Neuron Mobility samarbetar med Stripes professionella tjänster för att sänka kostnaderna för marknadsinträde och expansion

Neuron Mobility grundades i Singapore 2016 och är i dag ett ledande företag inom elscooteruthyrning och utveckling av mikromobilitetsteknik i Australien och Nya Zeeland, med en senare expansion till Kanada och Storbritannien. Neuron blev branschledande på säkerhet, communityaktiviteter och hållbar verksamhet genom att utveckla sina egna elscootrar och samarbeta direkt med städer och kommunala myndigheter.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Utmaning

Neuron Mobility expanderade i städer där man prioriterade människors rörelser över bilars. Företaget samarbetade med lokala myndigheter, samhällsgrupper och säkerhetsrådgivare för att anpassa sitt utbud efter varje enskild stad. Den valda strategin krävde att man behöll strikt kontroll över lanseringskostnaderna, men eftersom Neuron bedrev verksamhet i länder som Australien, där interchange-avgifter var reglerade och bankkort var vanligt förekommande, resulterade deras fokus på kostnadsoptimering av standardbetalningar i minskad avkastning. För att ha ett väsentligt inflytande på marknaden var Neuron i behov av kreativa lösningar.

Lösning

Stripes professionella tjänster gick samman med Neuron Mobility för att under åtta veckor ta fram förslag på möjligheter med hög påverkan som skulle sänka Neurons interchange-avgifter.

Identifiering av intäktsmöjligheter med Stripes rapport för förbättrad insikt i nätverkskostnader

Istället för att börja med att analysera de individuella transaktionerna valde Stripes team att testa Neurons betalflöde direkt, bland annat genom att registrera sig för och köra Neurons sparkcyklar i Australien. Därefter använde teamet Stripes avgiftsrapportering – inklusive de detaljerade rapporterna om nätverkskostnader – för att utvärdera tillkommande transaktionsavgifter. Dessa aktiviteter gav teamet en överblick över betalflödet och relaterade kostnader från såväl kundens som från Neurons perspektiv.

Stripes team kombinerade dessa omfattande data med marknadsinformation för att bygga kundresor för samtliga Neurons lokala marknader. Detaljerade lokala kundresor gav Stripes team en tydligare bild av Neurons kunder, vilket förenklade arbetet med att definiera kundens livstidsvärde.

Med hjälp av de framtagna lokala kundresorna och Stripes verktyg för rapportering om avgifter och nätverkskostnader delade Stripe-teamet in Neurons kunder i olika segment och identifierade möjligheter att förbättra såväl kundupplevelsen som effektiviteten. Genom att skapa nöjdare kunder minskade Neuron sitt kundbortfall samtidigt som man förbättrade intäktsmarginalerna.

En ny intäktsmodell som ger ökade intäktsmarginaler

Stripes professionella tjänsteteam tog fram en plan som identifierade möjligheter med hög påverkan som kunde öka Neurons lönsamhet, bland annat genom att sänka interchange-avgifterna. Planen inkluderade modeller som beaktade Neurons användare, affärsmål och prisnyanser på varje enskild marknad. Det här dokumentet låg sedan till grund för resten av samarbetet, under vilket teamet byggde och finjusterade en ny betalmodell för Neuron.

Resultat

Neuron fick värdefulla insikter i sina nätverkskostnader, vilket förbättrade företagets övergripande finansiella rapportering och betalflödesanalys. Följaktligen lanserade Neuron Mobility snart fler smidiga och flexibla betalningsmetoder, inklusive nya åkkort baserade på kundernas önskemål. Dessa förbättringar gav Neuron ökade intäkter och god avkastning inom åtta veckor efter samarbetets avslut.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter