Optimizing authorization rates: How to reduce network declines

This guide provides an introduction to managing authorization rates and helps you understand how to reduce the number of legitimate payments that fail.

บทนำ

การชำระเงินอาจไม่สำเร็จเนื่องจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องไปจนถึงการสงสัยเรื่องการฉ้อโกง ความจริงแล้วมีรหัสการปฏิเสธการชำระเงินหลายสิบรายการ โดยแต่ละรหัสจะแสดงถึงเหตุผลที่การชำระเงินอาจถูกปฏิเสธ แม้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินจะช่วยคุณคัดกรองธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้ แต่ก็อาจทำให้สูญเสียการชำระเงินที่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าด้วยเช่นกัน

ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายเมื่อจัดการกับการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตร อัตราการอนุมัติวงเงิน ซึ่งคือร้อยละของธุรกรรมที่คุณส่งและที่ธนาคารเจ้าของบัตรยอมรับ โดยอาจต่ำลง 10% สำหรับธุรกิจออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเงินที่จุดขาย ธนาคารผู้ออกบัตรใช้ตรรกะที่มีการป้องกันมากขึ้นในการอนุมัติหรือปฏิเสธธุรกรรมออนไลน์เนื่องมาจากความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นการขายที่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งส่งผลให้คุณไม่เพียงเสียยอดขายรายการนั้นไป แต่ยังอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดขายในอนาคตทั้งหมดจากลูกค้ารายนั้นด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Stripe พบว่าเมื่อลูกค้ามูลค่าสูงประสบกับการปฏิเสธการชำระเงิน ลูกค้าเหล่านั้นจะทำธุรกรรมน้อยลงในอนาคตหรืออาจแม้กระทั่งเปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่ง

ผลกระทบจากการปฏิเสธบัตร

แม้ว่าจะไม่มีวิธีขจัดการปฏิเสธการชำระเงินโดยสิ้นเชิง แต่คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีลดจำนวนการชำระเงินที่ถูกต้องแต่ดำเนินการไม่สำเร็จมากขึ้น โดยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินประเภทต่างๆ วิธีปรับปรุงอัตราการอนุมัติวงเงิน และวิธีที่ Stripe จะช่วยคุณได้ด้วย Adaptive Acceptance และ Smart Retries

นอกจากนี้เรายังจัดทำรายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงินและการอนุมัติวงเงิน ดังนั้นหากคุณไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ใดก็ตามในคู่มือนี้ โปรดดูที่อภิธานศัพท์ของเรา

ทำความเข้าใจการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจะรวบรวมรายละเอียดการเรียกเก็บเงินและส่งผ่านเครือข่ายของบัตร เช่น Visa, Mastercard หรือ China UnionPay ไปให้ธนาคารผู้ออกบัตร (ธนาคารของลูกค้า) เป็นคำขอการชำระเงิน

Flow of a card transaction on Stripe
Flow of a card transaction on Stripe

This request includes details like the cardholder’s address, your business category, and transaction amount, encoded into a message referred to as an ISO 8583. Issuing banks use complex logic to decide when to decline charges: there are 128 fields in the ISO 8583 message, and each issuing bank can choose how to interpret and combine them.

Network declines, also referred to as issuer declined charges, mean that the customer’s bank has declined the transaction request. Transactions are typically declined for one of the following reasons: there are insufficient funds available on the card, the card information is wrong or outdated, or there’s suspicion of fraud or incorrect behavior (for example, if an issuing bank thinks a lost or stolen card is being used). Issuer outages and lack of card authentication can also contribute to failed payments.

Representative share of declines, based on decline codes, for online card payments
Representative share of declines, based on decline codes, for online card payments

ธุรกรรมหลายรายการจัดอยู่ในหมวดหมู่การปฏิเสธการชำระเงินทั่วไป ซึ่งแสดงรหัสการปฏิเสธ "05: ไม่ยอมรับ" ซึ่ง "ไม่ยอมรับ" อาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่เงินทุนไม่เพียงพอไปจนถึงการชำระเงินถูกปฏิเสธหลายครั้งติดๆ กัน

ธนาคารผู้ออกบัตรจะใช้สถานะ "ไม่ยอมรับ" ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยอาจไม่ได้ตั้งค่าระบบให้ส่งรหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่มีข้อมูลชัดเจน ตัวอย่างเช่น บางธนาคารจัดให้การปฏิเสธการชำระเงินแทบจะทุกรายการเป็น "ไม่ยอมรับ" หรืออาจเจตนาซ่อนเหตุผลการปฏิเสธการชำระเงินบางประการ เช่น หากกำลังสืบสวนรูปแบบของการฉ้อโกงและตัดสินใจที่จะไม่ระบุต่อสาธารณะว่าเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย

วิธีจัดการการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

การจัดการการปฏิเสธการชำระเงินเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ทราบถึงเหตุผลที่เจาะจงของการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ ดังนั้นธุรกิจหลายๆ แห่งจึงไม่ลองทำธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธอีกครั้ง ธุรกิจบางรายอาจลองซ้ำบ่อยครั้งเกินไป ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

แนวทางที่ดีกว่าคือการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณตามประเภทรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและธนาคารผู้ออกบัตรแต่ละราย ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือธุรกรรมที่ไม่สำเร็จได้โดยการกำหนดเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินนั้น แทนการใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับการปฏิเสธการชำระเงินทั้งหมด บางธุรกิจอาจเพิ่มขั้นตอนการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนตามรหัสการปฏิเสธการชำระเงินและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของเจ้าของบัตรด้วย

มีปัจจัยมากมายที่นำไปสู่ธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ โมเดลธุรกิจ ส่วนผสมด้านลูกค้า และอีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เพื่อจัดการการปฏิเสธการชำระเงินได้ โดยจัดตาม 3 หมวดหมู่ที่พบมากที่สุดสำหรับธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ Stripe ยังช่วยคุณจัดการการปฏิเสธการชำระเงินโดยอัตโนมัติได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน"

-เงินทุนไม่เพียงพอ : แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบถึงวิธีการชำระเงินอื่นหรือรับการอนุมัติวงเงินเพื่อลองทำธุรกรรมอีกครั้งในภายหลัง เมื่อวิธีการชำระเงินเดิมมีแนวโน้มที่จะมีเงินทุนเพียงพอ หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจขอเรียกเก็บเงินอีกครั้งในวันที่ 1 หรือ 15 ของเดือน (เป็นเวลาที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้าง) หากคุณดำเนินธุรกิจการสมัครใช้บริการ การเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะของ Stripe จะช่วยคุณกู้คืนรายได้มากขึ้นโดยการลองเรียกเก็บเงินอีกครั้งเมื่อมีโอกาสสำเร็จสูงสุด ซึ่งอิงตามสัญญาณจากเครือข่าย Stripe -ข้อมูลบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย: หากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกถูกปฏิเสธเนื่องจากรายละเอียดบัตรไม่ถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าป้อนข้อมูลบัตรผิด ดังนั้นควรติดต่อเพื่อขอให้ลูกค้าป้อนข้อมูลอีกครั้ง หากธุรกรรมถูกปฏิเสธโดยใช้บัตรที่คุณมีข้อมูลในระบบ แสดงว่าข้อมูลบัตรอาจล้าสมัยก็เป็นได้ ในกรณีนี้ให้ขอให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลประจำตัวและตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติหรือบริการที่คล้ายคลึงกันเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ -การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง: แทนที่จะเสี่ยงลองทำธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกงอีกครั้ง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ติดตั้งเครื่องมือป้องกันและจัดการการฉ้อโกงเพื่อช่วยตรวจจับและบล็อกการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมือเหล่านี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกรรมที่พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ช่วยทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าจะลองเรียกเก็บเงินซ้ำหรือไม่

โปรดทราบว่าเครือข่ายบัตรกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณลองทำธุรกรรมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายบัตรหลายรายอนุญาตให้ลองเรียกเก็บเงินซ้ำได้ 4-6 ครั้งภายในระยะเวลา 15 วันเท่านั้น

วิธีเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน

การมีอัตราการอนุมัติวงเงินที่ยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิเสธการชำระเงินที่เป็นศูนย์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำเนินการการชำระเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณติดตามอัตราการอนุมัติวงเงินอย่างใกล้ชิด ก็จะสังเกตได้ว่าการปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่และเมื่อใด ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการความเหมาะสมได้ แม้แต่การปรับปรุงเล็กน้อยก็มีผลกระทบที่ขนาดใหญ่ กล่าวคือ ธุรกิจขนาดใหญ่บางแห่งเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินเพียง 0.5% และมีรายได้เพิ่มเติมนับพันล้านต่อปี

สิ่งที่คุณทำได้เพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงิน มีดังนี้

-รวบรวมและส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณระบุข้อมูลในคำขอเรียกเก็บเงินให้มากที่สุด เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ธนาคารในการยืนยันธุรกรรมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการส่งรหัสไปรษณีย์และเลข CVC จะช่วยเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินสำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ -เพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการชำระเงินให้สูงสุด: ** หากธุรกิจของคุณกำหนดเวลาการให้บริการในอนาคต โปรดระบุว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อใดและเท่าไร สมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการรถเช่าและลูกค้าจองรถเช่าเพื่อใช้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า คุณจะเรียกเก็บเงินในเวลาที่จองหรือเมื่อเช่าเสร็จแล้ว คุณจะเก็บเงินค่าเช่าจำนวน $10 หรือ $100 จากวิธีการชำระเงินของลูกค้าไว้หรือไม่ การเก็บเงินจำนวน $10 น่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ แต่หากค่าเช่ามากกว่า $10 คุณก็อาจเสี่ยงไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนในภายหลัง ขั้นตอนการชำระเงินที่ดีที่สุดคือความสมดุลระหว่างประสบการณ์ของลูกค้า อัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงิน และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแตกต่างกันไปสำหรับทุกธุรกิจ -รักษาอัตราการฉ้อโกงให้ต่ำ: ธุรกิจที่มีอัตราการดึงเงินคืนสูง จำนวนลูกค้าที่โต้แย้งการชำระเงินกับธนาคารมักจะได้รับการปฏิเสธมากขึ้น เราแนะนำให้คุณใช้ระบบป้องกันการฉ้อโกงแบบแมชชีนเลิร์นนิง เช่น Radar for Fraud Teams ซึ่งให้คุณเลือกได้ว่าจะบล็อกกการชำระเงินที่น่าสงสัยในระดับความรุนแรงใด โดยจะขึ้นอยู่กับค่าความเสี่ยงโดยรวมที่คุณยอมรับได้ เขียนกฎที่กำหนดเอง และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงขั้นสูง - **ยอมรับกระเป๋าเงินดิจิทัล: Apple Pay และ Google Pay นำไปสู่อัตราการยอมรับที่สูงขึ้น ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ 2 ขั้นตอนที่ให้ลูกค้าป้อนรหัสผ่านหรือ ID ไบโอเมตริก - เปิดใช้ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลด้านการชำระเงินของคุณมีบริการระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ ซึ่งจะอัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือต่ออายุใหม่ของลูกค้าโดยอัตโนมัติและช่วยลดการปฏิเสธการชำระเงิน Bench Accounting ซึ่งเป็นบริการทำบัญชีระดับมืออาชีพ กู้คืนรายได้ของตนในปี 2017 ได้ถึง 12% ผ่านระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติของ Stripe - ** ตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินเมื่อจำเป็น:** หากธนาคารของลูกค้ารองรับ 3D Secure คุณอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินบางรายการ (เช่น กำหนดให้ลูกค้าต้องพิมพ์ลายนิ้วมือหรือป้อนรหัสผ่าน) ด้วย PaymentIntent API ของ Stripe เราจะอ้างสิทธิ์ในข้อยกเว้น SCA โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงินให้สูงสุดโดยการขอการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น - จัดตั้งบัญชี Stripe ในพื้นที่: สร้างบัญชี Stripe ใหม่ในพื้นที่เมื่อคุณขยายธุรกิจไปทั่วโลก ประเทศใหม่ๆ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน API ของ Stripe แบบเดียวกันและเปิดใช้ได้โดยไม่มีงานวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้น การใช้บริการจัดหาที่ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่จะช่วยให้คุณเพิ่มอัตราการยอมรับได้สูงสุด (เพราะธนาคารมักจะอนุมัติการชำระเงินในพื้นที่มากกว่า) และช่วยขจัดค่าธรรมเนียมข้ามเขตแดนต่างประเทศสำหรับลูกค้าได้

นอกจากนี้คุณยังนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ได้หากมีธุรกิจที่มีรายได้แบบเกิดซ้ำซึ่งเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นประจำหรือใช้ข้อมูลการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม เรายังมีวิธีการเพิ่มเติมที่คุณอาจนำไปใช้เพื่อปรับปรุงอัตราการอนุมัติวงเงินที่เจาะจงสำหรับธุรกรรมที่มีรายได้แบบเกิดซ้ำหรือธุรกิจการสมัครใช้บริการได้

  • ทำให้การเข้าถึงลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ : เมื่อคุณมีการชำระเงินที่ไม่สำเร็จเพียงไม่กี่รายการต่อเดือน การโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอให้แก้ไขสถานการณ์จึงทำได้ง่าย (ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการชำระเงินใหม่หรือการอัปเดตข้อมูลการชำระเงิน) อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและคุณต้องจัดการลูกค้านับร้อยรายพร้อมการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ แนวทางนี้ย่อมทำได้ยากขึ้น วิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณคือการส่งอีเมลการชำระเงินที่ไม่สำเร็จอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินถูกปฏิเสธ
  • ทดลองใช้รอบในการเรียกเก็บเงินซ้ำ : ธุรกิจหลายแห่งลองเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่สำเร็จอีกครั้งตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น ทุกๆ 7 วัน (กระบวนการนี้รู้จักกันในชื่อระบบติดตามหนี้) ทดลองใช้รอบต่างๆ กัน เพื่อเรียนรู้ว่าวิธีใดมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด หรือค้นหาผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่ทำให้กระบวนการติดตามหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้คุณนำมาปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้
  • สร้างแพ็กเกจการชำระเงินที่แตกต่างกัน: หากธุรกิจของคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจำนวนมากเนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอ ให้ลองพิจารณาสร้างความยืดหยุ่นในวิธีที่คุณใช้เรียกเก็บเงินลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการเพียงแพ็กเกจรายปี ให้ลองสร้างแพ็กเกจรายเดือนหรือราย 3 เดือนเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการกระแสเงินสดของตนได้ดีขึ้น

Stripe ช่วยคุณได้อย่างไร

โซลูชันของ Stripe สร้างรายได้เพิ่มเติมนับพันล้านแก่ธุรกิจต่างๆ ด้วยการช่วยป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องไม่ให้ถูกปฏิเสธ โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Stripe พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงป้องกันการปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากการหยุดทำงานของผู้ให้บริการประมวลผลได้ หากบริการของผู้ประมวลผลหยุดทำงาน Stripe จะกำหนดเส้นทางการชำระเงินไปยังการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น Stripe จะเปลี่ยนปริมาณโดยอัตโนมัติเมื่อศูนย์ข้อมูลของ Visa หยุดทำงานเนื่องจากการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ Stripe ยังผสานการทำงานกับเครือข่ายบัตรรายใหญ่ 6 รายทั่วโลก ช่วยลดข้อผิดพลาดในระบบที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งงานระหว่างระบบ และช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของธุรกรรมที่กำหนดได้ดียิ่งขึ้น

การเพิ่มอัตราการอนุมัติวงเงินด้วย Stripe มี 3 วิธี นั่นคือ Adaptive Acceptance, Smart Retries และระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

Adaptive Acceptance

Adaptive Acceptance ของ Stripe ใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเลือกเรียกเก็บเงินสำหรับการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธโดยบริษัทผู้ออกบัตรในแบบเรียลไทม์ซ้ำอีกครั้ง ก่อนจะส่งการตอบกลับไปยังลูกค้า Stripe จะปรับปัจจัยต่างๆ ในคำขอการชำระเงินแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มโอกาสในการยอมรับ เรียกใช้การทดลองกับธนาคารผู้ออกบัตรหลายสิบแบบในเวลาเดียวกันเพื่อทำความเข้าใจว่าการแก้ไขใดมีแนวโน้มที่จะทำให้การชำระเงินสำเร็จบ้างภายในมิลลิวินาที เช่น สมมุติว่าลูกค้าบางรายในสหราชอาณาจักรพิมพ์รหัสไปรษณีย์ของตนอย่างรวดเร็วลงในแบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินด้วยตัวพิมพ์เล็กโดยไม่เว้นช่องว่าง Stripe จะสังเกตเห็นรูปแบบนี้และทดสอบรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหาว่ารูปแบบรหัสไปรษณีย์บางรูปแบบทำให้มีอัตราการอนุมัติวงเงินที่ดีกว่าแบบอื่นหรือไม่ การเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้กับบริษัทผู้ออกบัตรหลายๆ รายในเวลาเดียวกันจะทำให้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเรียนรู้การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับธนาคารแต่ละแห่งมากที่สุด

Illustration of the Adaptive Acceptance flow. If a charge is declined, we use machine learning to understand why, and selectively retry the charge with an optimized configuration.
Illustration of the Adaptive Acceptance flow. If a charge is declined, we use machine learning to understand why, and selectively retry the charge with an optimized configuration.

การเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะ

สำหรับธุรกิจที่มีรายได้จากการเรียกเก็บเงินซ้ำ หากถูกปฏิเสธการชำระเงินในตอนต้นของรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังมีเวลากู้คืนการชำระเงินนั้นได้ หลายธุรกิจจะพยายามทำธุรกรรมที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเรียกว่าการติดตามหนี้ โดยแนวทางการติดตามหนี้ส่วนใหญ่จะใช้ตรรกะแบบอิงตามเวลาที่เรียบง่ายมากๆ เช่น รอ 7 วันแล้วลองอีกครั้ง จากนั้นรออีก 7 วัน แล้วลองอีกครั้ง แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ที่ Stripe เราได้สร้างแนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเรียกว่าการเรียกเก็บเงินซ้ำอัจฉริยะ โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิงและข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรามองเห็นทั่วทั้งเครือข่าย Stripe ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทผู้ออกบัตร (เช่น เมื่อธนาคารที่ออกบัตรเปลี่ยนเกณฑ์การตรวจสอบ) ตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลบัตร และวิเคราะห์กิจกรรมที่ทำใน Stripe เพื่อดูว่าวิธีการชำระเงินใช้งานได้สำเร็จหรือไม่ จากนั้น Stripe จะใช้ข้อมูลนี้เลือกเวลาที่เหมาะสมในการลองพยายามชำระเงินรายการที่ดำเนินการไม่สำเร็จอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

การติดตามหนี้อัจฉริยะของ Stripe

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ระบบจะประมวลผลธุรกรรมต่อไปได้โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินที่บันทึกไว้ แม้ว่าธนาคารที่ออกบัตรจะเปลี่ยนทดแทนบัตรใบนั้นแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่มักจะทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ Stripe ร่วมมือกับเครือข่ายบัตรและจะพยายามอัปเดตรายละเอียดบัตรที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าได้รับบัตรใบใหม่ (เช่น เมื่อเปลี่ยนทดแทนบัตรที่หมดอายุ หรือบัตรที่รายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย) ซึ่งวิธีนี้ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการของคุณต่อไปได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก ลดภาระของคุณในการรวบรวมรายละเอียดของบัตรใบใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนบัตร และลดโอกาสที่การชำระเงินจะถูกปฏิเสธ

ในสหรัฐอเมริกามีการรองรับการอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย Stripe จึงอัปเดตข้อมูลบัตร American Express, Visa, Mastercard และ Discover โดยอัตโนมัติได้เกือบทั้งหมด ส่วนการรองรับในประเทศอื่นๆ นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การใช้เทคนิคเหล่านี้ ทำให้ Stripe สร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจได้หลายพันล้านดอลลาร์ ด้วยการป้องกันการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธด้วย Stripe

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการชำระเงิน

อัตราการอนุมัติวงเงิน

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่คุณส่งและเครือข่ายบัตรยอมรับ

ระบบอัปเดตข้อมูลบัตรอัตโนมัติ

ทำงานร่วมกับเครือข่ายบัตรขนาดใหญ่ทั้งหมดเพื่ออัปเดตหมายเลขบัตรที่หมดอายุหรือบัตรที่ได้รับการต่ออายุของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อลดจำนวนการชำระเงินที่ดำเนินการไม่สำเร็จ

เครือข่ายบัตร

ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ค้ากับบริษัทผู้ออกบัตรและควบคุมจุดชำระเงินที่รับชำระด้วยบัตรเครดิต รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับเครือข่าย ตัวอย่างเครือข่ายบัตรได้แก่ Visa, Mastercard และ American Express

รหัสการปฏิเสธการชำระเงิน

ตัวเลข (เช่น "05") หรือวลี (เช่น "expired_card") ที่ใช้แสดงเหตุผลที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธ

ไม่ยอมรับ

รหัสการปฏิเสธการชำระเงินที่พบได้บ่อยที่สุด "ไม่ยอมรับ" (Do not honor) หมายถึงการปฏิเสธการชำระเงินโดยทั่วไป ธนาคารที่ออกบัตรจะไม่แจ้งว่าเพราะเหตุใดธุรกรรมจึงถูกปฏิเสธ แต่จะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแทน

การติดตามหนี้

กระบวนการกู้คืนการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธหรือดำเนินการไม่สำเร็จสำหรับธุรกิจที่มีรายได้จากการเรียกเก็บเงินซ้ำ

การฉ้อโกง

ธุรกรรมปลอมหรือธุรกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นเมื่อมีคนขโมยหมายเลขบัตรหรือข้อมูลบัญชีกระแสรายวัน และใช้ข้อมูลนั้นมาทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารที่ออกบัตร

ธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้แก่ผู้บริโภคแทนเครือข่ายบัตร

การรับชำระเงินในเครือข่าย

เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่ได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธจากธนาคารที่ออกบัตร การปฏิเสธการชำระเงินอาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลประจำตัวล้าสมัย สงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือเงินทุนไม่เพียงพอ

การปฏิเสธการชำระเงินในเครือข่าย

เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าบริษัทผู้ออกบัตรปฏิเสธการชำระเงิน และหมายความว่าธนาคารของลูกค้าได้ปฏิเสธคำขอธุรกรรม

Back to guides
You’re viewing our website for Germany, but it looks like you’re in the United States.