Teachable hjälper kreatörer att tjäna miljarder med hjälp av Stripe

Teachable är en lättanvänd plattform som gör det möjligt för tiotusentals kreatörer att bredda sitt digitala erbjudande och utveckla uthålliga företag. Den ger kreatörerna kraftfulla verktyg för att tillverka, marknadsföra och sälja ett brett utbud av produkter – från kurser till nedladdningsbara produkter – på sina egna villkor. Sedan 2013 har Teachable utökat sitt partnerskap med Stripe – från att möjliggöra abonnemangsbetalningar till att tillhandahålla den kompletta betalningsinfrastruktur som har gjort det möjligt för kreatörerna att hittills tjäna flera miljarder dollar.

Använda produkter

    Link
    Elements
    Connect
    Billing
Nordamerika
Plattform

Utmaning

Som utbildningskreatör hade Teachables grundare svårt att hitta en lösning som gjorde det enkelt att sälja utbildningar online. Man ville inte heller ha lösning där en stor andel av intäkterna försvann i avgifter. Ankur Nagpal lanserade Teachable 2013 för att hjälpa kreatörer att skapa och sälja nätbaserade kurser på en plattform som gjorde det möjligt för dem att behålla en större andel av intäkterna.

Till en början kunde kreatörerna ta emot betalningar från sina studenter med hjälp av betalnings-gateways från tredje part integrerade med Teachable-plattformen. Men med årens lopp började kreatörerna att bygga större företag och ville ha avancerad funktionalitet och kontroller, inklusive fler betalningsalternativ för studenterna och bättre hantering av utbetalningar. Förutom att tillgodose användarnas växande behov hade Teachable också en möjlighet att få tillgång till ett mer omfattande intäktsflöde genom att integrera betalningar direkt i Teachable-plattformen.

För att kunna erbjuda sina kreatörer en mer stabil och intuitiv betalningsupplevelse behövde Teachable en flexibel betalningslösning som man enkelt kunde integrera i sin plattform. Men man hade inte tid att bygga en komplex betalningsinfrastruktur från grunden – företaget ville komma igång snabbt. Teachable letade också efter en lösning som kunde korta ned avstämningstiden, hjälpa kreatörerna att ta emot medel snabbt och få betalt i sin lokala valuta. Dessutom behövde lösningen stödja Teachables internationella tillväxtambitioner, erbjuda skydd mot potentiella bedrägerier eller efterlevnadsproblem och möjliggöra monetarisering av betalningar.

Lösning

Teachable använde från början Stripe Billing för att debitera abonnemangsbetalningar från kreatörer. När företaget ville ha sin egen integrerade betalningslösning som skulle göra det möjligt för kreatörerna att debitera betalningar från sina kunder tittade man på Braintree, Adyen, Tipalti och andra, men valde i slutändan att expandera med Stripe.

"Vi har som mål att förse våra kreatörer med många olika, smidiga betalningsalternativ så att de kan komma igång direkt när de registrerar sig på vår plattform", säger Kendall Partie, Director of Finance hos Teachable.

Med hjälp av Stripe-produkter lanserade företaget teachable:pay 2017 – en ny, varumärkesprofilerad och integrerad betalningslösning som skapade kraftfulla intäktsflöden genom att man fick en andel av varje betalningstransaktion mellan kreatörerna och deras studenter.

Teachable implementerade Stripe Connect Express för att kreatörerna inte skulle behöva vänta så länge på att få in betalningar. "Med Stripe kan kreatörerna själva fatta beslut om utbetalningsfrekvensen", säger Partie. "Idag erbjuder vi dagliga, veckovisa och månatliga betalningsalternativ."

För att öka konverteringen aktiverade Teachable Stripes optimerade kassasvit, där Payment Element, betalningsmetoder, och Link ingår, som sparar och automatiskt fyller i kundernas betalnings- och leveransuppgifter som stöd för en snabb och säker kassaprocess. Stripe gjorde det möjligt för Teachable att expandera globalt och attrahera köpare på ett bättre sätt genom att lägga till betalningsmetoder, inklusive köp nu, betala senare-metoderna Affirm, Afterpay, och Klarna samt lokal betalning, som gör att kunderna kan se priser och betala i de valutor de föredrar. Stripe hjälpte också Teachable att förbättra sin globala hantering av medel genom alternativa valutautbetalningar och gränsöverskridande utbetalningar. Tillsammans skulle de här lösningarna hjälpa Teachables kreatörer att konvertera kunder i takt med att företaget växte.

När företaget köptes upp av Hotmart 2020 arbetade de två företagen tillsammans med Stripe för att bilda en gateway inom EU. Det har möjliggjort lokala inlöseneffektiviseringar, ökat andelen lyckade transaktioner och gjort att företagen kunnat spara flera miljoner dollar.

Resultat

Med teachable:pay integrerat i Teachable-plattformen kan kreatörerna komma igång på några minuter, ta emot betalningar från studenter runt om i världen, hantera flera valutor på ett mer effektivt sätt, ställa in anpassade utbetalningsscheman och effektivisera administrativa uppgifter. Efter att Teachable lanserat teachable:pay ökade betalningsintäkterna med 140 procent.

Snabb implementering gjorde att man sparade in flera års arbete

Teachable uppnådde de här resultateten efter att lösningen implementerats inom en kort tidshorisont. "Stripe ger oss kontinuerligt stöd med att aktivera funktioner och lansera nya betalningsmetoder på en bråkdel av den tid som hade krävts om vi försökt bygga dem själva", säger Luis Jimenez, Teachables Director of Product for Commerce.

Enklare, snabbare betalningar runt om i världen

Med teachable:pay kan kreatörer presentera priser i en kunds lokala valuta och ta emot betalningar i mer än 130 valutor och via flera betalningsmetoder, inklusive Apple Pay och Google Pay. Teachable aktiverade också köp nu, betala senare-alternativ – Affirm, Afterpay och Klarna – för att erbjuda studenterna flexibiliteten att betala i delbetalningar samt ökade konverteringsfrekvenser och högre genomsnittligt beställningsvärde för kreatörer. teachable:pay har också gjort det enkelt att hantera moms och andra skatter genom att ta ut och betala in moms, GST och andra försäljningsskatter i USA, EU, Storbritannien och 16 andra länder runt om i världen.

"Internationell expansion är en viktig prioritering för vårt team", säger Jimenez. "Stripe gör att våra kreatörer på ett smidigt sätt kan sälja kurser till studenter runt om i världen."

Bättre verktyg för att driva företaget

Genom att använda teachable:pay kan kreatörerna automatisera utbetalningsscheman och ta emot intäkter från kurser dagligen, veckovis eller månatligen och förlita sig på Teachable som automatiskt hanterar eventuella återkrediteringar eller tvister. Samtidigt gör gränsöverskridande utbetalningar det enkelt för Teachable att betala kreatörerna i deras lokala valuta.

"En del av vårt värdeerbjudande för kreatörer är att ha betalningshantering inbyggt i den integrerade Teachable-upplevelsen", säger Jimenez. "Vi har som mål att göra svåra saker enkla och Stripe ger oss möjlighet att leva upp till det."

Teachable har också verktyg att för att driva betalningsverksamheten på makronivå. Med Stripe Dashboard kan Teachable-team övervaka trender i betalningsvolymer, geografiska områden och återkrediteringar, vilket hjälper dem att fatta strategiska beslut och gör att de kan ligga steget före när det gäller potentiella utmaningar kring efterlevnad eller risk.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter