Blockchain.com förbättrar identifiering av bedrägerier i stor skala med Stripe

Blockchain.com har varit världsledande inom kryptovaluta sedan 2011. Som en tidig pionjär inom Bitcoin-communityn betjänar idag kryptoplattformen Blockchain.com 37 miljoner verifierade användare med 85 miljoner digitala plånböcker i mer än 200 länder. I takt med att kryptobranschen växer arbetar företaget outtröttligt för att utöka marknadens räckvidd och förse kunderna med alternativ för depå eller egen lagring.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Globalt
Startup

Utmaning

För att snabba upp den globala expansionen vände sig Blockchain.com till Stripe i jakten på en betalningsleverantör med en stark teknisk färdplan och vision. Företaget behövde förändra arkitekturen för att leverera en friktionsfri betalningsupplevelse utan att göra avkall på identifiering och förebyggande av bedrägerier. Blockchain.com vände sig till Stripes professionella tjänster för vägledning om hur man kunde utforma en skräddarsydd lösning som skulle förbättra identifieringen av bedrägerier och lösa utmaningar i arkitekturen.

Implementeringstjänst hjälper arkitekt för flera leverantörer

Under implementeringen samarbetade teamen för att tänka nytt kring Blockchain.coms arkitektur och utforma en avancerad tokeniseringsstrategi som uppfyller PCI-kraven och gör det möjligt för Blockchain.com att dynamiskt flytta volymer mellan flera processorer. Genom att lägga ner extra arbete på att bygga klassledande teknik kunde teamen förse Blockchain.com och deras användare med en smidig upplevelse för olika betalningsmetoder, på webben och mobilt.
Genom implementeringsvägledning, datadrivna rekommendationer och support vid produktkonfigurering hjälpte Stripes professionella tjänster Blockchain.com att implementera Stripe på bara sex veckor. Det innebar en halvering av tidsplanen för implementering.

Rådgivning om intäktsoptimering förbättrar identifiering av bedrägerier och godkännandefrekvenser

Efter den initiala implementering måste Blockchain.com ta sig an den utmaning som gäller i hela branschen – att motverka bedrägerier. Stripe höll i en workshop där man gav råd om intäktsoptimering, med fokus på bedrägeri- och godkännandefrekvenser. Tillsammans konfigurerade teamen om Blockchain.coms betalningsflöde för att skicka betalningsuppgifter genom bedrägeriidentifiering i ett tidigare skede och implementerade Stripe Radar som ett extra försvarslager.

De här uppdateringarna resulterade i:

  • En minskning med nästan 20 procent för godkännandefrekvensen i USA genom att identifiera bedrägerier före godkännande
  • Förbättrad bedrägeriidentifiering genom att använda två identifieringslager när Radar lades till
  • Förbättrad användarupplevelse genom att flagga bedrägerier tidigare och använda koder för nekade betalningar för att hjälpa Blockchain.coms kunder att åtgärda misslyckade betalningar och göra nya försök

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter