Retool återvinner över 600 000 USD med Stripes produktsvit för intäkts- och ekonomiautomatisering

Med Retool kan företag bygga interna verktyg avsevärt snabbare och enklare än med traditionella metoder, vilket sparar tid, resurser och utvecklararbete. Tusentals kunder, från startups till Fortune 500-bolag, använder Retool för att driva sin verksamhet med individuell intern mjukvara för att återbetala beställningar, bedöma lånerisker, hantera marknadsplatser och mycket mer. Företaget har förlitat sig på Stripe sedan dag ett för att effektivisera och automatisera abonnemang och fakturor, ge sina kunde flexibla betalningsmöjligheter och mer – allt på en och samma plattform.

Använda produkter

    Tax
    Billing
    Elements
    Checkout
Nordamerika
Startup

Utmaning

Tillväxt har legat i fokus för Retool ända sedan företaget bildades 2017. I det tidiga skedet avsatte man tekniska resurser till att utveckla plattformen och lägga grundstenarna för en framtida expansion.

"Vår huvudprioritet var att öka självbetjäningsverksamheten", berättar David Hsu, grundare och CEO på Retool. "Vi ville maximera användningen av Retool och oroa oss för hur vi generar inkomst senare."

Den här tillväxtstrategin gav utdelning och Retool flyttade efter hand fokus till att minska friktionen för betalningar, erbjuda flexibla monetariseringsalternativ för nya produkter och tjänster samt möjliggöra smidig expansion till nya internationella marknader. Företaget behövde även bli bättre på att hantera skatteefterlevnad och valutor utan att belasta medarbetarna med tidskrävande och frustrerande manuellt arbete eller tröttsamma uppgifter som att leta fel i data som rörde sig mellan olika plattformar.

"Vi började koncentrera oss på att ta betalt så snart som möjligt. En viktig del i den strategin är att se till att våra kunder känner att de kan betala oss enkelt och på ett säkert sätt", säger Luke Franklin, controller hos Retool. "Men vi behövde även flexibla betalningar i samband med våra nya produkter och tjänster samt möjlighet att hantera dessa betalningar på ett korrekt och effektivt sätt".

Lösning

Retool behövde en heltäckande lösning för fakturering och abonnemangsbetalningar som möjliggjorde snabba och smidig betalningar, och som samtidigt kunde stödja företagets snabba expansion. Retool började sin resa med Stripe med Billing för enkla månadsabonnemang.

"Vi tittade närmare på några andra produkter, men Stripe var det mest tidseffektiva alternativet för att komma igång med betalningar", säger Hsu. "Hos Stripe sätts utvecklarna i första rum, så valet var enkelt. Dessutom var onboardingprocessen superenkel – till och med vi var överraskade att vi kunde börja ta emot betalningar redan samma dag".

I takt med att Retool lade till fler lösningar och abonnemang uppgraderade man till Stripe Billing Scale för att automatisera intäktshanteringen med en komplett lösning för abonnemangsfakturering och rapportering. Nästa steg var att automatisera processerna för att ta ut skatt och efterleva skatteregler. Men efter att ha varit tvungna att avbryta ett projekt att implementera en fristående programvara för skatt efter nio månader valde Retool istället Stripe Tax, som automatiskt tar ut rätt skattesats och skapar rapporterna som behövs för deklaration. I och med att allt finns på Stripe-plattformen kan Retool fortsätta skala upp utan onödig friktion på grund av manuella processer.

"Med Stripe är vår verksamhet effektiv eftersom vi har allt på en och samma plats: abonnemang, fakturor, betalningsdata, utestående betalningar, skatteautomatisering. Vi behöver inte lappa ihop data eller oroa oss för att data inte flödar korrekt mellan systemen", säger Franklin. "Med Stripe kan vi känna oss trygga att vi har en fullständig bild av kunden, och vi får standardiserade, robusta rapporteringsfunktioner och rena data."

Retool erbjuder dessutom sina kunder Stripe Checkout, en färdig och värdbaserad betalningssida som är optimerad för konvertering och snabb implementering, tillsammans med Stripe Payment Element som är ett paket funktionsrika byggstenar för användargränssnitt som möjliggör en individuell och samtidigt säker betalningsupplevelse.

Resultat

Genom att använda sig av Stripes heltäckande plattform kan Retool fokusera på verksamhetens tillväxt, samtidigt som man sparar tid, resurser och utvecklararbete internt. Retool har använt Stripe sedan företagets allra tidigaste skede, och den flexibilitet och skalbarhet som detta erbjudit har gjort att man kan fortsätta använda Stripe med ett slimmat team, även när man lägger till nya produkter och tjänster och expanderar till nya länder.

En månad för att implementera Stripe Tax för att förenkla efterlevnad av skatteregler

Det tog ungefär en månad för Retool att komma igång med och hantera efterlevnad av regler för omsättningsskatt. Företaget kan nu ta ut och betala omsättningsskatt i USA och hantera lokal skatt i andra regioner.

"Vi hade ett projekt för att implementera omsättningsskatt som hade hamnat långt på efterkälken", säger Franklin. "Vi kom igång snabbt med Stripe Tax och kunde agera proaktivt för att fakturera i alla delstater i USA och säkerställa efterlevnad av lokala regler för omsättningsskatt."

Över 630 000 USD återvunna med Smart Retries

Retool har använt sig av Stripes Smart Retries sedan 2018 för att återvinna fler misslyckade betalningar. Man använder även Stripe för att automatiskt skicka e-post till kunder för att be dem uppdatera betalningsmetoden för nekade betalningar, utan att behöva belasta ekonomi- och bokföringsavdelningarna.

Franklin säger: "Om Smart Retries inte lyckas debitera betalningen kan vi nedgradera en kund och begränsa åtkomsten. Det har varit ett ganska effektivt sätt att säkerställa att vi får betalt eller – vid misslyckade betalningar – automatiskt uppmärksamma kunderna på statusen för deras betalning."

Tre gånger högre betalningsvolym via banköverföringar jämfört med kortbetalningar

Sedan implementeringen av Stripe Payment Element och Checkout har Retool kunnat införa en rad olika betalningsmetoder för sina kunder utan extra arbete, bl.a. banköverföringar i USD och autogiro med SEPA. Banköverföringar utgör nu till och med en tre gånger så hög betalningsvolym som traditionella kortbetalningar.

En plattform för abonnemang, fakturor, skatteefterlevnad och mer

Med Stripe får Retool en fullständig och sammankopplad vy av kunderna i alla betalningsprocesser med verktyg som enkelt kan skalas upp. Det har även effektiviserat verksamheten då man inte längre behöver förlita sig på komplicerade integrationer eller långsam manuell datakonsolidering.

"Vi kan lägga in en kund i Stripe och får alla uppgifter – från abonnemangs- och fakturabetalningar till betalningsdata och utestående saldon – samlade på en och samma plats. I och med att vi har abonnemang, skatt, rapportering och annat på samma plattform kan vi utnyttja Stripes automatiseringsfunktioner för att eliminera ineffektiva processer när vi skalar upp verksamheten. Det är något som kommer vara avgörande när Retool fortsätter att växa med ett relativt litet team", berättar Franklin.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter