Deliveroo växer globalt och lanserar nya intäktsflöden med Stripe

Deliveroo grundades 2013 i England och är en ledande tjänst för matleverans som samarbetar med fler än 115 000 restauranger och livsmedelsbutiker på över 12 marknader. Deliveroos pågående samarbete med Stripe har hjälpt företaget att
växa globalt, lansera ett nytt intäktsflöde, minska PCI-bördan och förbättra godkännandefrekvensen.

Använda produkter

    Billing
    Radar
    Sigma
Europa
Tillväxtföretag

Utmaning

Deliveroo är ett framgångsrikt företag inom den nätbaserade livsmedelsbranschen. Under 2020 växte deras globala transaktionsvolym med 64,3 % och gav därmed ännu ett år med väsentlig tillväxt. Företaget började använda Stripe som sin primära betalleverantör 2014. Sedan dess har relationen dem emellan utvecklats till ett strategiskt samarbete som har låtit Deliveroo expandera globalt och lansera ett nytt intäktsflöde med Deliveroo Plus. Det har även förbättrat konverteringsgraden, reducerat PCI-bördan och lett till en allmänt förbättrad kundupplevelse.

Resultat

År 2020 uppgick Deliveroos sammanlagda transaktionsvärde till 4,08 miljarder GBP. Drygt 90 % av detta hanterades på Stripe, där Deliveroo dessutom lyckades återvinna 100 miljoner pund i intäkter tack vare Stripes många funktioner. Här tittar vi närmare på hur Deliveroo och Stripe har samarbetat under åren som har gått:

Deliveroo Plus

2017 kunde Deliveroo med Stripes hjälp lansera ett nytt framgångsrikt intäktsflöde, Deliveroo Plus, vars mål var att erbjuda kostnadsfria leveranser för en månatlig abonnemangsavgift. Deliveroo Plus har inte bara ökat företagets återkommande intäkter, utan även gett ökad retention bland de användare som använder tjänsten.

”Baserat på det arbete Stripe har gjort med att förbättra vår konverteringsgrad – från implementeringen av Stripe Billing till hur snabbt vi kunde komma igång med Deliveroo Plus – är det lätt att förstå varför Stripe är integrerat i några av våra största initiativ,” berättar Will Shu, CEO och medgrundare av Deliveroo.

Godkännandeoptimering

Deliveroos övergripande godkännandefrekvens ligger på 96,98 %. Man har uppnått detta resultat tack vare Stripes maskininlärningsbaserade försökslogik och gränsöverskridande utbetalningar.

Stripes verktyg för godkännandeoptimering – Adaptive Acceptance, kortuppdateraren, smart dunning och dynamisk validering – hjälpte Deliveroo att återvinna över 100 miljoner pund i intäkter under 2020.

Med hjälp av Stripe har Deliveroo ökat sin godkännandefrekvens i Storbritannien och Irland samt även i Asien-Stillahavsregionen.

Expansion och lokalisering

Sedan Deliveroo flyttade över till Stripe har företaget expanderat på samtliga marknader, inklusive Storbritannien, Singapore, Spanien och Hongkong.

2020 använde Deliveroo Stripe för att lansera lokala betalningsmetoder som Apple Pay, Google Pay, China Union Pay (för konton i Storbritannien, Australien, Hongkong och Singapore), den holländska betalningsmetoden iDeal, Bancontact i Belgien och Cartes Bancaires för franska konton.

På sju år har vi gått från att säga ”De här API:erna ser riktigt bra ut – vi provar och ser hur det funkar” till att bygga ett nära strategiskt samarbete med Stripe. Stripe identifierar vilka långsiktiga möjligheter som finns och vad den långsiktiga strategin ska vara.

Will Shu, CEO och medgrundare

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter