Sam Altman och John Collisons informella samtal på Stripe Sessions

John Collison, medgrundare och President på Stripe, samtalade med Sam Altman, OpenAI:s medgrundare och CEO, på Stripe Sessions om AI-branschen, hur AI kan påverka medarbetarnas produktivitet och OpenAI:s samarbete med Stripe.

Använda produkter

    Billing
    Checkout
    Link
    Revenue Recognition
    Tax
Globalt
Plattform

Idag är jag mycket mer övertygad om att man har förmågan att hantera detta än jag var 2014. Från början trodde jag att AI skulle bli en egen aktör som lärde sig att spela alltmer komplicerade spel för att i slutändan besegra människan. Det framstod som att utvecklingen gick i negativ riktning. Idag har vi optimerat våra system och arbetar på ett sätt som gör att vi kan se vad vi gör i varje steg.

Vi måste ändå fortsätta att ta det här på stort allvar. Det finns en reell risk, men genom det hårda arbete som de på OpenAI och andra AGI-laboratorier utför gör vi betydande framsteg.

Vad skulle du säga till alla de som är oroliga för AI?

På en viss nivå delar jag den oron. AI är en programvara som kan lära sig och man kan inte överdriva betydelsen av det. Den har dessutom kapacitet att utföra mer avancerade uppgifter och lösa alltmer komplexa problem. Detta kommer att förändra hur världen fungerar. På en lägsta nivå kommer allt att utvecklas snabbare och enskilda individers kapacitet att utvecklas.

På vilket sätt är det annorlunda att leda OpenAI jämfört med dina tidigare företag?

Det finns förvisso viss kompetens som är överförbar, men jag föredrar att se varje möjlighet med nya ögon och lösa de problem jag har framför mig. Med OpenAI agerade vi i strid med råden från våra investerare, Y Combinator. Det tog oss fyra och ett halvt år att lansera vår produkt och bygga den här tekniken, samtidigt som vi inte hade någon uppfattning om vilka våra kunder skulle vara och vad de skulle använda tekniken till. Det gjorde att vi kunde bygga ChatGPT på ett oerhört bra sätt och nu levererar konkret värde till människor.

Vilka var de största utmaningarna ni ställdes inför i början med OpenAI?

Den första tiden med OpenAI var tuff. Våra produkter fungerade inte och vi förlöjligades av alla seriösa aktörer på området. Även om vi hade viss framgång med projekt som Dota, vilket gjorde att vi kunde ta in kapital från Microsoft för att skapa GPT-serien, hade vi helt enkelt inte en fungerande teknisk utveckling och blev omsprungna av konkurrenterna. Det som fick oss att fortsätta var vår entusiasm för AI.

Eftersom vi inte hade någon kundbas var vi tvungna att återupptäcka hur man driver ett forskningslabb för att behålla vår interna utvecklingstakt. Vi var tvungna att lära oss hur man skapar externa kontaktpunkter för att stämma av, på ett sätt som motsvarar återkoppling från kunder.

Hur gör OpenAI för att hitta en balans mellan produkt och forskning?

Vi befinner oss i en brant del av kurvan för teknikupptäckt och det gör att vår struktur förändras hela tiden. Vi är därför stolta över att ha skapat en forskningskultur där vi söker efter sanningen. Vi vill att AI-branschen som helhet ska lyckas – oavsett om det handlar om vår produkt eller inte – och kommer att följa sanningen dit den tar oss.

Vilka är dina favoritfunktioner hos ChatGPT?

Min absoluta favoritfunktion är användargränssnittet. ChatGPT:s språk är mer direkt och mer naturligt så att vi kan använda det för att förklara komplexa koncept på ett enkelt sätt. Idag ser vi att människor använder AI som en handledare för att ta in ny information. Ett exempel på detta är att med Stripe används ChatGPT som forskningsassistent. AI kan snabbt erbjuda relevanta data, vilket ökar användarens produktivitet.

Vad är nästa steg för OpenAI?

Vid sidan av nya produkter tycker vi att den nya tekniska utvecklingen är spännande, som multimodalitet. Vårt mål är att skapa ett system som inte bara samspelar med text, utan också med ljud, bilder och video. På lång sikt tittar vi på ett system som kan generera ny kunskap.

Hur påverkar konkurrensen AI-branschen?

Konkurrensen bidrar till att stärka vår kreativitet. På samma sätt som en idrottare som står inför en tävling eller som när Apple och Microsoft tävlade om hemdatormarknaden finns det en stark vilja att vinna över konkurrenterna. Samtidigt förstår de som går i täten för utvecklingen vad som står på spel och vi vill alla att AI ska vara till nytta för samhället.

Det leder till större uppskattning och ett djupare samarbete än vad vi har sett på teknikområdet tidigare. Det här samarbetet pågår främst mellan ledande AI-labb, men börjar i allt större utsträckning att också omfatta myndigheter och tillsynsorgan. Exempelvis arbetar Internationella atomenergiorganet (IAEA), som har fokus på kärnteknik, med att skapa ett system för AI-utbildning. Vi menar att det bör finnas myndighetstillsyn när de här systemen distribueras.

Vad vill du se att man utvecklar inom AI?

Jag vill se nya designer av gränssnittsmodeller, inte minst när vi börjar lämna chattbot-gränssnittet. Jag tycker också att det är fantastiskt hur AI används på utbildningsområdet, något som jag tror kan vidareutvecklas mycket mer.

Med Stripe arbetar vi inom ett oerhört stort antal branscher med SaaS-företag som tillhandahåller programvara för nischade målgrupper och som samtidigt har en bred popularitet. Ett företag har skapat ett administrationsprogram för scouterna, något som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Med AI kommer vi att se mycket större SaaS-genomslag, som kommer att vara mer jämnt fördelade på olika ekonomiska områden.

Vilka råd har du för företag som vill börja använda AI i sin verksamhet?

Vi ser en enorm skillnad vad gäller den interna produktiviteten mellan de företag som använder AI och de som inte gör det. Oavsett vilken typ av företag du har kan AI drastiskt öka produktiviteten per tidsenhet. När du tänker på dina mål för de kommande tre eller fem åren kommer de företag som använder den här tekniken att kunna utvecklas mycket snabbare.

Som en av de första ”affärsänglarna” som investerade i Stripe: varför valde du att göra det?

Stripes mål är att ta bort friktionen vid ekonomiska transaktioner. Jag insåg att det skulle möjliggöra en enorm tillväxt och göra köpen snabbare, billigare, bättre och mer tillgängliga. Stripe har överträffat allas förväntningar.

Vi håller fortfarande på att fastställa hur det samarbetet kommer att se ut. Vi testar olika versioner för att få en bättre förståelse för kundernas önskemål: föredrar de en centraliserad chattbot för hela arbetsflödet eller ett chattgränssnitt överallt? Vi vill också att integriteten ska vara prioriterad, eftersom vi vet hur känsliga data kan vara. Vi spårar inte data som skickats in till API:et och vi vill att företag ska känna sig trygga och bekväma när de använder de här verktygen utan att behöva oroa sig över att vi samlar in deras uppgifter för att förbättra våra modeller.

Vårt mål är att överraska människor med hur mycket intelligens de får för ett rimligt pris. Vi vill göra modellen smart, enkel och stabil på lång sikt, vilket ytterst kommer att innebära ett lyft för hela teknikbranschen.

Se hela samtalet mellan John Collison och Sam Altman här.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter