Electrolux väljer Stripe för att lansera abonnemangstjänsten Levande i Singapore på 45 dagar

Svenska Electrolux Group är en världsledande tillverkare av vitvaror och hushållsapparater som har förbättrat vår vardag i över 100 år. Företaget säljer ungefär 60 miljoner hushållsprodukter i 120 länder varje år och har 52 000 medarbetare runt om i världen. Nyligen lanserade företaget Levande i Singapore, en innovativ abonnemangstjänst för hushållsapparater.

Använda produkter

    Billing
    Payments
    Radar
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Utmaning

Electrolux genomförde nyligen pilotprojektet Levande, en abonnemangstjänst för nya och restaurerade elektriska apparater avsedd att göra det lättare att leva ett hållbart liv. Levande erbjuder uthyrning av apparater, restaurering och återvinning i en ny abonnemangsmodell. Electrolux behövde skapa en marknadsplats för betrodda samarbetspartner för att bygga en exceptionell kundupplevelse och stärka relationen till sina kunder.

Lösning

Eftersom en snabb lansering var A och O valde Electrolux Stripe för dess flexibla, skalbara och snabbimplementerade betalningsplattform. Stripe Billing ligger till grunden för Levandes faktureringskomponent för abonnemang, medan Stripe Radar hjälper till att bekämpa bedrägerier med anpassningsbara regler för att flagga, blockera eller dynamiskt tillämpa 3D Secure på utvalda transaktioner. Med Stripe kunde Levande också ta emot lokala betalningsmetoder som exempelvis PayNow för enskilda transaktioner på plattformen – och allt kunde aktiveras i Stripe på nolltid.

Resultat

Tack vare Stripe kunde Electrolux lansera sin innovativa abonnemangstjänst Levande på under 45 dagar. Samarbetet med Stripe – och tillgången till lyhörd, proaktiv support under projektets gång – övertygade Electrolux att fortsätta expandera Levande med nya funktioner och till nya marknader, och på så sätt revolutionera hur konsumenter äger sina hushållsapparater.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter