Bloomerangs CEO Ross Hendrickson om hur programvara kan hjälpa ideella organisationer

I mer än tio år har Bloomerang hjälpt ideella organisationer att nå framgång genom att förse dem med en plattform för hantering av givare som är utformad för att göra det enklare att samla in pengar och hjälpa dem att utveckla autentiska relationer med givarna.

Vi pratade med Ross Hendrickson, företagets CEO, om hur Bloomerang förändrar upplevelsen för insamlingsorganisationer, varför de samarbetar med Stripe och hur företaget skapar starkare band mellan givare och ideella organisationer.

Använda produkter

    Terminal
    Sigma
    Radar
    Payments
    Connect
Nordamerika
Plattform

Kan du berätta om hur Bloomerang började?

Mina medgrundare och jag hade arbetat inom det ideella tech-segmentet i flera decennier. Det fanns kapacitet för att skänka pengar via nätet redan då, men användarupplevelsen var oerhört dålig och andelen givare som fortsatte att ge var låg – cirka 40 procent och trenden var nedåtgående. Vi såg att det fanns en stor möjlighet att introducera programvara på marknaden som på allvar kunde hjälpa ideella organisationer. Vi skapade Bloomerang för att kunna göra just det – göra det enklare för människor att stötta de välgörenhetsändamål de föredrar och för att hjälpa ideella organisationer att stärka givarupplevelsen och behålla fler givare.

Vilka är de vanligaste problemen för ideella organisationer och deras givare?

Om man ska fokusera på en enda sak handlar det om att hitta sätt att ge medarbetarna mer tid. Det här är en bransch där medarbetarna inom de ideella organisationerna har den entusiasm och expertis som krävs för att förändra världen och därför hela tiden strävar efter att göra mer och ge mer. Utmaningen är att många ideella organisationer är underbemannade eller saknar verktyg som Bloomerang eller Stripe som kan sköta det administrativa arbetet åt dem. Det viktigaste vi kan göra är att förse dem med verktyg och resurser som är intuitiva och lätta att använda så att de får mer tid över.

En annan utmaning som ideella organisationer möter är att personalomsättningen är hög. Den genomsnittliga anställningstiden för en medarbetare i en ideell organisation är bara 16 månader. Om man introducerar nya medarbetare var 16:e månad är det viktigt att det finns en enhetlighet i de data de för in och använder varje dag. De behöver kunna lita på sina data så att de kan få ut de bästa insikterna från dem och på så sätt vidareutveckla visionen – och Bloomerang hjälper till att säkerställa att det sker.

På vilket sätt är det annorlunda att utveckla en givarplattform jämfört med andra typer av e-handelsplattformar?

Inom e-handel ligger fokus på en transaktion. Man behöver inte förse kunderna med så mycket mer än ett kvitto. Kunderna betalar, får en bekräftelse via e-post, får det de beställt och sedan är transaktionen avslutad.

När det gäller ideella organisationer måste man ge givarna mycket mer än så. Givarna skänker inte bara pengar till ideella organisationer – de ger också av sitt förtroende. De behöver inte bara ett kvitto som visar att de skänkt pengar, utan de behöver också bekräftelse på att deras avsikt med gåvan uppmärksammas.

För att det ska vara möjligt måste ideella organisationer ta nästa steg och berätta om hur de här gåvorna bidrar till att påverka deras arbete på riktigt. Vi gör det till exempel enkelt för ideella organisationer att individanpassa och automatisera bekräftelsebrev och e-postmeddelanden till givare. Genom att hjälpa dem spara tid på denna förutsägbara uppgift kan de lägga mer tid på att berätta om hur de här gåvorna kommer att användas. Det är stor skillnad på att få ett meddelande där det står ”Tack för att du skänkte 50 USD” och ett meddelande med texten ”Din gåva på 50 USD räckte till 12 måltider för en familj i Ukraina”.

Det är bara ett exempel på hur vi byggt upp Bloomerang med hjälp av bästa praxis från insamlingsområdet – som att påminna givare om hur de gör skillnad.

Hur skapar ni intuitiva upplevelser?

Barn brukar alltid fråga: ”Varför då?” Vi vill ha samma slags nyfikenhet. Vi vill kunna förutse insamlingsorganisationernas frågor och svar innan kunderna hinner ställa dem. Ibland innebär det att vi integrerar med en partner som Stripe för att hjälpa oss skapa en enkel givarupplevelse. Vi har skarpt fokus på att få in givare, behålla dem och se till att de är fortsatt engagerade. På så sätt kan vi skapa intuitiva upplevelser som hjälper ideella organisationer att spara tid.

Ni har etablerat Bloomerang i Indiana – inte i Silicon Valley. Hur är det att driva ett företag i stor skala i Mellanvästern?

Indianapolis har haft en blomstrande tech-miljö under en längre tid. I början av 1980-talet hjälpte delstatsregeringen till med att skapa en fond som syftade till att driva på omställningen från tillverkningsindustri till programvara. Den fonden investerade i Software Artistry – Indianas första börsnoterade programvaruföretag. Det banade väg för företag som ExactTarget (idag Salesforce Marketing Cloud), Interactive Intelligence (Genesys), Aprimo och Angie’s List (idag Angi). Det finns en stark historik och många personer med erfarenhet av att bygga framgångsrika och värdefulla tech-företag.

Den här infrastrukturen och det stöd som finns i Indianapolis har varit en av de många faktorer som hjälpt Bloomerang att nå framgång. Det visar att man inte måste vara baserad i Silicon Valley för att skapa bra teknik och påverka världen.

Vad är nästa steg för Bloomerang?

Idag har vi förmånen att stötta mer än 14 000 ideella organisationer i deras arbete med att bygga en värld där människor vill bidra. När vi tittar på hur Bloomerang kan utvecklas i framtiden har vi fokus på att lägga till funktioner och innovationer som gör att de som är verksamma i ideella organisationer sparar ännu mer tid och kan fokusera på sin uppgift. Vår vision sammanfattar arbetet – göra det enklare att samla in pengar, utveckla autentiska givarrelationer och skapa blomstrande ideella organisationer.

Vilka principer utgår ni från när ni tänker kring innovation?

Innovation är ett av Bloomerangs kärnvärden. Så när vi tänker på framtiden tittar vi på vad vi kan erbjuda för att hjälpa ideella organisationer att behålla fler givare. Vi vet att det viktigt att förstå data för att kunna förstå givarna och ta del av deras generositet. I allt vi gör står arbetet med att behålla givarna i centrum: vi hjälper ideella organisationer att hålla ordning på sina data, göra det enkelt att mäta och säkerställa att man kan agera utifrån data i syfte att behålla fler givare och hålla kontakten med dem.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Empati är viktigast för mig. Jag vet att om jag sätter mig in i någon annans situation och förstår vad hen upplever blir det lättare att erbjuda en lösning som hen behöver.

När jag tänker på hur Bloomerang kan betjäna marknaden på bästa sätt tänker jag också på de människor jag leder, på hur jag kan ge dem stöd på bästa sätt och hur de på bästa sätt kan vidareutveckla vår vision. Jag känner mig ödmjuk inför att ha möjlighet att arbeta med passionerade och medkännande människor hos Bloomerang som kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Jag är oerhört tacksam att få arbeta tillsammans med dem.

Hur ser framtiden ut för att skänka pengar via internet?

Jag tror att framtiden för att skänka pengar via internet handlar helt om data och den information som både insamlingsorganisationer och givare kan få om hur de förändrar världen. Jag tror också att vi kommer att se ett behov av en mer enhetlig givarupplevelse och bättre kommunikation mellan givare och de ideella organisationer de stödjer. Därför har vi stort fokus på att se till att ideella organisationer har korrekta och enhetliga data. När ideella organisationer kan ge givarna en bättre bild av vilken förändring de bidrar till kan givarna få mer inspiration att skänka mer och återkomma i framtiden.

Hur väljer ni teknikpartner?

För det första letar vi efter partner med en framgångsrik och stabil historik. Det här är viktigt eftersom kunderna ser oss som en förlängning av deras team. Så om vi ska kunna rekommendera en partners produkt eller integrera med dem vill vi vara säkra på att det är något vi står bakom.

Öppenhet är också ett av våra kärnvärden och därför är det viktigt att våra partner förser användarna med okomplicerad dokumentation. Om insamlingsorganisationerna vill veta mer om API:er eller hur Bloomerang arbetar med ett annat verktyg de använder ska de enkelt kunna ta reda på det och det ska vara lätt att förstå. Jag vet att det låter lite tekniskt nördigt, men det är viktigt. Tydlighet och användarvänlighet är viktigt för ideella organisationer som har ont om tid.

Slutligen handlar det om kundrelationen och att leverera en enhetlig upplevelse. Vi vill att våra partner ska vara bäst på att leverera en fantastisk supportupplevelse. Vi är stolta över att kunna erbjuda support i världsklass och vill att våra gemensamma kunder ska ha en enhetlig upplevelse. När de har frågor ska de kunna komma i kontakt med en verklig person och snabbt få svar.

På vilket sätt har Stripe och Bloomerang en samsyn när det gäller användarfokus?

Vi har en samsyn när det gäller vårt mål att förse användarna med en friktionsfri, positiv givarupplevelse på nätet.

På samma sätt som hos Bloomerang arbetar teamet hos Stripe hela tiden för att göra givarprocessen snabbare och enklare så att givarna kan vara generösa just när de känner sig inspirerade att skänka pengar.

Hur har Stripe hjälpt Bloomerang att uppnå era mål? Hur kan Stripe fortsätta hjälpa er att uppnå era mål?

Vi har använt Stripe från allra första början och vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med ett företag som är ledande på betalningsområdet. Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att fortsätta förse givarna med den bästa givarupplevelsen på nätet och insamlingsorganisationer med de verktyg de behöver för att kunna göra mer nytta.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter