MYOB lanserar B2B-betalningar i ett nytt land på bara några veckor med hjälp av Stripe Connect

Australienbaserade MYOB är ett programvaruföretag som erbjuder en plattform för affärsadministration för allt från egenföretagare till medelstora företag. Målet är att hjälpa fler små och medelstora företag i Australien och Nya Zeeland att etablera sig, klara sig och nå framgång.

Använda produkter

    Connect
Asien-Stillahavsområdet
Plattform

Utmaning

För mer än 30 år sedan var MYOB ett av de första startup-företagen. Företaget erbjöd programvara för redovisning och bokföring innan man ställde om och blev en molnbaserad verksamhet. Nu fokuserar det på de unika behoven hos små och medelstora företag – samt de revisorer och bokföringsassistenter som arbetar där – i Australien och Nya Zeeland.

MYOB har inte bara gjort en teknisk omställning till molnbaserad verksamhet, utan har också förändrat sin affärsmodell. Med sin välbeprövade programvara för redovisning som bas utökade företaget sitt erbjudande och blev en flexibel plattform för affärsadministration. Idag hjälper man sina kunder att hantera viktiga arbetsflöden som ekonomi och projektledning, leveranskedjor, CRM (customer relationship management) och mycket annat. Som ett led i den expansionen byggde MYOB ett betalningssystem som gör det möjligt för företag i Australien att ta emot onlinebetalningar från kunder med ett enda klick. Men det krävdes betydande resurser att bygga och underhålla systemet och det skulle ha varit tidskrävande att skala upp det utanför Australien.

MYOB ville kunna erbjuda sina kunder i Nya Zeeland onlinebetalningar av fakturor så att de skulle slippa fördröjningar i processen att debitera intäkter – pengar kunderna behövde för att återinvestera i sina företag. "Småföretagen pekar alltid ut hanteringen av kassaflödet som sin främsta utmaning", säger Steve Price, Head of Product hos MYOB. "Allt som gör att de kan få betalt snabbare är till enorm nytta."

För att kunna genomföra en snabb implementering ville MYOB ha en betalningslösning som enkelt kunde integreras med företagets plattform för affärsadministration och som gjorde det möjligt att behålla befintliga arbetsflöden. Företaget ville också erbjuda sina kunder snabbare onboarding och få hjälp med att hantera efterlevnads- och driftproblem kopplade till mottagande av betalningar på en ny geografisk plats.

Lösning

MYOB valde Stripe Connect för att kunna genomföra sin komprimerade tidsplan för lansering av onlinebetalningar i Nya Zeeland. Det som gjorde att Connect skiljde sig från andra alternativ var att det var lätt att integrera, de färdiga komponenterna samt den omfattande supporten som Stripe tillhandahåller vid onboarding och i tekniska frågor.

Stripes API:er gjorde att det gick smidigt att integrera Connect med MYOB:s programvaruplattform. MYOB använde också Connects integrerade komponenter för att snabbt bygga en integrerad, varumärkesfri lösning utan att behöva skapa nya finansiella arbetsflöden. MYOB lade exempelvis till en integrerad betalningsknapp direkt i fakturor som redan genererats för kunder i Nya Zeeland. Den här knappen länkar vidare till en startsida för Stripe-betalningar som tar emot kreditkort, Apple Pay och Google Pay.

MYOB använde Stripes integrerade onboarding för att påskynda onboardingen av kunder till den nya betalningstjänsten. Med den integrerade onboardingen lade MYOB helt enkelt till en knapp på sin plattform som förde in kunderna direkt i Stripes onboardingflöde för att samla in och verifiera kundidentitet och bankkontouppgifter som behövs för utbetalningar. Därmed behövde MYOB inte utveckla någon egen onboardingprocess. Stripes riskhantering erbjöd direkta kontroller av att policyer och lagstiftning följs, som kundkännedomskrav och åtgärder för att motverka penningtvätt, liksom kontinuerlig övervakning av kredit- och bedrägeririsker.

"Vi kunde lägga till integrerade komponenter i befintliga arbetsflöden och använda onboarding för att på ett effektivt sätt göra integrationer där vi hade brister i vår plattformsupplevelse", säger Price. "Det gjorde att vi kunde lansera mycket snabbare och våra tekniker kunde istället fokusera på andra uppgifter."

MYOB optimerade utvecklarteamets tid ytterligare genom partnerskapet med Thoughtworks, en tjänstepartner i Stripe Partner Ecosystem. MYOB anlitar regelbundet Thoughtworks utvecklare som en förstärkning av det egna teamet när man implementerar teknikprojekt.

Under integrationens gång vände sig MYOB till Stripes professionella tjänster för att få hjälp med lanseringen av det nya systemet.

Resultat

Två månader för att rulla ut betalningar online

Att det var så enkelt att integrera Connect och det stöd som Stripe erbjöd innebar att det tog åtta veckor för MYOB att ha ett tillgängligt betalningserbjudande för Nya Zeeland.

Snabb onboarding för MYOB-kunder

Det optimerade onboardingflödet från Stripe gör nu att MYOB-kunder i Nya Zeeland kan genomföra processen och börja ta emot betalningar på under en timme, jämfört med de två till fyra dagar det kan ta för kunderna att genomföra onboarding i Australien. "Stripes process för onboarding av kunder är snabb och smidig, vilket innebär att fler kunder kan konverteras och registreras", säger Price.

Kontinuerlig support för betalningsrelaterad efterlevnads- och riskhantering

Genom att välja Stripes riskhantering kunde MYOB slippa flera steg i processen för att erbjuda onlinebetalningar i Nya Zeeland. Stripe är registrerat i landets register över leverantörer av finansiella tjänster (New Zealand Financial Service Providers Register) och är ansvarigt för rapportering i enlighet med dess lagar i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism Act). Stripe tar också ansvaret för handlarbedrägerier och hanterar återkrediteringar, vilket innebar att MYOB inte behövde bygga upp ett team med interna riskanalytiker.

MYOB:s kunder får betalt tre gånger snabbare med onlinebetalningar

Kunder i Nya Zeeland som använder MYOB:s onlinebetalningar ser redan fördelarna med en mycket snabbare intäktsdebitering. Det är bra för kunderna, och det är också positivt för MYOB:s framtid på lång sikt.

"Integrerade onlinebetalningar och de snabbare betalningstider det medför är till oerhört stor fördel för våra kunder", säger Price. "Det leder i sin tur till större kundnöjdhet och minskad friktion."

Price säger att inför framtiden analyserar hans team de här betalningarna för att fokusera på hur man kan optimera tjänsten. Och förutom att få in fler små och medelstora kunder överväger MYOB potentiella erbjudanden för andra kundsegment, t.ex. stora företag som i dagsläget inte har någon funktion för onlinebetalning av fakturor på MYOB-plattformen.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter