Ray Studios löser betalningsproblem kopplade till lokala regelverk med Stripe

Ray Studios erbjuder en unik och innovativ tjänst för borttagning av tatueringar med hjälp av hydraulisk akustisk vågteknik för att hjälpa kunderna att snabbare genomgå processen. Företaget samarbetade med Stripe-partnern Square1 för att förbättra sin betalningsverksamhet. På så sätt sparade man tid samt ökade intäkterna i syfte att ge stöd för expansion och fokusera på sitt löfte om kundnöjdhet.

Använda produkter

    Payments
    Payment Links
    Terminal
Europa
Tillväxtföretag

Utmaning

Ray Studios visste att det fanns en stor efterfrågan på tjänster för att ta bort tatueringar och öppnade sin studio i Paris i januari 2022. Senare samma år utökade man verksamheten till övriga Frankrike, Spanien och Belgien. Företaget behövde snabbt börja ta emot betalningar på ett sätt som var enkelt att hantera för teamet och man behövde också kunna följa upp affärsutvecklingen.

I Frankrike är borttagning av tatueringar registrerat som en medicinsk procedur, vilket innebär att det finns olika betalningsförfaranden för läkare och personal. Ray Studios sökte en lösning som kunde dela upp betalningar i lika stora delar när transaktionen genomfördes.

Ray studios-teamet sökte också efter ett sätt få stöd för digitala och försenade betalningar från kunder och att på ett enkelt sätt kunna följa upp dessa betalningar i efterhand.

Lösning

I oktober 2021 föreslog Stripe för Ray Studios att Square1 skulle kunna hjälpa till att hitta en lösning som skulle göra det så okomplicerat som möjligt att ta emot betalningar. Square1 tog sig an utmaningen och implementerade Stripe Payments på bara en vecka. Square1 utbildade också studioteamet i att använda Stripe Terminal och genomförde en workshop för backoffice-teamet om rapporteringsfunktionerna på Stripe Dashboard som ger insyn i företagets utveckling. När testningen var genomförd och teamet kände sig bekvämt med att använda systemet i sin egen miljö var de redo att köra.

Då uppstod ett oförutsett användningsfall: Ray Studios behövde ett sätt att kontakta kunder som hade glömt sitt kreditkort eller som upplevde betalningsproblem så att de kunde betala på distans senare istället för att behöva komma tillbaka samma dag.

Genom att lägga till kodsnåla verktyg ovanpå den traditionella API-drivna utvecklingen i syfte att anpassa Stripes omfattande verktygslåda kunde Square1 bygga ut det interna klinikprogrammet så att personalen kunde generera anpassade betalningslänkar som man kunde skicka till kunderna. Med den kombination av Stripe-produkter som var tillgänglig tog hela processen inte mer än tre dagar.

Det lätta program som Square1 byggt ovanpå Stripe Terminal gör att personalen på kliniken kan behandla betalningar för kunder som befinner sig på eller utanför kliniken och lägga till ytterligare bakgrund som är användbar vid rapportering, som kundens kontaktuppgifter.

Möjligheten att generera betalningslänkar löste också ett annat problem med kunder som inte dyker upp på sin inbokade tid. Stripe kunde ge Ray Studios en lösning som innebär att de kan skicka ut betalningslänkar när någon missat en bokad tid för att täcka kostnaderna för den tiden.

Resultat

Ray Studios har växt snabbt efter implementeringen av Stripe. De interna verktygens enkelhet gör att personalen utan ansträngning kan behandla betalningar inom kliniken, samtidigt som kraftfulla verktyg för rapportering och kundservice gör att man kan följa upp företagets tillväxt och se till att kunderna fortsatt är nöjda. För Ray Studios är den mest märkbara fördelen att teamet inte behöver lägga lika mycket tid på betalningsbehandling.

Att gå över till omnikanalsbetalningar har också gjort skillnad. Både kunder och personal gynnas av en mer flexibel betalningsprocess, som ger snabbare betalningsflöden och i slutändan sparar in två arbetsdagar per månad.
Att dela upp betalningar vid källan mellan läkare och personal var den perfekta lösningen så att Ray Studios kan arbeta på ett smidigt sätt i enlighet med det franska regelverket.

En användarupplevelse som är både snabb och användarvänlig hjälper Ray Studios att behålla kunder – samtidigt som besök som inte avbokas också genererar ytterligare intäkter.

Ray Studios planerar nu att öppna på nya platser i Frankrike och utomlands. Nästa fas handlar om att flytta företagets anpassade app till molnet för att göra den tillgänglig från alla studios, istället för att behöva installera den manuellt på en dator på varje plats. Stripe Connect kommer sedan att användas för att genomföra onboarding av alla kliniker genom en automatisk registrering, vilket säkerställer att Ray Studios ekonomihantering fortsatt fungerar smidigt.

Om partnern

Square1 är ett prisbelönt kreativt företag som utvecklar programvara för webb och mobil. De har kontor i Irland, Frankrike och Spanien, och är den första byrån som är listad i Stripes partnerprogram. Square1 tillhandahåller konsult- och integrationssupport för företag som vill uppdatera sin betalningsupplevelse. De identifierar rätt kombination av Stripe-produkter som kan användas och stöttar ett befintligt utvecklingsteam eller genomför det praktiska utvecklingsarbetet själva. Square1 har hittills hjälpt fler än 120 Stripe-användare.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter