CoverWallet om hur de hanterar komplexa försäkrings- och betalningsprocesser

CoverWallet, ett Aon-bolag, är en plattform på nätet som förenklar processen för små och medelstora företag och startup-företag när de vill ha kunskap om, köpa och hantera sina försäkringar. Företaget har sitt huvudkontor i New York och är verksamt inom mer än 20 branscher – från byggbranschen till hälso- och sjukvård och grossistverksamhet – och erbjuder skräddarsydda och prisvärda alternativ.

Vi pratade med Amanjot Khaira, Chief Product Officer hos CoverWallet, om hur man arbetar med den digitala omställningen för att vara fortsatt konkurrenskraftig och erbjuder lösningar på outnyttjade marknader samt om samarbetet med Stripe för en smidigare köpupplevelse.

Använda produkter

    Payments
    Connect
Nordamerika
Storföretag

Vad inspirerade ditt beslut att börja hos CoverWallet?

Försäkringar för småföretag är en marknad värd 100 miljarder dollar i USA. Möjligheten att påverka hela den här branschen genom att utveckla en förstklassig onlineupplevelse var ett av de främsta skälen för mig att börja hos CoverWallet.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit sedan du kom till CoverWallet?

Jag är stolt över vår produkt och plattform, som vi utvecklat från början för att stödja flera globala affärsmodeller. När jag började hade vi inga kunder, inga intäkter eller någon partner. Under de senaste sju åren har vi lanserat tre olika affärsmodeller i fyra världsdelar med intäkter som uppgår till hundratals miljoner dollar. Nu fokuserar vi på att tillsammans med Aon utöka vår globala närvaro på marknaden för små och medelstora företag och skala upp vår plattform för att skapa en verksamhet som omsätter flera miljarder dollar.

Hur påverkar AI försäkringsbranschen i stort?

AI kommer att spela en enorm roll i branschen genom att det hjälper till att automatisera och effektivisera arbetsflöden för ersättningsanspråk och kundservice, förbättra riskbedömningen och riskanalysen samt förhindra bedrägerier. Småföretagare kan därmed spara tid och minska förekomsten av fel.

Vilka är de största utmaningarna som försäkringsbolag står inför idag?

Den ökade användningen av digitala kanaler för köp, betjäning och hantering av försäkringar har påverkat de traditionella försäkringsmodellerna. Försäkringsbolagen måste hänga med i den digitala omställningen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på dagens marknad. Kunderna förväntar sig mer personliga och smidiga upplevelser, när det behövs. Försäkringsbolag måste anpassa sig till dessa förändrade förväntningar genom att utveckla nya produkter, tjänster och upplevelser som möter kundernas behov.

Vilka trender inom försäkringar för småföretag tycker du är mest spännande?

Den viktigaste och mest uppenbara är digitaliseringen. CoverWallet har fokuserat på att erbjuda en helt digital upplevelse för småföretagare som gör att de kan få kunskap om, köpa och hantera försäkringar som uppfyller deras behov. Den andra trenden är cybersäkerhet, som håller på att bli ett växande problem. Det ger företag som CoverWallet en viktig möjlighet att erbjuda försäkringar som hjälper småföretag att återhämta sig efter cyberangrepp eller dataintrång.

Vi tycker också att det är spännande med integrerade försäkringar, som är vår nästa tillväxtfas. Vi vet att om vi ska kunna växa måste vi befinna oss på rätt plats, i rätt tid för våra kunder. Vi tror att vi når framgång genom att bygga rätt digital upplevelse med rätt partner.

Hur arbetar ni med nya erbjudanden – som ert senaste samarbete med PayPal – för att säkerställa att ni möter kundernas behov?

CoverWallet och Aons partnerskap med PayPal hjälper miljoner småföretag i USA att snabbare få tillgång till försäkringar. Småföretagare i USA ställs inför utmaningen att välja den lämpligaste försäkringen för företaget och de har kanske inte tid att undersöka, leta efter och köpa försäkringar. Det gör att många av de här företagen är underförsäkrade och inte har tillräcklig försäkringstäckning för att skydda sig fullt ut.

När det gäller samarbetet med PayPal gör storskalig innovation att vi kan möta en tidigare outnyttjad stor marknad med en kombinerad lösning. Denna strategi är en del i en bredare grundtanke hos Aon att skala upp banbrytande innovationer som levererar resultat för kunderna.

Hur kan försäkrings- och betalningsbranscherna bli bättre på att leverera en bättre upplevelse för småföretagare?

Småföretagare har ofta inte tid eller resurser att navigera komplexa försäkrings- och betalningsprocesser. Försäkringsbolag och betalningsleverantörer måste förenkla sina processer och göra det enklare för småföretagare att förstå och hantera sina konton. Detta har varit huvudfokus för CoverWallet och vi har skapat en förstklassig lösning för våra kunder i partnerskap med Stripe.

Hur har CoverWallet mött företagens behov vad gäller betalningserbjudanden?

Vi har utvecklat vår betalningsupplevelse genom vårt partnerskap med Stripe och vår premiumfinanspartner. Det gör att våra kunder kan betala för hela försäkringen direkt eller med en avbetalningsplan med bara några få klick. Arbetsflödena kring betalningsproblem, återbetalningar och avstämningar blir helt automatiska med Stripe och premiumfinanspartnerns API:er.

Kan du berätta om hur Stripe integreras med CoverWallet och var du ser mest värde hos Stripe?

Vi använder Stripe Payments och Stripe Connect för att effektivisera betalningsflöden för flera parter och uppfylla kundernas förväntningar på en smidig köpupplevelse oavsett vad de köper. Med Stripe Connect kan vi programstyrt dela upp alla betalningar som debiteras från kunden på flera partner och återförsäljare utan några manuella processer. Detta har varit avgörande för att vi ska kunna förenkla våra backend-processer och fokusera på att tillhandahålla exceptionell service för våra kunder.

På vilket sätt gör Stripe det möjligt för CoverWallet att bedriva en framgångsrik verksamhet på flera olika marknader?

Stripe minskar komplexiteten avsevärt genom att tillhandahålla en komplett betalningslösning, som gateway, betalleverantör och handlarkonto. Det gör att vi kan implementera våra betalningsarbetsflöden på bara några dagar i alla länder där Stripe finns.

Vi ser att vår relation med Stripe blir starkare med tiden när vi utökar vår globala närvaro. Det finns massor av möjligheter för oss att samarbeta om att föra ut det bästa av Stripe och Aon till våra kunder.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter