram till att Stripe var ett bättre alternativ för att hjälpa dem att bygga sin betalningsplattform, monetarisera betalningar och nå sina huvudmål med en och samma partner.

Resultat

Stripe tillhandahöll den fullt integrerade lösningen Weave behövde för att hantera betalningar online och i fysisk miljö och expandera sin nya betalningsverksamhet. Med Stripe kunde Weave lansera sin betallösning betydligt snabbare och med mindre utvecklings- och operativa resurser.

Insikt om hur komplicerat det är att vara betalningsförmedlare

Weave ville erbjuda betalningsfunktioner från etablerade leverantörer på sin plattform som en värdefull ny funktion för sina kunder och ett nytt intäktsflöde för Weave. Weave anlitade en betalningskonsult som gav dem rådet att registrera sig som betalningsförmedlare och erbjuda sådana tjänster. Under de följande sex månaderna pratade Weave med ett antal tokeniserare, gateways, betalleverantörer, leverantörer av verktyg för att förhindra bedrägerier, samt distributörer och återförsäljare av kortterminaler. Omfattningen och implementeringen bestod av: nya databaser som skulle installeras utanför befintliga system, granskningar för att bli PCI-certifierad samt integration och konstruktion av nya interna system för att stödja kundkännedomskontroller, tokenisering, betalningsgateways, bedrägeriverktyg, maskinvara och rapportering. Weave-teamet insåg att det var betydligt komplexare samt mer tidskrävande och resurskrävande att vara betalningsförmedlare än man ville. Man undersökte om Stripe hade en lösning som kunde uppfylla deras behov.

Introduktion av betalningar på plattformen

Weave använde redan Stripe för att hantera den innovativa sms-betalningsfunktionen som man lanserade i början av 2019 och man ville tillhandahålla en lösning som också gjorde det möjligt för kunderna att ta emot betalningar i fysisk miljö. Weave ville veta om Stripe kunde stödja digitala, fysiska och mobila betalningar, och på så sätt leverera den betalningslösning Weave hade föreställt sig. Weave valde att använda Stripe Connect och Terminal (Verifone® P400), som hjälpte dem att tillhandahålla sms-betalning och andra digitala betalningsmetoder, samt betalning i fysisk miljö och övergripande betalningshantering till sina kunder. Efter att man lade till betalningar till sitt programvaruerbjudande har Weave kunnat dra nytta av betydande fördelar för sin betalningsverksamhet, däribland en tillväxt hos betalkunder med 13 % per månad. Bearbetningsvolymerna har också ökat med i genomsnitt 37 % per månad.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter