Michael Affronti hos Salesforce om hur handeln flyttar till molnet

Salesforce är den globala CRM-ledaren som ger företag av alla storlekar och i alla branscher möjlighet till digital omvandling. Från sitt huvudkontor i San Francisco och från kontor runt om i världen stödjer Salesforce mer än 150 000 företag – inklusive Mercedes-Benz, IBM och AT&T – genom att förse dem med verktygen de behöver för att skapa en helhetsbild av sina kunder.

Vi pratade med Michael Affronti, senior vice president för betalningar, om Salesforces ambitioner, deras nyligen lanserade Salesforce Payments och deras samarbete med Stripe för att bygga nya typer av finansiella produkter.

Använda produkter

    Payments
    Connect
    Partner Ecosystem
Globalt
Storföretag

Hur viktiga är betalningar för era Salesforce-kunder?

Salesforce Payments kan göra det enklare för kunderna att få verksamheten att växa. Exempelvis kan företag nu utan problem ta emot gränsöverskridande betalningar, vilket gör att de kan öppna internationella butiker. Det förenklar också finansprocessen. Vi har kunder som kan effektivisera transaktionsutdrag och därigenom förenkla sin verksamhet. På så sätt kan medarbetarna fokusera på mer avancerade funktioner som bedrägerihantering och resultatoptimering.

På vilket sätt ser du att det nyligen lanserade Salesforce Payments hjälper era kunder med kassaprocessen?

Låt mig börja med ett exempel. En av våra kunder, en marknadsplats i USA för exklusiva lyxvaror, informerade oss om att deras genomsnittliga orderstorlek är högre än hos ett traditionellt e-handelsföretag och att deras kunder har ställt krav på flexibla betalningsalternativ. Med Salesforce Payments kan handlaren nu erbjuda mer flexibla alternativ för de som köper deras produkter.

Ett annat exempel: Vår kund Palermo’s Pizza ville vara så flexibla som möjligt mot bakgrund av att de har stor räckvidd i USA och globalt. Eftersom de vänder sig direkt till konsumenter ville de ha en lösning med alternativa betalningsalternativ som Apple Pay, vilket ger kunderna de alternativ de helst vill ha på ett lförlitligt sätt.

Vilka är era mål för försäljning till kund vad gäller betalningsinnovation under det kommande året?

Våra kunder vill göra mer med mindre just nu – minska utgifterna, men fortsätta att få verksamheten att växa och hjälpa kunderna. Vi fokuserar på att göra det enklare för företag att bedriva sin verksamhet, sälja och ta emot betalningar. I detta ingår att expandera till nya geografiska områden genom att öppna en digital butik.

Traditionellt skulle den här expansionen kräva ny teknik, partnerskap och avtal för att anlita en ny betaltjänstleverantör. Salesforce gör detta enklare genom att använda en ny molnbaserad e-handelsbutik för att hjälpa våra kunder att växa – trots den rådande osäkerheten och volatiliteten.

Vad särskiljer Salesforces Commerce Cloud från konkurrenterna?

Vi har många expertanvändare av Salesforce runt om i världen som leder den digitala omvandlingen genom att använda Salesforce-plattformen. Dessa ”pionjärer”, som vi kallar dem, är integrerade i de största organisationerna vi arbetar med och i lokala butiker. Salesforce Commerce Cloud hjälper de här användarna att göra allt på ett annorlunda sätt — från sondering till leverans — för att skapa den bästa digitala upplevelsen vid försäljning av produkter eller tjänster. I kombination med våra administrations- och betalningslösningar ser vi våra kunder växa med Commerce Cloud och hur de ger sina kunder värde på ett helt nytt sätt.

Har Salesforce märkt att kunderna vänder sig till omnikanallösningar under de senaste åren?

Nästan alla kundtyper har gått över till omnikanallösningar. Salesforce-kunder med fysiska butiker satsar digitalt för första gången, medan B2B-kunder — som ett tillverkningsföretag som främst säljer till biltillverkare — nu arbetar direkt mot konsumenter inom en del av verksamheten. Företag använder nya kanaler och förlitar sig på den senaste tekniken för att bygga fler intäktsflöden och betjäna kunderna på ett effektivare sätt.

Vilka är några av de viktigaste skillnaderna i hur ni arbetar med större företag jämfört med mindre handlare?

Det börjar med tillit och skala. De här organisationerna bedriver ofta verksamhet inom olika geografiska områden och regioner som har komplicerade lagkrav för hur man tar emot betalningar, lagrar användardata och kommunicerar med köpare. Vi vill säkerställa att företagen fortsatt följer regelverken och uppfyller kraven i önskvärd omfattning.

Vad är viktigast för Salesforce att åstadkomma under de kommande fem åren?

Vi ökar vårt fokus på hållbarhet. Vi har åtagit oss att stödja bevarandet, återställandet och tillväxten för drygt 50 miljoner träd, med målet att se till att 100 miljoner träd planteras. Som en av grundarna av det här initiativet kan Salesforce hjälpa de avskogade delarna av vår planet. Vi har också vår Pledge 1% Movement. Mer än 15 000 företag från drygt 100 länder har anslutit sig till oss för att ge 1 procent av sin tid, 1 procent av sitt kapital och 1 procent av sina produkter till välgörenhetsorganisationer.

På vilket sätt tycker du att Salesforce och Stripes värderingar harmoniserar?

Det har varit ett privilegium att arbeta med Stripe som en strategisk partner för Salesforce Payments. Vi samarbetar med Stripe eftersom de är den betrodda betalningsleverantören för den nya ekonomin och en innovatör med fokus på digitalt med en flexibel plattform. Med Stripes infrastruktur kan vi vara innovativa. Samarbetet mellan våra team på produkt-, marknadsförings- och affärsnivå har inneburit att vi kan förse våra kunder med produkter på ett snabbt och flexibelt sätt.

Om vi ser framåt: vad kan Stripe och Salesforce göra för att fortsätta samarbeta på ett effektivt sätt för att lösa problem för våra användare?

Många kunder befinner sig i början av sin digitala omvandling när det gäller betalningar och håller på att lära sig mer om de många möjligheter betalningar kan erbjuda. Det kan vara svårt att fullt ut förstå hur detta påverkar deras verksamhet: från kostnader via konvertering till kassa. För att hjälpa kunderna i Salesforces ekosystem arbetar vi med Stripe för att bygga nya typer av finansiella produkter och leverera innovation.

När det gäller vårt partnerskap med Stripe ser jag fram emot att fortsätta utbilda våra kunder på det här området så att de får möjlighet att ta fram bättre affärsidéer och driva på för förändring.

Salesforce är en teknikpartner i Stripe Partner Ecosystem. Läs mer på https://stripe.com/customers/salesforce.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter