Betalningar för din marknadsplats

Oavsett om din marknadsplats är för on-demand-tjänster, försäljning eller crowdfunding – med Connect kan du genomföra onboarding, verifiering och betala dina frilansare, säljare eller andra mottagare på stor skala.

Omedelbar onboarding av användare

Gör att användarna enkelt kan registrera sig och få betalt snabbt. Dra fördel av färdiga användargränssnitt så att du kan lansera snabbare och optimera konverteringen.

Anpassa upplevelsen

Skapa egna alternativ för onboarding, schemalägg utbetalningar, debitera avgifter och anpassa gränssnittet till företagets varumärke.

Förenkla efterlevnadsarbetet

Dra fördel av Stripes globala licenser. Minska kostnaderna för bestämmelser och efterlevnad genom att låta Stripe se till att betalningarna uppfyller alla regelkrav.

Globala utbetalningar

Skicka pengar till användare i över 118 länder – du behöver inte etablera lokala enheter eller öppna lokala bankkonton.

Onboarding

Automatisk onboarding och verifiering

Alla marknadsplatser måste kunna hantera onboarding-processens inneboende komplexitet, med allt från ständigt uppdaterade efterlevnadskrav och regler som varierar beroende på affärsmodell, transaktionstyp och land. Allt som Stripe lärt sig av att ha optimerat onboarding-upplevelsen för tusentals marknadsplatser har omsatts i Connect, som därför kan erbjuda onboarding-flöden med överlägsen konvertering.

Ökad konvertering

Använd konverteringsoptimerade, färdiga användargränssnitt eller skapa dina egna flöden med flexibla API:er.

Förenklade krav

I vissa länder är ett namn och ett bankkonto allt man behöver för att komma igång.

Snabb verifiering

Få tillgång till snabb onboarding för miljontals företag och personer som redan använder Stripe.

Förebyggande screening

Stripe genomför riskbaserade kontroller men hjälp av listor över handlare med hög risk. Stripe genomför kontinuerligt kontroller med hjälp av listor över handlare med hög risk för att uppfylla kraven på efterlevnad.

Utbetalningar

Smart utbetalningsmotor

Hantering av utbetalningar innebär ofta en stor administrativ börda – allt från kalkylark som ska laddas upp till kontakt med olika leverantörer. Connect är en funktionsrik global routing- och utbetalningsmotor som gör det enkelt att skicka pengar till användare snabbt, säkert och utan manuell avstämning.
 • Automatisk övervakning av saldon
 • Intäkter blir automatiskt tillgängliga för utbetalningar
 • Automatisk schemaläggning av överföringar
 • Ange utbetalningstidpunkt för dina användare
 • Debitera avgifter för din tjänst
 • Tokenisera mottagarens bankkontouppgifter säkert
 • Stöd för utbetalningar i över 118 länder
 • Ta emot betalningar och betala användare, ingen kod krävs
 • Kryptoutbetalningar

Vi slösade otaliga timmar på att manuellt registrera våra utbetalningar till säljare via ACH. När vi gick över till Connect kunde vi automatisera utbetalningsprocessen och samtidigt snabbt skala upp verksamheten. På så sätt har vi sparat mängder av IT-arbete och det har blivit avsevärt lättare att övervaka allt.

Jenny Gonsalves, Teknisk chef

Rapportering och analys

Hantera din marknadsplats

Stripe Dashboard ger dina team från ekonomi, operativ verksamhet och support en central plats där de kan samarbeta för att göra utbetalningar i stor skala. Här finns funktioner för att visa rapporter, hantera användarinformation, skicka pengar, utfärda återbetalningar, hantera återkrediteringar (chargebacks) och annat.
 • Fullständig dokumentation av alla kundtransaktioner på Stripe
 • Stripe beräknar intäkterna
 • Rollbaserad åtkomstkontroll

Global närvaro och efterlevnad

Snabbare internationell expansion

Minska efterlevnadsrisken

Att driva en flersidig marknadsplats innebär ofta att man måste ta itu med regler från kortbetalningsnätverk, överföringar, kundkännedom, skatterapportering och annat. Stripe tar hand om dina skyldigheter vad gäller kundkännedom vid betalningar och uppdaterar dem automatiskt för att uppfylla de senaste efterlevnadskraven – du behöver inte ändra något.

Lansera på nya marknader snabbare

Du kan snabbt expandera överallt där Stripe finns, utan att behöva starta lokala dotterbolag. Marknadsplatser som är byggda med Connect har som standard tillgång till hundratals globala funktioner i Stripe Payments.

Världens ledande marknadsplatser använder Connect

Över 75 %

av företagen på listan a16z Marketplace 100 använder Stripe. Connect hjälper de största och snabbast växande marknadsplatserna att göra snabbare utbetalningar till sina användare, påskynda sin globala expansion och förenkla regelefterlevnaden.

Fallstudier

Lyft använder Connect för att betala sina förare snabbare

Det största önskemålet från Lyfts förare var möjligheten att få betalt oftare än med den vanliga utbetalningen en gång i veckan.

Lösning

Lyft samarbetade med Stripe för att utveckla Express Pay som låter deras förare bestämma när de ska få sina utbetalningar (normalt sett inom ett par timmar efter en resa).

Effekt

Inom sex månader skedde över 40 % av alla utbetalningar på Lyft via Express Pay. På så sätt kunde Lyft förbättra värdeerbjudandet för förare och locka till sig fler förare till sin marknadsplats.

Produkter

Kickstarter använder Connect för sin globala expansion

Kickstarters målsättning är att hjälpa till att lansera kreativa projekt genom att underlätta för entreprenörer att ta emot finansiering från sponsorer – oberoende av land, valuta eller betalningsmetod.

Lösning

Kickstarter samarbetade med Stripe för att skapa lokala enheter i nya marknader för att para ihop kreatörer med sponsorer.

Effekt

Inom loppet av några månader kunde företaget expandera och nå kreatörer i Hongkong, Singapore och Mexiko. Idag tar Kickstarter emot kortbetalningar från kunder runt om i världen och över 80 000 projekt har finansierats.

Produkter

Titta närmare på Connect

Lär dig mer om hur Connect kan förmedla betalningar på din marknadsplats

Bygg upp din betalningsverksamhet på ett snabbt och flexibelt sätt. Om du använder Stripe-baserade arbetsflöden får du tillgång till:
 • Ett konverteringsoptimerat användargränssnitt med möjlighet till co-branding
 • En enkel Dashboard för utbetalningar där dina användare kan hålla koll på sina pengar
 • Möjlighet att anpassa priser och tidpunkter för utbetalningar
Läs dokumentationen 

Lösningar för marknadsplatser

Se hur marknadsplatser använder andra produkter från Stripe för att förbättra konvertering, förhindra bedrägeri, utfärda kreditkort och mycket mer.

Priser för alla affärsmodeller

Användningsbaserad och flexibel prissättning utifrån de funktioner du behöver.