Opus CEO om att stärka kunder med praktiska lösningar

Opus är en ledande konsultfirma som hjälper företag introducera förstklassiga betalsystem och nya funktioner som digitala plånböcker, gränsöverskridande betalningar, korthanteringsplattformar med mera. Opus Consulting har över 25 års erfarenhet och kontor i USA, Storbritannien, Kanada och Indien, och samarbetar idag med flera storbanker, betaltjänster, fintech-plattformar och betalleverantörer.

Vi har pratat med Opus CEO TM Praveen om företagets konstanta fokus på praktiska lösningar, hans viktigaste ledarskapsprinciper och varför Opus samarbetar med Stripe.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
Globalt
Tillväxtföretag

Ni har erbjudit stöd till företag i över 25 år. Hur har Opus behållit sin höga kvalitet när fler och fler företag flyttar över till e-handel?

I takt med att fler företag skiftar fokus till e-handel och med anledning av den rådande digitala omvandlingen har vi kunnat erbjuda våra kunder mervärde genom att erbjuda rätt lösning för deras individuella behov. Det har inkluderat att utfärda och hantera olika typer av betalkort och främja betalningsförmedling i kontant-, POS-, mobil- och onlinekanaler.

Vi har även samarbetat med några av marknadens största tjänsteorganisationer för handlare i syfte att hjälpa dem förbättra sin digitala kompetens, däribland nya fintech-företag i behov av onboarding-lösningar och snabbare marknadsinträde.

Vilka är några av de vanligaste utmaningarna som Opus löser åt sina kunder?

Vi är specialiserade på teknisk kompetens och har ett obevekligt fokus på praktiska lösningar.

Företag samarbetar med Opus för att de vill ha ett enhetligt, innovativt betalningsekosystem på vilket nya banbrytande funktioner kan utvecklas. Våra kunder vill hitta lösningar på utmaningarna associerade med föråldrad betalningsarkitektur och applikationer, för att inte tala om den höga kostnaden förknippad med integrationen av nya betalsystem.

Vi erbjuder våra kunder viktiga betalningsrelaterade resultat och främjar digitala lösningar som låter dem bygga moderna produkter och fördjupa sina kundrelationer. Följaktligen har vi under åren lyckats driva fram en storskalig förvandling av monolitisk IT-infrastruktur.

Hur väljer ni vilka teknikföretag ni samarbetar med?

Genom att identifiera rätt partner kan vi lättare uppfylla våra mål och möta våra kunders skiftande behov.

Vi samarbetar med företag som har dokumenterad erfarenhet av att leverera framgångsrika produkter i betalningsekosystemet. Det är innovativa företag som fokuserar på kunden och ständigt söker vidareutveckla verksamheten genom att skapa produkter och tjänster som beaktar kundupplevelsen.

Hur skulle ni beskriva er ledarskapsstrategi för etableringen av team som har ett konstant fokus på att hitta nya sätt att stödja kunden?

På Opus har vi en uppsättning strategiska principer som avser säkerställa att vi tar ansvar för hur vi leder och ger mervärde till våra kunder.

För att kunna växa i dagens föränderliga digitala landskap och förbereda företaget på framtiden måste man främja en kultur som har fokus på regelbunden professionell vidareutveckling.

Vi tror på vikten av samarbete och betonar agilitet i allt vi gör – från vår inställning till individuella projekt till vår övergripande organisationskultur.

Jag tror även bestämt på att stärka anställdas egenmakt. Vi ser om och om igen att nöjda medarbetare anstränger sig lite extra för att vinna fler lojala kunder och ta till vara på nya tillväxtmöjligheter.

Hur ser din framtidsvision för Opus ut?

Bland många andra lärdomar har pandemin lärt oss att kunder förtjänar ett brett utbud av digitala betallösningar. Med vår omfattande expertis och erfarenhet från finansbranschen är vi väl positionerade att fortsätta driva den digitala omvandlingen och skapa innovativa nya betallösningar.

Vårt mål framöver är tydligt: vi vill uppnå högsta möjliga nivå vad gäller kvalitet, flexibilitet och professionalism i vår leverans av betalningsrelaterade och digitala tjänster och lösningar. Vi vill vara en strategisk partner till de mest innovativa företagen i betalningsbranschen.

Vilka tre trender anser du kommer att forma framtiden för e-handeln och betalningar för era kunder?

Vi kommer framöver att se följande tre trender:

  • Optimering av trender som föddes under pandemin, däribland den friktionsfria kundupplevelsen, opex-optimering, nya regel- och efterlevnadskrav och striktare bedrägeri- och riskkontroller.
  • Kunderna kommer att förvänta sig överläggsfunktioner och kontextbaserade, friktionsfria betalningar. De vill använda en underliggande betalningsgrund som exempelvis realtidsbetalningar eller distribuerad redovisningsteknik för att leverera mervärde till sina slutkunder. Överläggstjänster stärker inte bara de betalningsrelaterade funktionerna, utan gagnar även samtliga deltagare i ekosystemet genom att hjälpa dem expandera räckvidden och närvaron av omedelbara betalningstjänster. Det här har redan börjat – se till exempel TikTok-användaren som kan göra köp direkt i appen.
  • I takt med att marknaden fylls på med fler alternativ och innovationer måste dessa vara kompatibla för att kunderna ska kunna anpassa sig snabbt. Betalning i metavärlden och den fysiska världen måste kunna samarbeta utan problem. På liknande sätt måste även de olika kryptovalutorna och protokollen kunna fungera med varandra och inom de befintliga kanalerna och ramverken.

Vilka tjänster efterfrågade era kunder när pandemin var som värst?

Pandemin har gjort den digitala omvandlingen till en prioritet för finansiella tjänsteföretag.

Gammal infrastruktur, komplexa regelverk, konkurrenskraftiga marknadsplatser och skiftande kundförväntningar är några av de drivkrafter som ligger bakom företagens pågående investeringar i nya digitala betallösningar.

Följaktligen söker våra kunder den friktionsfria digitala upplevelsen i flera olika kanaler som slutkunden nu kräver, som till exempel pengaöverföringar i realtid, kontaktlösa betalningar och lösningar för köp nu, betala senare.

Tror du att fler företag och konsumenter kommer att söka sig mot e-handeln?

Ja. Pandemin hade en enorm effekt på handeln. Vissa kunder som under pandemin gick över till att beställa mat online har till exempel sagt att de aldrig tänker gå tillbaka till att handla mat i butik igen.

Vad vi ser idag är lite av en revolution som omfattar hela handelsekosystemet – från köpbeteenden och utgiftsvanor till hur vi vill betala.

Som aktörer i den här branschen måste vi anpassa oss efter ny teknik som förenklar handeln och levererar en smidig upplevelse till alla involverade.

Vilka unika värderingar delar Stripe och Opus när det gäller kundfokus och värderingar?

Stripe täppte till ett enormt tomrum i betalningsekosystemet och förblir än idag varse om hur kundupplevelsen och förväntningarna fortsätter att utvecklas.

Opus är på liknande sätt fokuserat på att forma betalningsteknikens framtid.

Vår expertis kompletterar Stripes. Vi kan lovorda Stripes produkter och funktioner för våra kunder och hjälpa Stripes användare genomgå snabbare onboarding. Vår expertis och erfarenhet av att hjälpa handlare med förvärv och betalningshantering säkerställer smidig och kostnadseffektiv Stripe-implementering för B2B- och B2C-kunder. Vi kan även modernisera kundernas betalningsstack för att maximera fördelarna med Stripes produkter.

Hur har Stripe hjälpt Opus att uppnå sina mål?

Vårt samarbete med Stripe har varit extremt fördelaktigt för vår förmåga att nå ett bredare kundutbud.

Stripes moderna tekniska infrastruktur uppfyller inte bara kundernas höga standarder, utan gör det även lätt för dem att implementera lösningar, reducera ledtider och sänka kostnader. Stripe möter både kundens befintliga och kommande behov.

I och med lanseringen av Stripe Partner Ecosystem har vi nu tillgång till försäljningsfrämjande informationsmaterial som hjälper till att accelerera vår tillväxt. Certifieringsprocessen är även den ett genomtänkt initiativ från Stripes sida och våra utvecklare var några av de första att certifieras.

Under de kommande månaderna ser vi fram mot att få delta i personliga partnerforum och nätverkssessioner med Stripe. Att få tillfälle att mötas hjälper oss att skala upp vårt arbete och fånga upp fler organisationer som är på jakt efter en smidig betalningsupplevelse.

Hur kan Stripe och Opus fortsätta att samarbeta effektivt för våra gemensamma kunders räkning?

Samarbeten är symbiotiska på det sätt att varje part har ett kärnutbud som de kan bygga vidare på, samtidigt som de förlitar sig på den andra partens förmåga att komplettera utbudet och därmed erbjuda kunden attraktiva komplettlösningar.

Vårt samarbete kombinerar Opus 25-åriga betalningsexpertis med Stripe-produkter som Sigma, API:er för betalningar, lösningar för att utfärda kort, digitala plånböcker med mera.

Med vår kombinerade domänexpertis kan vi se fram emot att fortsätta främja innovativa betallösningar i USA.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter