Lugg samarbetar med Stripe för smidigare onboarding och omedelbara utbetalningar

Lugg hjälper människor att flytta vad som helst genom ett enda klick. Plattformen kopplar samman sina kunder med lokala, flexibla flytt-team i sex olika storstadsområden. Stripe hjälper Lugg att lägga mindre resurser på utveckling och dessutom få företaget att växa genom att automatisera komplexa betalningar till flera mottagare.

Använda produkter

    Connect
    Payments
Nordamerika

Utmaning

Lugg är en on-demand-baserad marknadsplats som jobbar hårt för att uppfylla såväl sina kunders som sina tjänsteleverantörers behov. På kundsidan måste Lugg kunna skicka ut förare och flyttarbetare extremt snabbt – i samma stund som kunden beställer hämtning måste förare och flyttarbetare vara redo att köra. På leverantörssidan måste Lugg å andra sidan kunna erbjuda en enkel registreringsprocess och ett smidigt betalsystem. Ju fler nöjda förare och flyttarbetare det finns på Luggs plattform, desto snabbare kan Lugg behandla kundernas begäran och uppfylla samtliga parters behov.

Före Stripe registrerade Lugg alla nya förare och flyttarbetare manuellt på sin plattform. Eftersom betalsystemet krävde att samtliga användare fyllde i flera registreringsformulär innan de kunde få betalt var processen både arbets- och tidskrävande, i synnerhet då den dessutom krävde ett personligt besök på ett av Luggs kontor för att få hjälp med att fylla i rätt blanketter och komma igång med de olika apparna: en för betalningar, en för fordonsspårning och en för rutthantering.

Lösning

Lugg valde Stripe Connect för att automatisera onboarding-processen för sina förare och flyttarbetare och lägga till flexibla betalningsalternativ. Tack vare Stripe kan Lugg betala sina tjänsteleverantörer i samma stund som de får in betalningsbegäran och automatiskt dela upp kundernas betalningar på förare, flyttarbetare och samarbetspartner.

Stripe Connect, som är byggt för on-demand-baserade marknadsplatser som Lugg, erbjuder möjligheten att dela upp betalningar på så många användare och betalningstyper som behövs. Därmed kan man alltså betala ut timlön och beställningsuppdrag separat, samt även dra av delar av en betalning i syfte att täcka upp för material och utrustningslån. Allt Lugg behöver göra är att använda Stripes API för att specificera vart och när betalningen ska skickas.

Tack vare Stripe Connect och Instant Payouts kan Lugg dessutom betala sina förare och flyttarbetare när de själva vill ha betalt. Med tanke på Luggs många övriga prioriteringar är sannolikheten låg att de skulle kunna erbjuda denna tjänst utan Stripe.

Resultat

Luggs onboarding-process är i dag helt automatisk, och det tar bara några minuter att komma igång. Dessutom har man effektiviserat processen ytterligare genom att konsolidera den i en och samma Lugg-app. ”Våra leverantörer märker inte ens att de ställer in hur de vill ha sina betalningar,” berättar Luggs CTO Pedro Belo.

Sedan Lugg lanserade Stripes Instant Payouts-funktion har man dessutom erhållit en viktig konkurrensfördel vad gäller hur snabbt betalningarna görs – i dag använder 70 % av Luggs förare Instant Payouts för att få betalt omedelbart. ”Nu för tiden nämner vi alltid Instant Payouts-funktionen när vi lägger ut nya jobbannonser,” säger Belo. ”Det är ett sätt för oss att locka till oss fler förare.”

Stripe skapar en mycket bättre upplevelse – nu kan våra förare och flyttarbetare registrera sig med bara ett par tryck i appen utan att de behöver någon assistans. Nöjda flyttarbetare gör att vi kan fokusera på att expandera verksamheten och lägga till nya partner istället för att ödsla tid på manuella betalningsprocesser.

Pedro Belo, Chief Technology Officer

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter