OrderUp om att skapa förutsättningar för smidiga betalningsupplevelser på restauranger

OrderUp är en programvaruplattform som ger restauranger, food trucks och hotell ett enkelt och prisvärt kassasystem. Med hjälp av allt från anpassade QR-koder till mobilvänliga menyer och kontaktlösa betalningar har OrderUp arbetat med restauranger i Kanada och USA sedan företaget grundades 2020.

Vi pratade med Chris Gilpin, vd och medgrundare av OrderUp, om restauratörernas föränderliga behov, vikten av att ha en datastrategi med fokus på integritet och hur Stripe stöttar företagets expansion till nya marknader.

Använda produkter

    Checkout
    Terminal
    Payments
Nordamerika
Startup

Vad inspirerade dig att starta OrderUp?

Efter att ha arbetat nästan ett decennium med teknik för hotell- och restaurangbranschen har jag själv sett vilken effekt rätt programvara kan ha för att förbättra både personal- och gästupplevelsen. OrderUp lanserades under covid-19, en period då många restauranger tvingades stänga eller anpassa sin verksamhet till smittskyddsrekommendationerna. Jag kände att jag befann mig i en position där jag kunde hjälpa restaurangerna att ta sig igenom nedgången.

Hur har covid-19 påverkat din roll som vd?

Det var en intressant utmaning att leda OrderUp när pandemin var som mest intensiv. Restaurangbranschen hörde till de branscher som drabbades hårdast och det var svårt att se på när de här företagen kämpade för att klara sig. Pandemin tvingade dock ledningsgrupperna att tänka nytt kring verksamheten, vilket gav medvind för OrderUp. Det gjorde det enklare att prata med restauratörer om hur vi skulle kunna hjälpa till.

Vilka är de största utmaningarna som restaurangbranschen står inför idag?

Sjuttio procent av alla restauranger är underbemannade. Enligt National Restaurant Associations branschrapport från 2022 är rekrytering och att behålla kompetens den största utmaningen för restaurangerna. Många marknadsplatser för beställning skapar också problem för oberoende restauranger. Dessa tredjepartsappar har ofta tagit ut ohållbara avgifter, vilket gör att marginalerna på köp krymper. Beställningar som görs via de här apparna hindrar också restauranger från att bygga direkta relationer med sina gäster, en avgörande förutsättning för att bygga en lojal bas av återkommande gäster.

Vi arbetar med de här utmaningarna genom avgiftsfri beställning på nätet och det är restaurangerna som äger relationen med kunden – inte vi.

På vilket sätt äger restaurangen relationen?

Tredjepartsmarknadsplatser är ofta utformade så att de äger relationen med gästerna, vilket gör det svårt för restauranger att etablera och utveckla relationer med sina gäster. Det är negativt för restaurangerna, då studier visar att när man förbättrar kundlojaliteten med 5 % kan resultatet öka med 75 %.

Med OrderUp kan restaurangerna bygga relationer med gästerna, både direkt via vår plattform och genom möjligheten att exportera gästdata till restaurangernas befintliga marknadsföringsplattform. Eftersom alla gäster som beställer via mobilen måste ange kontaktinformation hjälper vi restaurangerna att snabbt bygga upp gedigna kundlistor som de kan använda för att marknadsföra nya menyer och rabatter, vilket i slutändan ger upprepade besök.

På vilket sätt möter OrderUp restaurangägarnas föränderliga behov när de måste hantera stigande inflation och brist på personal?

För det första måste vi göra det möjligt för restaurangerna att erbjuda avgiftsfri beställning via nätet. Marginalerna är snäva överallt i den här branschen och OrderUp hjälper handlare att stärka sitt resultat.

För det andra gör OrderUps verktyg i fysisk miljö det möjligt för gästerna att beställa och betala för måltider direkt från en mobil enhet. Våra restaurangpartner säger att när gästerna beställer och betalar via mobilen slipper man ett stort antal repetitiva uppgifter, som beställningshantering och att gå fram och tillbaka mellan borden med notor. Det har hjälpt serveringspersonalen att ta hand om tre gånger så många bord per arbetspass på OrderUp, vilket gör att restaurangerna kan bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt sätt på en marknad där det råder brist på arbetskraft. Personalen uppskattar också att de får betydligt mer dricks när de hanterar fler bord under varje arbetspass.

På vilket sätt kan OrderUp stötta restauranger genom att använda data för att individanpassa deras restaurangupplevelse?

Vi letar aktivt efter sätt att utnyttja data för att skapa fantastiska gästupplevelser. Det finns enorma möjligheter som förbättrar upplevelsen för alla parter, som individanpassade rekommendationer om hur mat och dryck kan kombineras. Samtidigt som vi tycker att den här typen av funktioner är spännande måste vi hantera dem genom att sätta integriteten i första rummet. Att hantera restaurang- och gästdata är ett privilegium och något vi måste ta på allvar.

Har OrderUp planer på att expandera utanför Kanada?

Idag har vi restaurangpartner i Kanada och USA. Vi har planer på ytterligare expansion, men vi vill vara säkra på att ha rätt supportinfrastruktur så att handlare i nya geografiska områden upplever samma förstklassiga support som våra befintliga kunder får.

På vilket sätt skapar Stripe förutsättningar för OrderUps kassasystem för restauranger?

Stripes betalningsplattform med fullständig stack gjorde det möjligt för OrderUp att snabbt utöka vårt erbjudande så att vi kan ta emot fysiska betalningar i fysisk miljö. Även om många av våra gäster gärna vill betala notan via mobilen föredrar vissa att betala med ett fysiskt bank- eller kreditkort. Med Stripe Terminal kunde vi expandera på den här marknaden med en mycket mindre investering än som skulle krävas om vi skulle bygga lösningen från början.

Hur tror du att ert partnerskap med Stripe utvecklas i framtiden?

Jag tycker att Stripes Tap to Pay on iPhone ser mest spännande ut. Jag tror att vi kommer att kunna ta fram en del fantastiska produkter för restauranger genom det här partnerskapet – vi behöver det bara för att expandera till Kanada.

Hur gör Stripe det möjligt för OrderUp att bedriva en framgångsrik verksamhet på olika marknader?

Stripe har varit en fantastisk partner för OrderUp. Att känna sig trygg med att Stripe hanterar vår PCI-efterlevnad och gästbetalningsinformation på ett säkert sätt gör att både OrderUp och våra restaurangpartner kan känna sig säkra på att känslig gästinformation kommer att hanteras på rätt sätt.

Stripes breda geografiska räckvidd och att man tar emot många olika betalningsmetoder gör att vi kan känna oss trygga när vi expanderar till nya marknader när vi är redo för det. Stripes fortsatta innovation driver oss också att tänka kreativt kring hur vi kan betjäna våra kunder på ett bättre sätt.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter