Lynk & Co samarbetar med Stripes experter för att skapa en problemfri betalningsupplevelse

Lynk & Co är ett svenskt fordonsföretag som eliminerar allt krångel med att äga en bil genom att erbjuda förare flexibla mobilitetsalternativ. Förare kan få tillgång till fordon genom en abonnemangsmodell, använda bildelning för användning efter behov eller köpa en egen Lynk & Co-bil. Lynk & Co har också en rad olika tjänster som hjälper förare att underhålla sina fordon, som försäkring, service med mera.

Använda produkter

    Connect
    Payments
Europa
Growth

Utmaningen

Lynk & Co sökte efter en ny betalleverantör för att se till att man efterlevde EU:s andra betaltjänstedirektiv (PSD2) och förbättra betalningsupplevelsen. Genom att satsa på en okomplicerad betalningsupplevelse kunde Lynk & Co konvertera både passagerare och förare på ett mer effektivt sätt.

Lynk & Co:s företagsstruktur består av fyra separata modeller: månadsabonnemang, en marknadsplats för bildelning, stora engångsköp av fordon och tjänsteförsäljning, vilka alla kräver betalningar i olika storlek och med olika frekvens. Därför sökte Lynk & Co en partner som smidigt kunde tillhandahålla betalningar för samtliga modeller och samtidigt uppfylla efterlevnadskraven.

Lösningen

Efter en anbudsinfordransprocess med strikta krav för att utvärdera betaltjänstleverantörer kom Lynk & Co fram till att Stripe var bäst lämpade att stödja företags tillväxtambitioner. Lynk & Co vände sig till Stripes professionella tjänster för att dra nytta av deras betalnings- och implementeringsexpertis och vägleda och snabba upp en komplex integration. Teamen samarbetade på integrationen under en sjumånadersperiod för att implementera Stripe att driva Lynk & Co:s PSD2-kompatibla betalningsplattform.

Problemfria betalningar med Stripe Connect

En av grundstenarna i Lynk & Co:s affärsmodell är att ge smidig tillgång till fordon, inklusive en smärtfri betalningsupplevelse för både förare och utlånare. Genom ett nära samarbete med Stripes professionella tjänster implementerade teamen Stripe Connect som gör det möjligt för plattformar och marknadsplatser att behandla betalningar och göra utbetalningar till säljare och tjänsteleverantörer.

Med Stripe Connect kunde Lynk & Co förbättra sin välbekanta bildelningstjänst genom att möjliggöra snabb och enkel onboarding för bildelare att registrera sig, lägga till bankkontouppgifter och börja dela sina fordon omedelbart. Bildelare kan enkelt hålla koll på sina transaktioner och utnyttja de data som tillhandahålls av Stripe. Tack vare att kundkännedomsverifieringen hanteras av Stripe går processen snabbare än tidigare, vilket har resulterat i ökad tillväxt för Lynk & Co.

Utarbetande av en arkitektur för efterlevnad av PSD2 med hjälp av Stripes expertis och vägledning

Eftersom det fanns en tidsfrist för efterlevnaden av det andra betaltjänstdirektivet ombads Stripes professionella tjänster på ett tidigt stadium att medverka i de tekniska diskussionerna och de erbjöd Lynk & Co flera alternativ avsedda att uppfylla efterlevnadskraven i tid. Teamet från Stripes professionella tjänster utarbetade vidare en implementeringsguide för att se till att de totalt över 50 intressenterna på tre olika Lynk & Co-team alla drog i samma riktning och projektet fortlöpte som planerat.

Stripes professionella tjänster tillhandahöll vägledning och expertis under implementeringens gång för att se till den övergripande arkitekturen utarbetades med vedertagna betalningsrutiner som en central beståndsdel. På grund av den korta tidsfristen för efterlevnad av betaltjänstedirektivet identifierade Stripes team de mest kritiska aspekterna för lanseringen av en optimerad betalningsupplevelse som uppfyllde kraven och gav råd om vilka funktioner som Lynk & Co utan fara kunde vänta med till efter lanseringen.

Som förberedelse inför lanseringen utarbetade teamen ett särskilt migrationsflöde avsett för Lynk & Co:s befintliga ekosystem för användning i samband med överföringen av kunder och kortuppgifter. Detta gjorde att kunderna kunde fortsätta använda plattform utan avbrott och utan att behöva registrera sig på nytt.

Resultat

Bildelningstjänsten lanserades på alla Lynk & Co:s sju aktiva marknader på en och samma dag. Under de sex månader som gått sedan lanseringen har Lynk & Co kunnat se en avsevärd tillväxt på plattformen med ett ökat antal billånare, bildelare och bokningar på dess välbekanta marknadsplats för bildelning.

Samarbetet med Stripe har höjt profilen för Lynk & Co:s betaltjänsteutbud inom hela organisationen. Teamen har åtkomst till och kan interagera direkt med Stripe med hjälp av Stripe Dashboard, vilket ger tydlig överblick över företagets kund- och förarkonton och förenklar verksamhetsprocesserna.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter