Green Flag inför modernt betalsystem och får kraftfulla datainsikter med Stripe

Green Flag är en bärgningstjänst i Storbritannien som tillhandahåller vägassistans dygnet runt för fordon, med anpassningsbara planer tillgängliga för privatpersoner, skolor och företag.

Använda produkter

    Billing
    Connect
    Payments
    Sigma
Europa

Utmaning

Green Flag har tillhandahållit bärgningstjänster för bilister i Storbritannien i mer än 50 år. Under de här decennierna har företaget varit med om en genomgripande teknikförändring. Också kundernas sätt att välja assistansförsäkring har förändrats – mellan 2015 och 2020 steg den andel av Green Flags webbtrafik som kom från mobila enheter från 30 till drygt 60 procent. Mot bakgrund av att kundernas beteende snabbt förändrades behövde företagets föråldrade teknikstack uppdateras för att hålla jämna steg med den här omställningen.

Under de senaste åren har företaget inlett en digital omställningsresa och uppgraderat sina föråldrade system till en modern plattform som var helt molnbaserad och API-driven. Green Flag ville ha en modern, flexibel betalningsinfrastruktur som skulle fungera med den nya plattformen och erbjuda den okomplicerade integration som krävs för en snabb implementering.

Företaget säljer sin assistansförsäkring på årsbasis, vilket gör att kunderna kan välja från olika planer och hur många fordon och förare de vill ska omfattas. Green Flags befintliga betalsystem begränsade kundernas val av betalningsmetoder och hade tidsfrister för utveckling som inte uppfyllde företagets föränderliga behov. Green Flag ville att företagets nya system skulle vara enkelt att använda, kunna erbjuda flera betalningsmetoder för att tillgodose kundernas förändrade önskemål och ha stöd för återkommande fakturering.

Företaget ville också ha en betallösning som kunde tillhandahålla detaljerade data som ett stöd för beslutsfattandet och automatiserad avstämning för att minska arbetsbelastningen för ekonomiteamen.

Lösning

Green Flag tittade på flera nya betalleverantörer och bestämde sig i slutändan för att Stripe skulle passa bäst för företagets behov. Ett av de främsta motiven för att byta till Stripe var att det var enkelt att använda och lätt att arbeta med Stripe och Stripes professionella tjänster-team.

"Vi tycker att det är oerhört lätt att arbeta med Stripe", säger Jez Bristow, Chief Product Manager på Green Flag. "Den dokumentation som är tillgänglig för våra teknikteam är förstklassig. Stripe gör det riktigt enkelt att samarbeta och det känns som ett verkligt partnerskap."

Green Flag använde Stripe Payments och Stripe Billing för att möjliggöra betalningar och hantera abonnemang online. Med de här lösningarna kunde Green Flag utöka de betalningsmetoder man erbjuder med digitala plånböcker som Apple Pay och Google Pay, utan att det behövdes något – eller mycket lite – utvecklingsarbete. Det gjorde det möjligt för företaget att på ett flexibelt sätt erbjuda nya betalningsalternativ, förbättra kundupplevelsen och öka konverteringarna.

För att förbättra rapporteringen implementerade Green Flag Stripe Sigma, som hjälper företag att snabbt analysera sina Stripe-data med fördefinierade och anpassningsbara SQL-frågor, automatiserade rapporter och fullständig tillgång till viktiga transaktionsdata. Dessa funktioner försåg företaget med den dataåtkomst och de insikter man behövde som grund för beslutsfattande och för att öka effektiviteten för ekonomiteamen.

Resultat

Enkel integration innebar att Green Flag kunde genomföra implementeringen inom sex månader

Green Flag lanserade med Stripe i oktober 2021, efter sex månaders integrationsarbete med rådgivning och vägledning från Stripes professionella tjänster-team. "Implementeringen gick oerhört snabbt", säger Bristow. "Och vi kunde på ett exakt sätt förutse hur lång tid det skulle ta att bygga ut de integrationer vi behövde med Stripe."

Smidigare faktureringsprocess minskar samtalstiden om kundtransaktioner på företagets callcenter med över 10 procent

När Green Flag började använda Billing för återkommande intäkter påskyndades kundernas registrerings- och betalningsprocess, vilket medförde att den genomsnittliga samtalstiden om transaktioner minskade med över 10 procent. Med Stripe har Green Flag också snabbt kunnat lägga till nya betalningsmetoder och har infört Apple Pay och Google Pay på så kort tid som två veckor. Just nu arbetar företaget med att lägga till Stripes autogirofunktion och uppskattar att tidsåtgången kommer att vara en tredjedel av vad som krävdes tidigare.

Förbättrad rapportering ger Green Flag insyn i nyckeldata och affärsinsikter

Sigma förser Green Flag med stora mängder data som möjliggör mer välgrundade affärsbeslut och djup insyn i vad som fungerar och när det finns problem som snabbt behöver lösas. Framför allt har företaget fått ny insyn i chargebacks.

"Sigma gav oss ett legitimt underlag för att ifrågasätta en chargeback. Innan vi hade Stripe hade vi ingen insyn alls", säger Bristow. "Den nya nivån av data och insyn som vi kan få ut med hjälp av Stripe jämfört med vad vi kunde få tidigare skiljer sig åt som natt och dag. Det hjälpte oss verkligen att förbättra och påskynda vårt beslutsfattande."

Sigma hjälper Green Flag att spara tid med automatiserad avstämning

Med Sigma automatiserar Green Flag avstämning och genererar anpassade rapporter som förenklar processer för företagets ekonomi- och teknikteam, vilket ger betydande effektivitetsvinster. Eftersom Sigma är lätt att använda kan företagets programvarutekniker fokusera på komplexa mervärdesuppgifter, samtidigt som en dataanalytiker snabbt kan göra ändringar i Sigma utan att det krävs någon komplex kodning.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter