Accenture om framtiden för betalningar och automatiseringen av finansiella processer

Accenture är ett globalt konsultföretag som är ledande inom digitalisering, molntjänster, säkerhet och andra områden. Drygt 700 000 anställda på Accenture hjälper kunder i mer än 40 olika branscher i över 120 länder. Företag tillhandahåller rådgivning om strategi, teknik, verksamhetsoptimering och digital marknadsföring.

Vi talade med Sulabh Agarwal, global betalningschef på Accenture, om det rådande läget för företagens betalningshantering och hur Stripe är med och driver projekt åt Accentures kunder runtom i världen.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
Globalt
Storföretag

Vilka är dina ansvarsområden och prioriteringar som global betalningschef?

Jag leder ett globalt team med mer än 5 000 betalningsrådgivare och teknikspecialister vars strategi-, konsult- och implementeringsexpertis ser till att våra kunder håller sig i framkanten i branschen. För kundernas del är betalningar ett område som befinner sig i mycket snabb förändring. Sättet, metoderna och kundupplevelserna är alla under omstöpning.

En aspekt av det här är att betalningar blivit något mer än bara transaktioner. De är nu ett medel för överföring och leverans av mer rikhaltiga data – insikter som hjälper våra kunders tillväxt. Vidare ökar också volymen av onlinetransaktioner liksom tillgången till nya betalningsalternativ, något som fungerar som ytterligare ett incitament för kunder att uppgradera sina digital- och fintech-funktioner med Accentures hjälp.

Vilka typer av företag stödjer ni?

Mitt team jobbar med diverse branscher i fråga om innovation och omvandling av betalningshanteringen. Vi har aktiva partnerskap med organisationer inom finansiella tjänster, offentlig sektor, detaljhandel, telekommunikationsföretag, marknadsplatser och plattformar, centrala marknadsinfrastrukturer och andra företag som vill revolutionera hur de betalar eller tar emot medel. Vi förbättrar betalningsrutinerna för dessa organisationer, inklusive hur snabbt betalningar sker och de säkerhetsmekanismer som underlättar förmedlingen av varje enskild transaktion.

När du talar med Accentures kunder, hur ser de på betalningshanteringen i förhållande till deras övergripande företagsstrategi?

Betalningar är den huvudsakliga kontaktpunkten mellan Accentures kunder i den finansiella tjänstesektorn och deras kunder, och är nyckeln till våra egna relationer även utanför den branschen. De utgör ofta startpunkten för företag. När en kund drabbas av en dålig betalningsupplevelse lämnar det ett bestående intryck. Ofta kan det resultera i att försäljningen uteblir eller bristande lojalitet. Det är något som verkligen kan påverka det ekonomiska resultatet i det långa loppet, inte bara för plattformar utan för alla typer av företag.

Hur utvecklas den administrativa sidan av finansiell förvaltning för Accentures kunder?

Många organisationer genomför program för finansiell transformation just nu. Som ett led i denna förändring tittar de på hur de på bästa sätt kan implementera straight-through processing (STP), en automatiserad elektronisk process som eliminerar fysiska och pappersbaserade betalningar. I syfte att åstadkomma detta skapar de en mer heltäckande sömlös transaktionsbehandling. Många kunder försöker hantera och säkra diverse risker i leveranskedjan på grund av den senaste tidens geopolitiska konflikter. Detta påverkar hanteringen av likviditetsreserver och andra finansiella resurser.

Teknik spelar en central roll. Tack vare API:er kan kunder nu använda och arbeta med sina finansdata direkt och få realtidsinsikter. Finansiell förvaltning har blivit mer komplicerad, men branschen har kunnat dra nytta av automatiseringsteknik för att hantera allt detta med större effektivitet.

I vilka sektorer kan du se den största efterfrågan för betalningsinnovation?

Pandemin förändrade marknaden drastiskt. Företag i olika sektorer tvingades digitalisera nära nog över en natt och de kunde inte genomföra omvandlingen i samma takt. Aktiviteten är fortfarande omfattande och efterfrågan på digitaliserad betalningshantering är stor i flera branscher, men många företag har svårt att finansiera denna innovation. Detta omfattar sektorer som traditionellt sett är mindre digitala och där övergången går långsamt, till exempel försäkringsbranschen, vilka nu känner ett ökat tryck att förnya sig.

Telekommunikation har alltid varit en aktiv bransch och vi har sett hur dessa företag skapar sina egna produkter för betalningshantering, som e-plånböcker på många marknader under utveckling. Inom telekommunikation och fordonsindustrin sker även utveckling mot M2M-betalningar, det vill säga automatiserade transaktioner via e-plånböcker som inte kräver någon mänsklig inblandning. Det är innovationer som dessa som förändrar dessa branscher i grunden.

Hur ser betalningsinnovationen ut inom försäkrings-, medie-, konsumentvaru-, fordons-, rese- och e-handelsbranscherna – sektorer som Stripe och Accenture samarbetar om för att stödja?

Stripe ger våra kunder holistiska och moderna betalningslösningar som tillhandahåller en heltäckande överblick över transaktioner, betjänar kunder med global räckvidd, skapar sömlösa gränssnitt mellan produkter och oerhört mycket annat. Vi strävar efter att kombinera vår strategi-, konsult- och implementeringsexpertis med Stripe i ett flertal branscher.

Accenture har till exempel en lösning vid namn NewsPage som underlättar för konsumentvaruföretag att förbättra försäljningssiffror och distribution. Lösningen ger dem en integrerad vy av konsumenttrender, sekundär efterfrågan och signaler för administrationen av distributionskedjan som hjälper företag att effektivisera produkternas väg till marknaden. En av de stora utmaningarna i Sydostasien är det stora antal kontanttransaktioner som fortfarande sker. Vi arbetar aktivt med Stripe för att digitalisera dessa transaktioner för att på så sätt minska behandlingskostnaderna och effektivisera betalningsprocesserna.

Var ser du den största möjligheten för Stripe att vara med och driva Accentures finansiella infrastruktur?

Vi är glada över att Stripe expanderar till storföretag. Accenture arbetar med Stripe för att lösa problem för storföretagsplattformar så att deras transaktioner löper smidigt och den globala betalningsprocessen hanteras väl. Tillsammans kan Stripe och Accenture lösa kundernas betalningsproblem och hjälpa dem att åstadkomma en fullständig förnyelse.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter