Shore samarbetar med Stripes professionella tjänster för lanseringen av Shore Pay Terminal

Shore är en mötesbokningsplattform som ger kunderna möjlighet att boka tider hos företag och betala för tjänster online eller i butik. Företaget vänder sig till en lång rad branscher, från skönhetssalonger till kaféer, och underlättar den administrativa bördan för företag genom praktiska kalender- och kundhanteringsverktyg samtidigt som man tar emot betalningar från kunder på det sätt som är smidigast för dem. Shore har sitt huvudkontor i München och erbjuder sina lösningar i både Europa och USA.

Använda produkter

    Connect
    Payments
    Terminal
Europa
Tillväxtföretag

Utmaningen

I syfte att öka betalningsvolymen och intäktsmöjligheter sökte Shore en lösning som kunde sammanföra alla betalningsmetoder på sin plattform. Shore erbjöd redan tillförlitliga boknings- och betalningsalternativ online. Företagets POS-bokningssystem saknade dock en lösning för betalningar i fysiska miljöer, så Shores kunder var hänvisade till andra leverantörer och enheter vid betalning i butik.

Shore ville tillhandahålla företag en mer heltäckande produktupplevelse genom en tillförlitlig och enkel lösning för tidsbokningar och samla hanteringen av transaktioner oavsett vilka kanaler de utfördes på.

Lösningen

Shore använde sig redan av Stripe Connect och Stripe Payments för onlinebetalningar och valde därför att använda sig till Stripe även för förbättringen av sitt POS-system med hjälp av Stripe Terminal.

Effektiva strategier med Stripes professionella tjänster

Shore vände sig till Stripes professionella tjänster för en fem månader lång implementeringsfas i syfte att förbättra integrationen och nå uppsatta milstolpar i tid. De utvecklade en skräddarsydd guide för implementering av Terminal och genom fortlöpande kommunikation samt översyner av affärsprocesser och systemarkitektur lyckades teamen genomföra en smidig lanseringsplan och samtidigt reducera mängden utvecklingsarbete. Stripes professionella tjänster ledde ett flertal seminarier för att se till att Shore hade förstått alla funktioner och användningsfall för Terminal-enheter, inklusive de Dashboard- och rapporteringsfunktioner som ingår i plattformen.

Genom partnerskapet hade Shore direktkontakt med Stripes produktteam för Terminal, som hjälpte till att lösa ett problem med Terminals välkomstskärmen på några få timmar. Tillsammans testade teamen implementeringen och justerade den med tanke på slutanvändarnas upplevelse, inklusive anslutningen till wifi, och kunde på så sätt lösa anslutningsproblem och testa kort.

Shores samarbete med Stripes professionella tjänster gav även tidig tillgång till betaversioner, inklusive en för Instant Payouts och en för Terminal Hardware Orders-API:et. Tillgången till dessa betaversioner gav Shore möjlighet att bygga en än mer robust plattform, vilket i sin tur gav kunderna en extra fördel i form av snabbare utbetalningar och en effektivare process för beställning av kortterminaler.

Resultatet

Under vägledning av Stripes professionella tjänster lanserades Shore Pay i tid i maj 2022, uppskattningsvis 20 procent snabbare än planerat, vilket kombinerades med en framgångsrik marknadsföringskampanj. Resultatet är tydligt: kundernas användning har ökat avsevärt och mer än 275 Shore Pay-konton har redan skapats.

Tack vare Stripe Terminal kunde Shore hjälpa kunderna att gå över från en brokig samling betaltjänstleverantörer och enheter till en enda säker betalningsplattform. Detta ger Shore en fullständig överblick över betalningarna och tillhörande data för alla företag, så att man får en större förståelse för och bättre kan stödja kunderna och minska den administrativa bördan. Företag drar också nytta av en förbättrad kundupplevelse samt konsoliderad lager- och betalningshantering.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter