Stand Up To Cancer uppnådde en ökning på 30 procent för återkommande givare med hjälp av Stripe

Stand Up To Cancer (SU2C) samlar in medel för att påskynda utvecklingen inom banbrytande, tillämpad cancerforskning som gör att nya behandlingar snabbt kommer ut till patienterna och räddar liv idag.

Använda produkter

    Radar
    Payments
    Sigma
Nordamerika
Startup

Utmaning

SU2C arbetar oavbrutet för att snabbt kunna erbjuda patienter de senaste, mest effektiva och mest lovande cancerbehandlingarna. Detta sker genom att sammanföra de skarpaste hjärnorna så att de kan samarbeta, skapa innovationer och dela sin cancerforskning. Genom att ta hjälp av underhållningsbranschen ökar SU2C medvetenheten, utbildar allmänheten i hur man förebygger cancer och hjälper fler individer som fått en cancerdiagnos att överleva på lång sikt.

Vartannat år genomför SU2C en tv-sänd insamlingsgala som sänds samtidigt på drygt 60 deltagande medieplattformar i USA och Kanada, inklusive på samtliga fyra stora tv-nätverk i USA. I evenemanget deltar ett stort antal stjärnor kända från film, tv, idrott och journalistik och de uppmanar tittarna att ”stå upp” och skänka pengar till kampen mot cancer.

Tidigare har dessa stora inflöden av gåvor medfört vissa utmaningar när det gäller betalningsbehandlingen. ”Vi märkte att volymen av gåvor som kom in under vår tv-sändning medförde återkommande fördröjningar när de skulle behandlas”, förklarar Robyn Bucknam, Vice President of innovation and technology hos Stand Up To Cancer. ”Det innebar att om en givare exempelvis angav viss information på ett felaktigt sätt så kunde gåvan inte tas emot – istället för att givaren automatiskt uppmanades att korrigera informationen i realtid. Dessutom kom vi fram till att verktygen för att förebygga bedrägerier i vårt betalsystem under vissa omständigheter blockerade legitima gåvor. Vi prioriterar att garantera en smidig upplevelse för våra givare och visste därför att vi behövde hitta en lösning för att ta oss an de här utmaningarna”, säger Bucknam.

För att hålla jämna steg med givarnas efterfrågan behövde Stand Up To Cancer en mer sofistikerad lösning som kunde behandla gåvorna i realtid och samtidigt minska förekomsten av felaktiga bedrägerilarm. Lyckligtvis dök Fundraise Up upp i precis rätt tid.

Lösning

Stand Up To Cancers befintliga betalningslösning kunde inte leva upp till de specifika kraven och organisationen behövde utgå från dessa krav när man bytte ut hela plattformen. Stand Up To Cancer kom fram till att Fundraise Ups erbjudande löste de viktigaste operativa utmaningarna samtidigt som man kunde hålla sig inom budget.

Fundraise Up levererade en anpassad lösning som fokuserade på Stand Up To Cancers problem genom att förbättra bedrägeribekämpningen, erbjuda behandling i realtid, presentera intäktsmöjligheter och erbjuda en enkel CRM-integration. Detta kunde uppnås med hjälp av flera av Stripes kraftfulla API:er och programvarulösningar. Payments gör det möjligt för SU2C att ta emot betalningar i global skala med flexibel integration, samtidigt som man anpassar sig till varje kunds enhet och plats. Radar är ett avancerat maskininlärningsverktyg för bedrägeribekämpning som ger optimerade granskningar, gedigna insikter, anpassade regler samt blockerings- och tillåten-listor. Sigma, powered by SQL, hjälper Stand Up To Cancer att snabbt analysera dess Stripe-data för att inhämta affärsinsikter.

Dessutom integrerade Fundraise Up smidigt sin egenutvecklade programvara med Stripes robusta API, vilket gav SU2C en snabbare lösning som stärkte insamlingsresultaten i samband med tv-sändningen. ”Genom att arbeta med Fundraise Up och Stripe fick vi hjälp att ge våra givare bättre stöd – det är alltid vårt yttersta mål”, säger Bucknam. ”Deras teknikutveckling gjorde vår tillvaro mycket enklare. Det känns fantastiskt att veta att plattformar kan arbeta hårdare för dig samtidigt som de är kostnadseffektiva.”

Resultat

Frekvensen för nekade betalningar minskade till 0,97 procent

Stand Up To Cancer såg att intäkterna ökade tack vare partnerskapet med Fundraise Up och Stripe. Stand Up To Cancers frekvens för nekade betalningar minskade till 0,97 procent tack vare Radar och Fundraise Ups egenutvecklade programvara för bedrägeriidentifiering. Med betalningsbehandling i realtid kunde givarna korrigera betalningsfel som tidigare hade markerats som godkända. Dessa nya tekniker möjliggjorde en snabbare, mer korrekt betalningsupplevelse samtidigt som personalens arbetsbelastning minskade.

Gåvorna ökade med 250 procent per månad

Tack vare Stripe Payments upplevde Stand Up To Cancer en ökning med 250 procent för givare som gick över från att skänka vid enstaka tillfällen till att bli månadsgivare. Dessutom upplevde välgörenhetsorganisationen en ökning med 30 procent vad gäller återkommande givare. Orsaken var Fundraise Ups avancerade insamlingsteknik, som gjorde det möjligt att godkänna ett bredare utbud av digitala plånböcker.

Kampanjlanseringar effektiviserade till sex veckor

Innan Stand Up To Cancer började samarbeta med Fundraise Up och Stripe tyngdes organisationen av att ha flera leverantörer och enorma anpassade kodningsprojekt. Detta utgjorde ett hinder för att ha beredskap för kampanjer. För stora kampanjer krävdes minst tre månaders förberedelsetid. Med stöd av Fundraise Up och Stripes API har teamet idag kortat större delen av sin tekniska kampanjförberedelse till sex veckor eller mindre. Denna betydande förändring har skapat verkningsfulla effektivitetsvinster för organisationens ekonomi-, redovisnings-, riskhanteringsteam och för det operativa teamet. Idag kan Stand Up To Cancer leverera kampanjer på halva tiden, med högre kvalitet totalt sett.

Om Fundraise Up

Fundraise Up är ett teknikföretag som optimerar hur människor skänker pengar med hjälp av teknik. Företagets givarplattform förenklar betalningsmetoder och ökar konverteringen, vilket hjälper ideella organisationer att skapa engagemang hos fler stödpersoner och få intäkterna att öka.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter