Toyota samarbetar med Stripe för att hjälpa bilmekaniker och främja miljömässig hållbarhet

Den japanska biltillverkaren har skapat en plattform som gör det möjligt för lokala verkstäder att dela och återanvända den specialutrustning som krävs för att utföra service på moderna fordon.

Det japanska ordet ”mottainai” beskriver känslan när något inte utnyttjas fullt ut. Det är en känsla som ligger till grund för ett unikt nytt program som Toyota lanserat och vars syfte är åtgärda den ökade belastningen på bilverkstäder – samtidigt som man minskar koldioxidutsläppen.

Utmaningen för fordonsbranschen och de många lokala verkstäder som stödjer den är att det blivit betydligt mer komplicerat att utföra service på en bil än tidigare. Datoriseringen av fordonen i kombination med övergången från förbränningsmotorer till hybridmotorer eller helt elektriska motorer har gjort att de olika typer av reparationer som mekaniker måste kunna utföra ökat avsevärt. I många fall krävs dyr specialutrustning, vilket gör att verkstädernas kapitalkostnader för utrustning ökar dramatiskt.

Toyota grundades 1937 och menar att detta är omvälvande förändringar av en typ som bara inträffar en gång varje århundrade. Därför bestämde sig företaget för att lansera en plattform som kallas Mechacomi (namnet är en kombination av ”mekanik” och ”kommunikation”) – en minst lika omvälvande åtgärd. Genom plattformen kan verkstäder köpa och sälja begagnad utrustning och begagnade verktyg, vilket bidrar till koldioxidneutralitet och gör att deras kostnader minskar.

Omvälvande förändringar i industrin

Bilverkstäder använder massor av dyr specialutrustning. De här verktygen är avgörande för att bilarna ska kunna köra ut på vägarna igen, men alla mekaniker behöver dem inte hela tiden. De är också svåra att sälja vidare på grund av begränsade affärsnätverk, inte minst på landsbygden. Istället samlar de verktyg som inte används ofta damm och försämras.

Mechacomi bidrar till att förändra verkstädernas sätt att tänka så att de istället för att kassera verktygen återanvänder dem – detta tack vare en tjänst som är bra både för verkstäderna och för miljön. Den plattform som Toyota lanserade i vissa regioner i Japan i juni gör att verkstäder kan köpa och sälja utrustning och verktyg som inte används av varandra och kan be specialleverantörer om råd när det gäller att bedöma och köpa utrustning.

Men det räcker inte att koppla samman köpare och säljare för att få plattformen att fungera. Försäljning av begagnad utrustning är transaktioner med högt värde mellan parter som kanske bara interagerar en enda gång. Det leder till komplexa processer, som inkluderar funktioner som depositioner, vilket begränsar systemrisken men ger ökad transaktionskomplexitet.

För att få Mechacomi att fungera smidigt behövde Toyota ta reda på hur man kunde eliminera all denna finansiella friktion – och bestämde sig då för att använda Stripe Connect mot bakgrund av dess kapacitet att stödja en plattformsverksamhet som kräver försäljningar mellan många olika parter och hantering av penningflödet.

Mechacomi brings a new degree of liquidity to the market for used auto repair equipment.

Väl anslutna kassaflöden

Med Connect kunde Toyota snabbt konfigurera de depositionstjänster som behövdes. Toyota har också på ett enkelt sätt kunnat utveckla alternativ för banköverföring och kreditkortsbetalning för att stödja olika användarsegments köp- och säljönskemål. Stripe hjälper Toyota att öka kundnöjdheten genom en särskild supportansvarig som genomför regelbundna analyser och hjälper till att lösa problem.

”Mechacomi är ett viktigt nytt initiativ i Toyotas omvandling till ett företag inom mobilitet. Vi måste hela tiden bli bättre för att kunna minska antalet missnöjda kunder och säkerställa att våra kunder är nöjda med den service de får. Stripe är en mycket tillförlitlig partner eftersom de tillhandahåller en tjänst som gör att vi snabbt och enkelt kan introducera olika betalningsmönster och tack vare deras omfattande support”, säger Tomoaki Nakatani på Toyoytas Customer First Management Office.