Introduktion till regelefterlevnad för indirekt skatt: Omsättningsskatt, moms och GST

Läs om vedertagen praxis för att hantera indirekta skatteskyldigheter.

Tax
Tax

Med Stripe Tax kan du beräkna, ta ut och redovisa skatt på globala betalningar med en enda integration. Få information om var du registrerar dig, debitera skatt automatiskt och få tillgång till de rapporter du behöver för att deklarera.

Läs mer 
 1. Introduktion
 2. Vad är indirekta skatter?
  1. Indirekt skatt på fysiska produkter
  2. Indirekt skatt på digitala produkter
 3. Hur fungerar hanteringen av regelefterlevnad för indirekt skatt?
  1. Steg 1: Gör en bedömning av din skattskyldighet vid behov
  2. Steg 2: Registrera dig för att ta ut skatt
  3. Steg 3: Bestäm skatt och hantering
  4. Steg 4: Deklarera och betala skatt
 4. Så kan Stripe hjälpa dig

Att hålla reda på sin skatt och alla regler som ska följas är svårt, särskilt i takt med att ditt företag växer. Det är viktigt att du förstår att ditt företag har skattekrav – hur mycket skatt du ska betala och vad du bör göra med skatten du tar ut. Den här processen kan kosta både tid och pengar, och företag tillbringar ofta flera månader med att integrera skatteprogram som ska underlätta arbetet.

Ju fler produkter du säljer och ju fler platser du säljer dem till, desto svårare blir skattearbetet. Skatt är särskilt komplicerat för onlineföretag som ofta är baserade i flera delstater eller länder. Det betyder att du måste hålla koll på skattereglerna på varje plats för att se till att du efterlever kraven och inte behöver betala påföljder och ränta utöver obetald skatt.

Dessutom ändras skattebeloppen regelbundet. Bara under 2021 förväntades USA införa omkring 600 skatteändringar. Och under 2020 och 2021 har många europeiska länder ändrat sina momssatser mot bakgrund av covid-19-virusets påverkan på ekonomin.

I den här guiden förklaras grundprinciperna för indirekt skatt, som t.ex. moms, skatt för varor och tjänster (GST) och omsättningsskatt. Vi berättar också hur Stripe Tax kan hjälpa dig med efterlevnad.

Vad är indirekta skatter?

Företag tar ut indirekta skatter åt kommuner och myndigheter. Reglerna gällande detta kan skilja sig kraftigt från land till land, till och med mellan delstater, och kan gälla fysiska varor, digitala produkter och tjänster.

Dessa skatter är inte detsamma som direkta skatter, som t.ex. inkomstskatt, som personer eller företag betalar direkt till myndigheterna baserat på inkomst eller intäkter. Istället betalas indirekta skatter för försäljningen av varor eller tjänster av kunden, via företaget.

Indirekta skatter har många namn runtom i världen. Indirekt skatt kallas omsättningsskatt i USA, mervärdesskatt (moms) i Europa, Goods and Services Tax (GST) i Australien och and konsumtionsskatt (JCT) i Japan. Hanteringen för att ta ut skatt kan variera kraftigt men resultatet är detsamma: Slutkunden betalar skatten.

De flesta länder kräver att företag tar ut någon form av skatt.

Indirekt skatt på fysiska produkter

Skatt på fysiska varor beror på var de fraktas från och till samt hur varje juridiskt område kategoriserar produkten i fråga. Det förekommer många skillnader mellan städer, delstater och länder.

Om till exempel en kund i centrala Los Angeles i USA köper en tröja, betalar den kunden 9,5 % i omsättningsskatt. En köpare i Culver City, som är del av Los Angeles-regionen, betalar istället 10,2 % i omsättningsskatt för samma tröja.

Dessa lokala skillnader berör också produkttyper. I Texas i USA behöver man inte betala skatt för cowboy-stövlar, men man måste betala skatt på vandringskängor. I Irland kan man köpa barnskor utan att betala skatt, men inte vuxenskor.

Indirekt skatt på digitala produkter

Skattejurisdiktioner sätter regler baserat på sina egna definitioner om vad en "digital produkt" är för något. Generellt sett har digitala produkter och tjänster ingen konkret form. Du kan inte ta på dem med händerna och dina kunder har troligtvis laddat ned dem från internet eller fått tillgång till dem via en app eller en webbplats. Exempel på digitala produkter är e-böcker, online-kurser, musikfiler och medlemskap på webbplatser.

Inom EU ska digitala produkter beskattas om de uppfyller följande fyra kriterier:

 • Det är inte en fysisk produkt.
 • Handlaren levererar varan online.
 • Tjänsten innebär minimal mänsklig interaktion.
 • Varan har skapats med och av teknik.

I USA skiljer sig reglerna för skatter på digitala produkter åt kraftigt mellan delstater. Under 2021 kräver de flesta stater att man tar ut omsättningsskatt för digitala produkter. Det är viktigt att du vet om skillnaderna mellan delstater, regioner och städer.

Vissa länder har egna tillvägagångssätt för att beskatta digitala produkter. Eftersom digitala varor och reglerna kring dessa är relativt nya för den globala ekonomin, fortsätter kraven för efterlevnad och de nationella lagarna att utvecklas. Det innebär att företag måste hålla sig uppdaterade om ändringar.

Hur fungerar hanteringen av regelefterlevnad för indirekt skatt?

Oavsett var din kund befinner sig behöver du svara på dessa frågor om regelefterlevnad för indirekt skatt:

 • Var och när behöver jag ta ut skatt?
 • Hur registrerar jag mig för att ta ut skatt?
 • Hur mycket skatt ska jag ta ut på varje produkt eller tjänst?
 • Hur deklarerar och betalar jag pengarna jag tagit ut?

Steg 1: Gör en bedömning av din skattskyldighet vid behov

För att kunna följa reglerna måste du först förstå din skattskyldighet. Vanligtvis måste du ta ut skatt där du har kunder, även om ditt företag är beläget på ett annat ställe i världen. Vissa jurisdiktioner kräver endast att företag tar ut skatt när de har överstigit ett tröskelvärde i sin försäljning (ett fastställt belopp för intäkter eller transaktioner som gjorts inom en viss tid i ett land).

I USA skiljer sig dessa tröskelvärden åt mellan olika delstater. De kan baseras på årsintäkter eller antal transaktioner. I EU varierar tröskelvärdet för registrering mellan länder, men företag utanför EU som säljer digitala produkter till kunder inom EU måste ta ut skatt från och med den första transaktionen.

Steg 2: Registrera dig för att ta ut skatt

Innan du tar ut skatt från dina kunder måste du registrera dig i landet där du har nått tröskelvärdet för registrering.

Registrering i USA

Om du når tröskelvärdet i en delstat kan du besöka den officiella webbplatsen för delstatens skattemyndighet. Där hittar du mer information om hur du registrerar dig. Tidsfrister för registrering efter att du nått tröskelvärdet kan skilja sig åt mellan olika delstater. I Texas måste till exempel företag som befinner sig utanför delstaten registrera sig den första dagen i den fjärde månaden efter att de har nått tröskelvärdet för registrering. Detta kallas även tröskelvärde för ekonomisk samverkan i USA. I Rhode Island har företag fram till den 1 januari nästkommande år för att registrera sig, ta ut och betala in omsättningsskatt.

Registrering i Europa

I Europa infördes OSS-moms (One-Stop-Shop) för att förenkla registrering i europeiska länder. Om du registrerar dig för OSS-moms behöver du inte registrera dig i varje EU-land där du säljer varor eller tjänster på distans. Om du är baserad i ett EU-land kan du registrera dig i ditt hemlands OSS-portal. Om ditt företag är baserat utanför EU kan du välja vilket EU-land du vill registrera dig i. Alla företag utanför EU som säljer in till EU måste registrera sig för OSS. Efter Brexit har Storbritannien ett eget system för momsregistrering.

Steg 3: Bestäm skatt och hantering

Skattesatser skiljer sig åt i olika jurisdiktioner och beror även på produkt eller tjänst. Du kommer att behöva ta hänsyn till dessa skillnader för allt du säljer.

Skattesatser i USA

Det finns inget nationellt system för omsättningsskatt i USA. 45 stater samt District of Columbia tar ut skatt på delstatsnivå och skattesatsen varierar från 2,9 % till 7,25 %. 38 av dessa delstater har någon form av ytterligare lokal omsättningsskatt som kan överstiga 5,0 % i vissa delstater. Ju fler jurisdiktioner (städer, län och delstater) du säljer till desto mer komplicerad blir skatten.

Många delstater har hundratals skattejurisdiktioner så att ta reda på vilken skattesats som gäller för en transaktion kan vara svårt. Om delstaten du är bosatt i till exempel är en delstat som baserar skatt på ursprung ("origin-based state") ska du ta ut skatt där du, säljaren, befinner dig. Om delstaten du är bosatt i istället är destinationsbaserad ("destination-based state"), baseras skatten på var din kund befinner sig.

En bild som visar i vilka stater du ska debitera moms baserat på din plats eller din köpares plats

Skattesatser i Europa

Precis som i USA finns det olika momssatser inom EU. Ungern har den högsta momssatsen i EU på 27 % och Luxemburg har den lägsta på 17 %. För transaktioner mellan EU-länder behöver du bestämma vilket land som kommer att ta ut moms, och om det är du eller kunden som blir betalningsskyldig.

En bild som visar hur momssatserna skiljer sig mellan europeiska länder

Steg 4: Deklarera och betala skatt

Du måste skicka in deklarationer till varje myndighet, ofta på statlig nivå, där du har registrerat dig och har tagit ut skatt. I vissa amerikanska delstater behöver du också deklarera på stads- eller regionnivå om omsättningsskatten inte behandlas på delstatsnivå. Tidsfrister för deklaration beror på delstat eller land och kan variera baserat på dina årsintäkter och andra faktorer. Du kan behöva deklarera veckovis, månadsvis eller på årsbasis. Och om du inte sålde några produkter i en delstat där du är registrerad kan du ändå behöva rapportera det.

Så kan Stripe hjälpa dig

Stripe Tax gör global skatteefterlevnad lite enklare, så att du kan fokusera på att få ditt företag att växa. Tjänsten beräknar och tar automatiskt ut omsättningsskatt, moms och GST på både fysiska och digitala varor och tjänster i alla amerikanska delstater samt i 30 andra länder. Stripe Tax är inbyggt i Stripe så att du kan komma igång snabbare – inga tredjeparter eller insticksprogram behövs.

Stripe Tax kan hjälpa dig med följande:

 • Ta reda på var du behöver registrera dig och ta ut skatt. Se var du behöver ta ut skatt baserat på dina Stripe-transaktioner. Efter att du registrerat dig kan du lägga till skatt i ett nytt land eller en ny delstat på några sekunder. Du kan börja ta ut skatt genom att lägga till en rad kod till din befintliga Stripe-integration eller lägga till skatteuppbörd i Stripes produkter utan kod (som Invoicing) med ett enda klick.
 • Registrera dig för att betala skatt. Stripe Tax ger dig rätt länk till webbplatsen där du kan registrera dig när du väl överskrider tröskelvärdet.
 • Ta ut skatt automatiskt. Stripe Tax beräknar och tar alltid ut rätt skattesats oavsett vad och var du säljer. Den har stöd för hundratals produkter och tjänster och uppdateras dessutom när skatteregler eller skattesatser ändras.
 • Göra deklaration och betalning enklare. Stripe tar fram detaljerad rapportering och sammanfattningar för varje område du måste deklarera i. Detta kan hjälpa dig att både deklarera och betala in skatter på egen hand, utan revisor, eller med hjälp av en revisorpartner från Stripe.

För mer information om Stripe Tax och för att begära åtkomst kan du klicka här.

Är du redo att sätta i gång?

Skapa ett konto och börja ta emot betalningar – inga avtal eller bankuppgifter behövs – eller kontakta oss för att ta fram ett specialanpassat paket för ditt företag.