Onboarding och verifiering av användare

Få fler kunder med konverteringsoptimerade verifieringsflöden som är dynamiskt uppdaterade med varje kontos land, verksamhetsform och funktioner. Connect hjälper dig att samla in och verifiera information som behövs för att uppfylla dina skyldigheter vad avser kundkännedom och efterlevnadskrav för betalningar.

Onboarding och verifiering

Stripe erbjuder färdiga, konverteringsoptimerade användargränssnitt och optimerade efterlevnadsplaner för onboarding av användare.

Stripe-baserad onboarding

Det här alternativet lämpar sig bäst för programvaruplattformar eller marknadsplatser som vill lansera snabbt och ge sina användare en konverteringsoptimerad upplevelse. Stripe genomför onboarding av dina konton i ett flöde som anpassas med ditt företags varumärke och färger.

Integrerad onboarding

Integrera Stripes färdiga onboarding-flöde direkt i din produkt för att skapa en optimerad upplevelse för dina användare. Lansera snabbt samtidigt som du levererar en helt märkeslös betalningsupplevelse genom att anpassa gränssnittet så att det stämmer överens med ditt varumärke.

Individuellt anpassad

Bygg ditt eget onboarding-flöde på Stripes API:er och kontrollera din användarupplevelse helt. Det ger dig mest flexibilitet, men det kräver betydande teknikresurser för integration och underhåll.

Verifiering och kontroll

Med Stripes riskbaserade kontoverifieringsprocess kan plattformar och marknadsplatser genomföra onboarding av anslutna konton med minsta möjliga friktion och kontroller allteftersom högriskfiler uppdateras.
 • Identitetsverifieringar
 • Anslut omedelbart bankkonton för utbetalningar med Financial Connections
 • Riskbaserade kundkännedoms- och penningtvättskontroller för personer och företag
 • Sanktionskontroller
 • MATCH-listekontroller

Betalningsefterlevnad och säkerhet

Stripe hjälper dig efterleva komplexa globala regler.

Globala regler och efterlevnad

Håll dig uppdaterad med globala regelverk, kortbetalningsnätverkens regler och branschens stränga säkerhetsstandarder.
 • PCI DSS Level 1-certifiering
 • Uppfyller kraven i EU:s andra betaltjänstdirektiv för SCA (stark kundautentisering)

Global licensiering

Utnyttja Stripes finanslicenser runt om i världen istället för att skaffa egna licenser i alla regioner där du bedriver verksamhet.
 • Penningförmedlingslicenser (MTL) och registrerad MSB i USA
 • Licens för e-pengar i Europa (EMI)

Bedrägerihantering

Minska exponering för bedragare med Stripes maskininlärningsteknik för bedrägeribekämpning.
 • Avancerade modeller
 • Identifiering av bedrägliga konton och avstängning i realtid

Ta emot betalningar

Skala upp din plattform eller marknadsplats globalt utan att behöva öppna lokala bankkonton eller företagsenheter. Med Connect kan dina kunder ta emot över 135 valutor och tiotals populära betalningsmetoder över hela världen.

Globala betalningar

Betalningsmetoderna dina kunder vill ha – i en global integration.

Global närvaro

Skala upp verksamheten internationellt, utan att du behöver oroa dig för licenser eller att öppna lokala bankkonton och juridiska enheter. Lansera i nya länder utan extra utvecklingsarbete.
 • Ta emot betalningar från fler än 180 länder
 • Över 130 betalningsvalutor
 • Över 15 avräkningsvalutor
 • Onboarding av anslutna konton i över 35 länder
 • Omedelbar lansering i nya länder

Online- och mobila betalningar

Ge dina användare möjlighet att ta emot alla stora bank- och kreditkort, plånboksbetalningar och lokala betalningsmetoder, med enhetlig rapportering och utbetalningar för alla typer av betalningar.

Betalningar i fysisk miljö

Med Stripes POS-lösning kan dina användare integrera online-betalningar och betalningar i fysisk miljö under ett och samma tak.

Abonnemang och fakturering

Bygg och expandera affärsmodellen för dina användares återkommande intäkter, samt automatisera varje steg i den här typen av relationer.

Öka konverteringen

Minska antalet övergivna kundvagnar genom att skapa en friktionsfri kassaupplevelse – Link fyller automatiskt i kundernas betalnings- och leveransuppgifter för en enkel och säker kassaupplevelse som förbättrar konverteringen med över 7 %.

Betalningsoptimering

Förbättra konverteringen och modernisera din betalningsteknik.

Intäktsoptimering

Utnyttja Stripes kontakter med de stora kortbetalningsnätverken för att förbättra auktoriseringsgraden och öka intäkterna.

Skydd mot bedrägeri

Skydda din plattform eller marknadsplats genom att identifiera och blockera bedrägeri.

Automatisering av skatt

Gör det möjligt för dina användare att beräkna och ta ut omsättningsskatt, moms och GST på dina Stripe-transaktioner.

Betala ut till användare

Flytta pengar mellan användare och din plattform eller marknadsplats snabbt – nationella gränser är inget hinder. Connect gör det enkelt att dela upp och skicka betalningar till olika mottagare, göra utbetalningar till användare och öka intäkterna.

Betalningsrouting och utbetalningar i hela världen

Connect har stöd för alla affärsmodeller där du behöver överföra pengar mellan flera parter.

Flexibel routing och kontroll

Anpassa routing så att du själv kan bestämma var en debitering ska ske för att bäst motsvara din affärsmodell. Du kan dela upp betalningar, flytta medel och göra utbetalningar till eller debitera dina användare enligt behov.

Schemalägg utbetalningar

Ange hur ofta du vill betala dina användare så sammanställer Connect intäkter och sätter upp betalningar. Du kan till och med ange exakt när användarna ska få sina pengar (t.ex. efter att tjänster eller varor har levererats).
 • Varje dag
 • En gång i veckan
 • En gång i månaden
 • Manuellt

Globala utbetalningar

Gör utbetalningar i lokalvaluta runt om i världen, utan ytterligare IT-arbete eller lokala bankkonton. Medlen till utbetalningar kan komma från Stripe-transaktioner eller från kontopåfyllningar.

Kryptoutbetalningar

Betala ut direkt i kryptovaluta för att få din plattform att skilja sig från mängden, nå nya användare och betala ut direkt.

Utfärda kort

Skapa, distribuera och hantera fysiska och virtuella utgiftskort för dina användare. Konfigurera anpassade auktoriseringsregler som exempelvis tillåtna handlarkategorier och utgiftsgränser för att kontrollera utgifter och förhindra bedrägeri.

Hantera din plattform eller marknadsplats

Hantera betalningar med färre resurser. Stripe tillhandahåller kraftfulla verktyg och rapportering för dig och dina användare.

Inkomstkällor

Gör betalningar och andra relaterade tjänster till inkomstkällor för din plattform eller marknadsplats.

Intäktsandel

Tjäna intäktsandelar på kortbetalningar online. Stripe-partner är berättigade när de använder Connect med Standard-konton, använder Stripe Checkout eller Stripe Elements, och uppnår en runrate på 1 miljon USD i betalningsvolym.

Avgifter och prispåslag

Gör betaltjänsterna som du tillhandahåller dina användare till en extra inkomstkälla. Ange bara intäkterna för varje transaktion på din plattform eller marknadsplats så beräknar Connect nettointäkterna, inklusive hantering av återbetalningar och återkrediteringar (chargebacks).
 • Konfigurera prispåslag för betalningstransaktioner
 • Konfigurera prispåslag på tjänster som Instant Payouts, Issuing eller Terminal
 • Ta ut extra serviceavgifter för att aktivera betalningar

Prisverktyg Endast för inbjudna

Från din Stripe Dashboard kan du ställa in och ändra villkorad betalningsprissättning baserat på betalningsmetod, land och andra faktorer – utan någon kod. Genomför sofistikerade prisstrategier för olika användarsegment.

Marginalrapporter Endast för inbjudna

Ladda ned rapporter för att få veta mer om din transaktionsavgift på betalningar och snabbare beräkna ditt betalningsresultat.

Verktyg för din plattform eller marknadsplats

Hantera användare, betalningar och dina affärer på en och samma plats.

Enkel integration

Kom igång med betalningar på några dagar – inte kvartal – med Stripes globala API:er, integrerade komponenter, kodexempel och demor.

Övervaka och åtgärda konton

I Stripes Dashboard kan du skapa konton, hantera verifieringsstatus, uppdatera kontouppgifter och hantera kontots funktioner i stor skala.

Transparens om plattformsstöd

Visa alla kundsupportärenden mellan dina anslutna konton och Stripe direkt från din Dashboard. Kommunicera direkt med Stripe-teamet som kan hjälpa till att lösa enskilda fall som behöver åtgärdas.

Hantera utbetalningar

Använd Stripes Dashboard för att skicka pengar, göra återbetalningar och hantera återkrediteringar (chargebacks).

Hantera risk och efterlevnad

Lär dig vad du ska göra med dina anslutna konton om de upplever återkrediteringar (chargebacks) eller negativa saldon som inte kan åtgärdas. Använd Stripes verktyg för att övervaka och minska risken på egen hand eller använd Stripes heltäckande lösning för hantering av affärsrisker.

Rapportering och analys

Använd Stripes integrerade rapporter eller använd data från Stripe i andra verktyg med hjälp av vårt API. Företag med kostnad-plus-prissättning har även tillgång till rapportering på transaktionsnivå för interchange-avgifter och mer.

Anpassade rapporter och insikter

Skapa anpassade betalningar eller användarrapporter direkt i Stripe Dashboard och schemalägg rapporter som ska skickas automatiskt till ditt team.

Roller och behörighet

Använda detaljerade roller så att dina teammedlemmar får korrekt åtkomst till data.
 • Administratör
 • Utvecklare
 • Analytiker
 • Supportspecialist
 • Endast visning

Support dygnet runt och Premiumsupport

Support dygnet runt från Stripes specialister.
 • Telefon
 • Chatt
 • E-post

Partnerprogram

Som partner får du intäktsandel, blir du lättare upptäckt av företag som använder Stripe, får ta del av bästa praxis och påskyndar produktutvecklingsprocessen.
 • Intäktsandel på kortbetalningar online
 • Inkludering i partnergalleriet och Stripes onboardingflöde
 • Bästa praxis för teknik
 • Marknadsföringsresurser

Integrationer och tillägg

Tillgång till färdiga verktyg och tillägg som hjälper din plattform eller marknadsplats med saker som bokföring, automatisering och mer.

Verktyg för dina användare

En komplett betalningslösning för dina användare.

Enhetliga finanstjänster

Dina användare kan lansera snabbare och förenkla avstämning och rapportering med Stripes enhetliga plattform för betalningar på nätet eller i fysisk miljö, återkommande fakturering, företagsfinansiering och mer.

Rapportering och analys

Ge dina användare effektiv rapportering, analys och betalningshantering. Du kan få tillgång till en Stripe Dashboard, integrerade dashboards eller bygga dina egna märkeslösa dashboards med Stripes API:er.

Arbetsflöden för betalningar och utbetalningar

Ge stöd för komplexa arbetsflöden som återbetalningar och tvister. Låt dina användare justera viktiga inställningar som bankkonto och adress. Du kan ge dina användare en Stripe Dashboard eller integrera den här funktionaliteten i din produkt.

Öka intäkterna med Connect

Plattformar och marknadsplatser som använder Connect kan öka sina intäkter och expandera snabbare, samtidigt som behovet av manuella processer och efterlevnadsriskerna minskar

364 %

ROI efter byte till Stripe

10 %

ökning i intäkter från nya säljare

67 %

minskning av expansionskostnader

Vet vad du betalar för

Användningsbaserad och flexibel prissättning utifrån vilka funktioner du behöver.