Togetherwork sparar 40 timmars arbetstid per månad och kan fokusera på ekonomisk analys och strategi istället för datahantering

Togetherwork erbjuder integrerad programvara och finansiella lösningar för grupper och organisationer – från föreningar till församlingar. Företaget har använt Stripe för att hantera betalningar och användarkonton så att kunderna kan växa på ett effektivare sätt och stärka medlemmarnas engagemang på bredden och djupet. Idag använder Togetherwork Stripes senaste rapporteringsfunktioner för att minska nätverkskostnaderna och förbättra det strategiska beslutsfattandet.

Använda produkter

    Payments
    Data Pipeline
    Connect
    Terminal
Nordamerika
Tillväxtföretag

Utmaning

Togetherwork integrerar programvara och finansiella lösningar för att erbjuda grupper och organisationer alla affärsverktyg som de behöver på en enda plats. Att ha en inbyggd betalningslösning, som drivs av Stripe, är avgörande för företagets möjlighet att kunna erbjuda sina kunder (och kundernas kunder) en smidig transaktionsupplevelse.

Med en betalningslösning på plats ville Togetherwork få en bättre förståelse för de kostnader som hänger samman med betalningar och på så sätt kunna optimera kostnaderna samt identifiera hur kunderna kunde spara pengar. Men det var svårt för Togetherworks ekonomiteam att få en tydlig uppfattning om nätverks- och interchange-kostnader – avgifter som kortföretag för vidare – samt andra betalningsavgifter.

"Som operatör eller kund har det av tradition varit svårt att förstå de olika kostnadsfaktorerna. Informationen är normalt förbehållen kortföretagens nätverk", säger Paul Koelkebeck, Vice President of Finance hos Togetherwork. "Vi ville få en bättre förståelse för de förändringar som kortbetalningsnätverken gör när det gäller de här kostnaderna, eftersom de i stor utsträckning påverkar våra kunder."

Lösning

Togetherwork använder insiktsrapporten om nätverkskostnader i Stripe Dashboard för att få en bättre förståelse för sina kostnader och identifiera möjligheter för kostnadsoptimeringar. "Stripe ger värdefulla insikter i våra kostnadstrender och strategiska områden där vi kan optimera våra kostnader", säger Koelkebeck. "Med de här kostnadsinsikterna kan vi snabbt förstå vad som påverkar kontrollerbara och okontrollerbara faktorer som slår igenom på våra marginaler." Med denna nya detaljnivå kan Togetherworks ekonomiteam ta fram komplex ekonomisk information och sammanställa den i rapporter för ledningsnivån som är lätta att förstå samt ge sitt produktteam rekommendationer.

Med hjälp av dessa nya data i kombination med Data Pipeline får Togetherwork större flexibilitet när de granskar ekonomiska rapporter för flera olika produkter. Istället för att förlita sig på pdf- eller excel-filer som innehåller betalningsaktiviteter för varje månad kan teamet få tillgång till dagliga rapporter som är uppdelade på kund- och betalningstyper. På så sätt kan de identifiera tydliga betalningstrender.

Företaget samarbetade med Amazon Web Services (AWS) för att implementera Data Pipeline. Det gör att man kan skala upp sin rapporteringsinfrastruktur i takt med att man växer. Med Data Pipeline kan Togetherwork aggregera rapportering om det växande antalet företag för att få nya insikter om betalningar i olika delar av verksamheten. "Man behöver en skalbar lösning när man arbetar med hundratals miljoner rader transaktionsdata. Vi förändrade hur vi extraherar data och började använda Stripes Data Pipeline", tillägger Koelkebeck. "Istället för en bred process för extrahering, inläsning och omvandling via flera dataleverantörer gör Data Pipeline överföringar direkt till våra AWS Redshift-datalager och -datatorg. Vi kan bedriva vår verksamhet på ett mer effektivt sätt och i stor skala. Vi har också blivit bättre på att utnyttja detaljerad affärsinformation för rapportering och analys."

Resultat

Minskade antalet nedgraderade transaktioner till < 1 procent och sparade kostnader

Optimerade kostnader stödjer både Togetherworks interna mål och deras kunder. Ett sätt som företaget kan bidra till att sänka kostnaderna är genom att minska antalet nedgraderade transaktioner – kredit- eller bankkortsdebiteringar som tilldelats till fel behandlingskategori och som medför ytterligare avgifter. "Ökad säkerhet vad gäller interchange-avgifter kan få en betydande ekonomisk effekt för oss och för våra kunder", tillägger Koelkebeck. Med Stripe har företaget kunnat minska antalet nedgraderade transaktioner till under 1 procent av alla transaktioner som genomförs via företagets plattform. På så sätt har man kunnat spara tusentals dollar.

Minskade den manuella beräkningen och databehandlingen med 40 timmar per månad

Togetherwork har kunnat spara in en hel vecka per månad på databehandling med hjälp av rapporter i Stripe Dashboard. Det gör att teamet kan fokusera på att analysera data istället för att bara behandla dem. "Eftersom vår betalningsrapportering i Stripe nu är automatiserad och sker nästan i realtid kan vi lägga mer tid på att analysera data istället för att skapa och sammanställa rapporter", säger Koelkebeck. När denna tid frigörs kan Togetherwork mer regelbundet rapportera om affärsförändringar och använda dessa data som stöd för nya beslut.

Identifierade nya tillväxtmöjligheter

Att ha snabb tillgång till data har gett Togetherwork möjlighet att bli en mer datadriven organisation. Med en djupare förståelse för företagets nätverkskostnader har teamet en tydligare insyn i hur man kan främja tillväxten. "Vi kan använda våra insikter för att fokusera på synergier mellan vår tillväxt och våra kunders tillväxt. Vi kan hjälpa dem att optimera kostnaderna så att de kan erbjuda den mest konkurrenskraftiga prissättningen. Det hjälper våra och deras kunder", säger Koelkebeck.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter