Tete marche expanderade abonnemangstjänsten för sitt analysverktyg för Instagram med Stripe Billing

SINIS är ett analysverktyg för Instagram som tillhandahålls av Tete marche Inc. Det abonnemangsbaserade analysverktyget använder Facebooks API och har installerats över 20 000 gånger. Verktyget hjälper användare att optimera sin marknadsföring på Instagram.

Använda produkter

    Billing
    Payments
Asien-Stillahavsområdet
Startup

Utmaning

Innan tete marche lanserade sin nya produkt SINIS var utvecklingsarbetet arbetskrävande och man var inte alls säker på att verksamheten skulle kunna skalas upp när tjänsten lanserades. Efter den positiva responsen på den kostnadsfria tjänsten insåg företaget att det fanns en möjlighet att skapa ytterligare intäkter genom att migrera till en faktureringsmodell. För att erbjuda ett månadsabonnemang letade tete marche efter en partner med en betalningsplattform för att hantera fakturering för abonnemangstjänsten.

Lösning

tete marche valde Stripe Billing för att göra det lättare än någonsin att komma igång med abonnemangsbaserade betalningar. Stripe Billing sköter automatiskt allt från kontraktshantering till beräkning av tillämpliga avgifter, som konsolideras för alla tete marches kunders månadsbetalningar.

Resultat

Genom att börja använda Stripe Billing har tete marche kunnat minska arbetsbördan kopplad till hantering av abonnemang. Tack vare Stripe Billing kunde man lansera produkten på mindre än en månad från det att utvecklingsarbetet påbörjades, utan fördröjningar orsakade av abonnemangsrelaterade problem, som t.ex. att beräkna avgifter och hantera kunder.

”Vi valde Stripe eftersom vi ansåg att fördelarna var värda priset!”

Som tete marche själva säger: ”Den främsta anledningen till att vi valde Stripe framför andra betaltjänstleverantörer var de höga krav som våra utvecklare ställde. tete marche har använt Stripe Billing som basen för sina abonnemang ända sedan tjänsten lanserades. Stödet från Stripes tekniker, våra direkta samtal med deras medarbetare under möten anordnade av Stripe innan vi hade bestämt oss för att välja deras tjänst samt hur snabbt integrationen gick, bidrog alla till vårt beslut att använda Stripe. När vi övervägde vilken betaltjänstleverantör vi skulle välja ur ett affärsperspektiv verkade Stripes transaktionsavgifter dyrare än andra betaltjänstleverantörer som har rabatter för startup-företag, och ett tag var vi osäkra på om Stripe var rätt val för oss. Vi bestämde oss ändå slutligen för Stripe. Den snabba integrationen, fördelarna med verksamhetsförbättringar på medellång och lång sikt som Stripe Billing erbjuder och ett API och en utvecklardokumentation som är enormt användar- och utvecklarvänliga vägde tyngre än transaktionsavgiften.

Trots att vi integrerade Stripe Billing med betalnings- och abonnemangshanteringsfunktioner tog hela processen från utveckling till lansering mindre än en månad.”

”Stripe Billing förbättrade vår operativa verksamhet”

Efter att tjänsten hade lanserats stötte tete marche på de vanliga utmaningarna som man kan förvänta sig när man börjar fakturera kunder. Det var t.ex. kunder som frågade Customer Success-teamet om återbetalningar och redovisningsteamet fick hantera och utfärda kuponger och verifiera försäljningar.

”Inside Sales-teamet på tete marche hanterar också kundframgångar och eftersom vi bara hade ett fåtal anställda behövde vi förstärka dessa områden och hantera dem mer effektivt. Genom att integrera Stripe kunde vi hantera nästan all redovisningsverksamhet, inklusive återbetalningar och hantering av kuponger, enbart med hjälp av Stripes Dashboard, och utan att vi behövde utveckla något separat internt system. Vi använde de funktioner som Stripe erbjuder för att bygga intern infrastruktur, och Stripe visade än en gång prov på att de var rätt val genom att hantera de operativa processerna så att våra tekniker kunde fokusera på utveckling.”

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter