Introduktion till amerikansk omsättningsskatt och ekonomiska förbindelseregler

Introduktion

Onlineföretag säljer i dag till kunder i flera amerikanska delstater och även utomlands. Faktum är att mer än 80 % av startupföretag som använder Stripe säljer till över 20 delstater och länder. Även om det är lättare än någonsin att nå kunder online så kan försäljning på flera olika platser leda till ökad komplexitet.

Omsättningsskatt är ett exempel på denna komplexitet. Om ditt företag säljer till kunder i USA måste du följa momslagar i de amerikanska delstater där du uppfyller tröskelvärdet för registrering. Dessa tröskelvärden, skatteregler och skattesatser varierar beroende på delstat och produkt. Ju fler produkter du säljer och fler platser du säljer till, desto mer komplexa blir skattereglerna.

Den här guiden är till för företag som säljer till kunder i USA. I guiden förklaras grunderna i ekonomiska förbindelseregler. Du lär dig hur du identifierar när du har nått tröskelvärdet för registrering, hur du bestämmer rätt skattesats beroende på vad och var du säljer och hur du deklarerar och betalar in skatt. Vi berättar även hur Stripe Tax kan hjälpa dig att följa alla regler.

Om du vill ha mer information om skatter när du säljer till europeiska kunder kan du läsa vår guide om moms inom EU och OSS-moms.

En introduktion till ekonomiska förbindelseregler (nexus)

Termen ”economic nexus” (ett slags ekonomiska förbindelseregler) används i USA och avser en företagsnärvaro i en amerikansk delstat som gör en säljare utanför delstaten skyldig att betala skatt där när en viss nivå av transaktioner eller försäljningsaktivitet har uppfyllts. I USA regleras omsättningsskatten främst på delstatlig nivå, och varje delstat har olika lagar och regler. Innan det fanns internet var det enkelt att avgöra om du hade en ekonomisk koppling (nexus) på en viss plats. Om du hade en butik, ett kontor, ett lager, en anställd eller en tillfällig mässa i en viss delstat behövde du ta ut omsättningsskatt där.

Detta fungerade tills e-handeln kom. När internetekonomin väl tagit fart fick onlinebutikerna en fördel gentemot lokala företag eftersom de inte behövde ta ut och betala in omsättningsskatt. På så vis gick delstaterna miste om upp till 33 miljarder USD i skattepliktig inkomst om året.

År 2018 ingrep den Högsta domstolen och skapade ett nytt prejudikat i domen South Dakota vs Wayfair. En delstat kan nu kräva att ett företag tar ut omsättningsskatt även om det inte har en fysisk butik eller säljare i delstaten i fråga. Sedan dess räcker det med en ”ekonomisk” närvaro eller att man når en viss nivå av transaktioner eller försäljningsaktivitet för att dessa förbindelseregler ska tillämpas i den delstaten. Du måste även registrera dig i alla delstater där du har en fysisk närvaro.

Vikten av att följa dessa förbindelseregler

Företagare måste förstå de förbindelseregler som gäller för dem och tillhörande ansvar för att undvika att behöva betala skatt som inte tagits ut plus böter och räntor. Du måste skattedeklarera i alla delstater där du är registrerad att ta ut skatt, även om du inte har någon momsskyldighet under den perioden.

Om du borde ha tagit ut omsättningsskatt från dina kunder men inte har gjort det, måste du betala försenad omsättningsskatt ur egen ficka med ränta och påföljder som i genomsnitt är 30 % av omsättningsskatten.

Så följer du regler och föreskrifter för omsättningsskatt

Att följa de ekonomiska förbindelsereglerna är en process i flera delar som beror på ditt företags och dina kunders exakta plats, din försäljningsvolym och vilken typ av produkter du säljer. Här är de tre viktigaste stegen för företag att följa skattelagstiftningen i USA:

1. Bestäm var förbindelsereglerna gäller för dig

Från och med maj 2021 har alla amerikanska delstater utom Missouri någon form av ekonomiska förbindelseregler (källa: New York Times). Förbindelsereglerna börjar vanligtvis gälla efter att du har passerat en specifik transaktions- eller intäktsgräns. Dessa tröskelvärden baseras generellt på företagets verksamhet de senaste 12 månaderna, och har varierande krav och tidsfrister för skatteregistrering i delstaten.

Amerikanska delstater med förbindelseregler Bilden visar vilka amerikanska delstater som har förbindelseregler.

I de flesta delstater är tröskelvärdet 100 000 USD i försäljning eller 200 transaktioner under 12 månader. Det finns dock undantag. I Texas och Kalifornien är tröskelvärdet till exempel 500 000 USD.

När företag når tröskelvärdet i en lokal jurisdiktion bör de registrera sig för att ta ut skatt på webbplatsen för den relevanta delstatliga myndigheten. Företag ska inte ta ut skatt om de inte har registrerat sig i tillämplig jurisdiktion. Varje delstats registreringskrav ser olika ut. I Texas behöver företag utanför delstaten registrera sig den första dagen i den fjärde månaden efter att de har nått det ekonomiska tröskelvärdet. På Rhode Island har företagen fram till den 1 januari året efter att de har nått den ekonomiska gränsen på sig för att registrera sig, ta ut och börja betala omsättningsskatt.

Lagarna varierar också beroende på om du säljer fysiska produkter, digitala produkter eller programvara som en tjänst (SaaS). Digitala produkter som e-böcker, onlinekurser, musikfiler och medlemskap på webbplatser kan vara särskilt komplexa. Alla delstater beskattar inte digitala varor. Jurisdiktioner som beskattar den typen av varor har egna definitioner av vad en digital produkt är.

Delstater med skatt för digitala varor

Även om SaaS-produkter räknas som digitala produkter, har de ofta unika regler eftersom de inte nödvändigtvis laddas ner. SaaS-försäljningen är till exempel 100 % skattepliktig i Connecticut men beskattas inte i Kalifornien. Och i Texas beskattas SaaS-produkter till 80 % av försäljningspriset, medan nedladdad programvara beskattas fullt ut.

2. Kontrollera din jurisdiktion och förstå din skattesats

Det finns mer än 11 000 skattejurisdiktioner i USA, alla med olika lagar. Bara i Alabama finns det mer än 900 skattejurisdiktioner, och Texas har över 1 900. Tyvärr är delstater med färre skattejurisdiktioner inte nödvändigtvis mindre komplicerade, eftersom det kan finnas enorma variationer i administrativa processer och verkställighet. Du måste noga undersöka varje delstat och jurisdiktion för att säkerställa att du deklarerar korrekt.

Skattesatserna varierar beroende på vad och var du säljer och de uppdateras ständigt. Mer än 600 skattesatsändringar förväntas ske under 2021 bara i USA. Virginia undantar t.ex. vissa vapenskåp från omsättningsskatt medan staden Chicago kommer att börja beskatta e-handelsförsäljning av vin och vatten på flaska.

Tjugofyra delstater deltar i det amerikanska avtalet Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA). Det består av en styrelse som inrättades för att hjälpa företag att hantera skatt i olika jurisdiktioner. Eftersom många delstater inte deltar skapar det dock inte ett enhetligt system. Du måste fortfarande vara uppmärksam på varje delstats specifika riktlinjer.

3. Deklarera och betala skatt

Besök webbplatsen för varje delstats skattemyndighet för att få information om hur du ska deklarera, och kanske ännu viktigare, när du ska deklarera. Tidsfristerna varierar mellan delstaterna, och hur ofta du deklarerar varierar också avsevärt beroende på din plats och din skattskyldighet.

Skattejurisdiktioner som Stripe har stöd för

I Tennessee deklarerar du omsättningsskatt en gång om året om din månatliga skatt uppgår till 200 USD eller mindre. Om den överstiger 200 USD måste du deklarera månadsvis senast den 20:e följande månad. Till exempel skulle du deklarera omsättningsskatt före den 20 februari för försäljningen i januari. I New York däremot tilldelar skatte- och finansdepartement varje företag som säljer i delstaten en deklarationsfrekvens (månads-, kvartals- eller årsvis), beroende på försäljningsvolym.

Så kan Stripe hjälpa dig

Stripe Tax gör skatteefterlevnad lite enklare, så att du kan fokusera på att få ditt företag att växa. Tjänsten beräknar och tar automatiskt ut omsättningsskatt, moms och GST på både fysiska och digitala varor och tjänster i alla amerikanska delstater samt i 30 andra länder. Stripe Tax är inbyggt i Stripe så att du kan komma igång snabbare – inga tredjeparter eller insticksprogram behövs.

Stripe Tax kan hjälpa dig med följande:

Ta reda på var du behöver registrera dig och ta ut skatt. Se var du behöver ta ut skatt baserat på dina Stripe-transaktioner, och lägg till skatt i ett nytt land eller en ny delstat på några sekunder. Du kan börja ta ut skatt genom att lägga till en rad kod till din befintliga Stripe-integration eller lägga till skatteuppbörd i Stripes produkter utan kod (som Invoicing) med ett enda klick. – Ta ut skatt automatiskt. Stripe Tax beräknar och tar alltid ut rätt skattesats oavsett vad och var du säljer. Den har stöd för hundratals produkter och tjänster och uppdateras dessutom när skatteregler eller skattesatser ändras. – Göra deklaration och betalning enklare. Stripe tar fram detaljerad rapportering och sammanfattningar för varje område du måste deklarera i. Detta kan hjälpa dig att både deklarera och betala in skatter på egen hand, utan revisor, eller med hjälp av en revisorpartner från Stripe.

Mer information om Stripe Tax finns här.

Tillbaka till guider
You’re viewing our website for Estonia, but it looks like you’re in the United States.