TripActions använder Stripe Issuing för att lansera en betalnings- och kostnadslösning med en ökad användning per månad på 50 %

TripActions är en plattform som hjälper företag att bygga, hantera och utöka sina affärsrese- och kostnadsprogram genom effektiv anpassning och tillgång till globala resebyråer dygnet runt. Företaget samarbetar med Stripe för att lansera TripActions Liquid, det virtuella och fysiska kortprogrammet som hjälper till att hantera betalningar och kostnader i samband med resor.

Använda produkter

    Connect
    Issuing
Globalt
Growth

Utmaning

Efter att ha lanserat en framgångsrik plattform för affärsresor 2015 ville TripActions utöka erbjudandet för sina befintliga kunder – främst stora företag med behov av en betalningslösning för resor – och nya användare. Företaget bestämde sig för att skapa ett modernt alternativ för hantering av medarbetarnas kostnader både vad gäller resor och andra kategorier och slippa konceptet med traditionella reseräkningar och andra redovisningar. TripActions Liquid är en lösning för hantering av betalningar och kostnader i samband med resor som ger insyn i realtid, automatiserad avstämning och redovisning av kostnader samt smarta fysiska och virtuella kort med inbyggda kontroller.

Lösning

TripActions använder redan Stripe Payments för sin befintliga hantering av affärsresor. Som grund för TripActions Liquid valde de Stripe Issuing, som gör att företag kan skapa, hantera och distribuera virtuella och fysiska kort. Med Stripe Issuing kan TripActions tillämpa policyregler i realtid – direkt när transaktionen genomförs. På så sätt gör Stripe Issuings API att TripActions helt slipper reseräkningar.

Resultat

Genom att samarbeta med Stripe kunde TripActions agera snabbt: Företaget omvandlade sin idé till en helt ny produktlinje på bara sex månader.

”Det är finessen med nästa generations fintech-infrastruktur. Man kan agera mycket snabbare än man kunde göra med traditionella aktörer”, säger Robin Gandhi, SVP för Product and Payments hos TripActions. ”Om vi hade behövt göra det själva skulle det ha tagit betydligt längre tid.”

TripActions upplevde också en exponentiell ökning av användningen på månadsbasis för Liquid när det lanserades och förväntar sig att tillväxten fortsätter när resandet återhämtar sig.

En annan fördel med att använda Stripe Issuing är att få tillgång till dynamisk kostnadskontroll och få godkännande i realtid av varje utgift, något som gjort att företaget sparat värdefull tid och dyrbara resurser.

”Medarbetarna lämnar inte längre in reseräkningar, cheferna tittar inte på alla transaktioner och finansavdelningen behöver inte ta reda på bakgrunden till varje transaktion och om den omfattas av policyn”, säger Gandhi.

Expandera till Europa

Många av TripActions kunder bedriver verksamhet globalt och därför är det viktigt för TripActions att få ut sin senaste produkt till andra regioner, med början i Europa. Genom Stripe Issuing kan TripActions kunder få samma funktionalitet och användarupplevelse i 20 länder runt om i Europa, bland annat i Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter