Outseta väljer Stripe Tax istället för merchant of record för global skatteefterlevnad

Outseta är en mjukvaruplattform som erbjuder alla verktyg som behövs för att lansera och expandera ett SaaS-företag eller ett medlemsbaserat företag. Plattformen erbjuder fakturering, autentisering, CRM, support, e-postautomatisering och mycket mer. Mjukvaran gör det möjligt för entreprenörer att lansera sin tjänst på marknaden snabbare och effektivisera verksamheten, vilket ger dem mer tid att utveckla sina produkter i stället för att pussla ihop en lösning med olika fristående verktyg.

Efter att ha utvärderat merchant of record-lösningar beslöt sig Outseta för att implementera Stripe Tax, både som en tjänst för sina kunder och för att tillmötesgå sina egna behov för efterlevnad av globala skatteregler.

Använda produkter

    Tax
    Payments
    Connect
    Elements
Nordamerika
Startup

Utmaning

Outseta bildades 2016. Företaget är byggt på idén att startup-företag med affärsmodeller som baseras på abonnemang ofta har svårt att hitta, utvärdera och integrera grundläggande verktyg som behövs för den operativa verksamheten. Företagen var inte sällan tvungna att pussla ihop ett flertal olika lösningar för att få de funktioner man behövde. Syftet med Outseta var att eliminera detta tidskrävande arbete och erbjuda en teknisk helhetslösning för växande företag inom SaaS och medlemsbaserade verksamheter.

Outseta tillhandahöll grundfunktioner som fakturering, CRM, e-postautomatisering, support och autentisering. Vad man dock saknade var verktyg för skatteefterlevnad, något man fortlöpande fick höra var ett stort orosmoment för kunderna. "Våra kunder berättade att de helt enkelt var rädda att myndigheterna skulle komma efter dem om de inte rapporterade skatt på korrekt sätt, något som skulle kunna innebära slutet för deras företag", säger Outsetas grundare Geoff Roberts. Dessutom förlorade Outseta kunder till merchant of record-produkter (MoR) och andra faktureringssystem med integrerade skattelösningar.

I takt med att Outsetas verksamhet växte insåg man att företaget också var i behov av en lösning för sitt eget skattearbete. "Vi befann oss i ett skede där vi hade nått avsevärda intäkter och själva skulle behöva betala in skatt", berättar Roberts.

När Outseta utvärderade olika skattelösningar övervägde man ett antal olika alternativ, bland annat att själva bli en så kallad merchant of record (MoR). En merchant of record (MoR) är auktoriserad och ansvarig för att behandla kundernas betalningar för ett företags räkning. Detta innebär att en MoR ansvarar för alla finansiella, rättsliga och regulatoriska aspekter av dessa transaktioner. Outseta övervägde att bli en MoR för sina kunder eller att använda en utomstående MoR både för sina egna och sina kunders skattebehov.

"Jag erkänner gärna att jag länge ansåg att en MoR-lösning skulle vara det bästa alternativet för våra kunder", säger Roberts. "Våra kunder är företag som är precis nybildade – de flesta har varken resurser eller kapital. De vill inte behöva ta itu med sånt här. Vi drev alternativet med en MoR-lösning för våra kunder ganska långt."

Efter ytterligare bedömningar insåg Outseta så småningom nackdelarna med att bli en MoR i skattesyfte, bland annat de avsevärt högre kostnaderna och ökade plattformsriskerna.

"Om vi skulle blivit en MoR hade våra kunder behövt betala den högsta möjliga skattesatsen i varje geografiska område, eftersom den som var MoR låg över skattegränserna i de regionerna, även om kundernas verksamheter inte gjorde det. Det var helt enkelt inte en kostnadseffektiv eller skalbar lösning för våra kunder", säger Roberts.

Lösning

Efter att Outseta övergett idén att bli en MoR blev Stripe Tax snabbt det självklara valet. "Det stod snart klart att Stripe Tax var det riktiga beslutet. Det var enkelt att integrera, vi kunde erbjuda en mer enhetlig lösning och prissättningen var mycket rimligare än för en MoR", säger Roberts.

Med Tax kan Outsetas kunder nu hantera alla krav avseende moms, försäljningsskatt och andra omsättningsskatter själva med några få klick. Tax integrerar sömlöst med Connect och Payments för en enhetlig skattehanteringslösning för företagets kunder.

Resultat

Outsetas kunder ser fram emot att själva kunna hålla koll på sina skatteskyldigheter med Tax, och är lättade att det nu finns en lösning för dem. Tack vare integrationen av Tax kan Outsetas potentiella och befintliga kunder förlita sig på att de använder en robust lösning för skatter, utan de risker och avgifter förknippade med MoR-modellen.

Outseta kan nu dessutom fokusera på sin tillväxt, utan att behöva övervaka skattegränser manuellt. Man använder Dashboard för Tax, där de får besked om var de måste deklarera och betala in skatt och när de närmar sig gränserna i andra regioner. Outseta har nu 32 länder där man omfattas av skatteskyldigheter, och företaget kan övervaka ytterligare 50 geografiska områden för att säkerställa efterlevnad av skattelagstiftning.

Eftersom Outseta redan använde andra Stripe-produkter var integrationen av Tax oerhört smidig då man redan var bekant med Stripes API:er. Det har även visats sig vara fördelaktigt och tidsbesparande att ha alla företagets finansverktyg på Stripe, eftersom man inte behöver lära sig olika API:er. Outseta är ett företag byggt kring effektiv mjukvara, och man har sett stora fördelar med att använda Stripe för att effektivisera företagets ekonomiprocesser.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter