Thoughtworks om hur man kan påverka på ett kraftfullt sätt genom teknik och stark kultur

Thoughtworks är ett globalt teknikkonsultföretag med drygt 12 500 anställda på 50 kontor i 18 länder. Företaget integrerar strategi-, design- och programutvecklingstjänster för kunder som kan vara globala Fortune 500-företag eller digitala pionjärföretag och digitala tillväxtföretag inom branscher som fordon, detaljhandel, finansiella tjänster, sjukvård och offentlig sektor. Thoughtworks grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Chicago.

Vi pratade med Sonali Chatterji, Head of Financial Services hos Thoughtworks, om digitala processer för nya kunder, om att integrera AI i verksamheten i vardagen och kraften hos betalningar i arbetet med att modernisera kundlösningar.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
    Payments
    Invoicing
    Billing
Nordamerika
Storföretag

Hur ser din roll som Head of Financial Services hos Thoughtworks ut?

Mitt team har starkt fokus på att få våra kunders intäkter att öka, men också på de angränsande FSI-segmenten (financial services and insurance). Vår organisation har ett vertikalt fokus på allt från fordonsbranschen till detaljhandel och finansiella tjänster. Jag har ansvaret för att utveckla våra finansiella lösningar och investeringsmetoder. Vårt arbete utgår från ett helhetsperspektiv där vi tänker igenom vår strategi för marknadslansering och kundservice och hur allt detta driver vår verksamhet framåt.

Hur etablerar ni individuella relationer med kunder och hur hjälper detta Thoughtworks att nå framgång?

Att stötta våra kunder innebär att vi skapar förutsättningar för ökade intäkter eller skapar kostnadseffektiviseringar för dem. Vi bygger de här relationerna genom flera olika metoder som inleds med att lyssna aktivt och visa empati. Vi har fokus på att förstå våra kunders behov, problem och mål.

Vi skapar också anpassade strategier och lösningar som är unika för varje företag. Vi har exempelvis hjälpt fordonsjätten Mercedes-Benz att bygga en molnplattform för försäljning och omställning av verksamheten. Samtidigt har vi också hjälpt Ritchie Bros., ett globalt auktionsföretag, att påskynda sin moderniserings- och digitaliseringsresa.

Genom att utnyttja vår Data Mesh-expertis har vi också hjälpt till med implementeringen av Data Mesh hos Roche, ett av världens största läkemedelsföretag. Vi har också hjälpt till med ITV:s digitala och datadrivna mål genom Data Mesh. Slutligen investerar vi långsiktigt med våra kunder genom att ta fram en tydlig färdplan som prioriterar långsiktig framgång framför kortsiktiga vinster.

Vilka utmaningar står era kunder inför när det gäller digitaliseringen?

Våra kunder vill gå in på marknaden så snabbt som möjligt och samtidigt bedriva sin verksamhet på ett mer kostnadseffektivt sätt, ha den bästa infrastrukturen för att kunna uppnå strategiska affärsresultat och agera snabbare än konkurrenterna. Men de är ofta inte tillräckligt snabba, eftersom de inte har investerat tillräckligt i rätt teknik eller har en komplicerad kombination av äldre infrastruktur, kompetens och processer – ja, faktiskt också kultur.

När Thoughtworks kommer in utnyttjar vi kraften hos data för att frigöra nya insikter och implementera programvara som är följsam i relation till våra kunders strategier. Vi hjälper också till att utforma och bygga exceptionella digitala produkter och upplevelser för företag som redan har betydande intäkter.

Hur använder Thoughtworks AI för att hjälpa organisationer i olika branscher att bli mer effektiva?

Thoughtworks har ett människocentrerat helhetsperspektiv på AI och betraktar det som en faktor som skapar värde för företagen. AI gör det möjligt för oss att automatisera urvalet av datainsikter som kan generera värdefulla insikter för företag som letar efter sätt att optimera sina intäkter och tillgångar. Vi stödjer också kunder med en modern talangstrategi och moderna metoder för förändringshantering som säkerställer att själva arbetsmiljön utvecklas på ett positivt och inkluderande sätt som får intressenterna att arbeta mot ett gemensamt mål.

För ett företag inom life sciences kan vi till exempel se hur Data Mesh-paradigmet gör det möjligt för dem att utnyttja data för att upptäcka nya läkemedel tack vare ny dataanalys och insikter som utvecklas med hjälp av dataplattformen. Dessa nya läkemedel kan sedan marknadsföras snabbare och för en lägre kostnad än tidigare. Det är fantastiskt att se hur denna teknik kan gynna både oss och, inte minst, våra kunder.

Hur bygger Thoughtworks upp förtroende hos kunderna och behåller det?

Förtroende är en grundpelare inom Thoughtworks. Vår huvudstrategi är att våra kunder ska se oss som en strategisk partner som är delaktig i alla delar av deras verksamhet i vardagen. De litar på att vi levererar innovativt tänkande och nyskapande teknik som skapar möjligheter för dem att nå framgång.

När vi inleder relationen gör vi det tydligt att vi kommer att ha täta kontakter under hela avtalsprocessen. Vi tror på kapacitetsbyggande och kulturförändring hos våra kunder – vi vill inte att de ska vara beroende av oss.

Hur har Stripes produkter förbättrat era kunders upplevelser?

Vårt partnerskap med Stripe är en enorm vinst för alla. En av våra kunder driver exempelvis en försäljningsplattform för begagnade bilar på nätet. De ville minska sina driftkostnader genom att sänka bankavgifterna. Det vi gjorde var att integrera plattformen med Stripe – med bättre avgifter och utrymme för mer automatisering (t.ex. för återbetalningar) – automatisering som gör det möjligt för teamet att ytterligare förbättra plattformens effektivitet och därmed minska leveranstiden. Vi möjliggjorde kostnadsbesparingar på 90 procent per transaktion. Med hjälp av Stripe kunde kunden erbjuda sina användare blixtsnabba, säkra och okomplicerade betalningar. Stripe ger också utrymme för mycket mer automatisering i syfte att förbättra den interna effektiviteten.

Hur viktig är betalningsupplevelsen som en del av den övergripande Thoughtworks-upplevelsen?

Man kan vara tvungen att införa digitala betalningar för att uppfylla kundernas stigande förväntningar, men de här lösningarna har också banat väg för nya affärsmodeller och nya möjligheter för företag. Kunder har oerhört höga förväntningar och de företag som lyckas leverera snabba och bekväma upplevelser samtidigt som de följer lagar och regler och konsumenternas rätt till integritet kommer att belönas. De företag som inte gör det riskerar att se kundbasen krympa.

Genom att samarbeta med Thoughtworks och införa en modern digital affärsstrategi kan ledande företag som arbetar med operativ ekonomi ta sig an de utmaningar de står inför, som att inte klara att hålla jämna steg med affärskrav, bristen på realtidsdata som underlag för beslutsfattande, alltför hög komplexitet och en oproportionerlig relation mellan utgifter och avkastning på investeringar. Thoughtworks ramverk Financial Operations Modernization, som drivs av Stripe, fokuserar direkt på de här frågorna för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten.

Genom att utnyttja Stripes produktsvit för intäkts- och ekonomiautomatisering hjälper Thoughtworks kunderna att leverera operativ effektivitet och förbättra kassaflödet. Våra kunder har delat sina positiva upplevelser med Stripe och lyfter fram lösningens effektivitet vad gäller att förenkla betalningsprocesser, korta utvecklingstiden, öka säkerheten, stärka bedrägeriskyddet och – i slutändan – stimulera till tillväxt för företaget.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter