Lyra Health växer med Stripe och hanterar 200 % tillväxt i betalningstransaktioner utan problem

Lyra Health är en snabbt växande leverantör av psykiatrisk vård som gör det lättare för anställda och deras familjer att hitta och få behandling för psykisk ohälsa och friskvård. Företaget påbörjade ett samarbete med Stripe för att få hjälp med sin omfattande tillväxt och samtidigt utöka möjligheterna för medlemmar att betala och för de som ger vård att få betalt.

Använda produkter

    Payments
    Connect
Nordamerika
Startup

Utmaning

Lyra Health omdefinierar hur vi ser på tillgången till psykiatrisk vård och erbjuder stöd till de miljontals människor som kämpar med psykisk ohälsa genom att leverera effektiv, högkvalitativ vård till företags medarbetare och deras familjer. Ursprungligen betalade arbetsgivaren Lyra för tjänsterna, varefter Lyra betalade vårdgivarna. Men i takt med att företaget växte och kunderna ville ha mer flexibilitet förvandlades den transaktionella labyrinten av förmåner, sjukförsäkringar och delersättningar till en skalbarhetsutmaning. Då enkel och snabb tillgång till vård och förbättrade medlemsförmåner fortfarande var Lyras högsta prioritet visste företaget att de var på jakt efter en så enkel och smidig lösning som möjligt.
”Vi ville komma ifrån den gamla modellen där vi betalade vårdgivarna direkt, men för att göra det behövde vi ge våra medlemmar möjligheten att flytta över till vårdgivarnas sjukförsäkringar och betala kontant när förmånerna var förbrukade,” förklarar Mike Komadina, produktchef på Lyra Health. ”Utmaningen var att göra denna övergång så lätt som möjlig för medlemmarna, utan att för den skull lägga hela inkasseringsansvaret på vårt stora leverantörsnätverk.”

Lyra ansvarar för att leverera nödvändig vård vid psykisk ohälsa till anställda hos några av världens största arbetsgivare. Men för att göra processen så effektiv som möjligt krävdes en pålitlig, skalbar betalinfrastruktur som kunde hantera komplicerade vårdtransaktioner samtidigt som medlemmarna och vårdgivarnas betalningsupplevelse på plattformen förblev enkel.

Lösning

Lyra valde tidigt att låta Stripe ta hand om utbetalningarna till leverantörer av alla olika storlekar. ”Tack vare Stripe Connect var det väldigt smidigt för nya terapeuter att gå med i vårt nätverk,” förklarar Komadina. ”Det är en skalbar lösning som möjliggör betalningshantering för såväl små individuella vårdgivare som för större grupper, oavsett hur deras tekniska förmågor ser ut."

Men trots att Lyra fortsatte att lägga till nya tjänster ville man undvika att göra den egna tekniska infrastrukturen alltför komplicerad. För att uppnå detta behövde man hitta en betalningsplattform som kunde hantera såväl medlems- som leverantörstransaktioner, och efter att ha granskat olika lösningar valde Lyra slutligen Stripe. Komadina tillägger: ”Tack vare Stripe är det bara för våra medlemmar att registrera sig. Med Stripe Payments kan vi spara kreditkort för framtida användning på ett säkert sätt, vilket är en enorm fördel. Dessutom slipper vi knyta nya finansiella kontakter när medlemmarna byter från arbetsgivarens program till sin sjukförsäkring eller kontantbetalning. Eftersom allt finns samlat på en och samma plattform erbjuder Stripe en enhetlig, problemfri upplevelse."

Resultat

Genom att samla alla betalfunktioner på en och samma plattform kan Lyra, trygg i förvissningen om att Stripe har vad som krävs för att driva företagets framtida tillväxt, fortsätta fokusera på arbetet med att förändra och utöka tillgången till psykiatrisk vård.

Ökad nätverkstillväxt (över 150 %), där Stripe skalade upp för att ge betalningsstöd för över 5 300 leverantörer

”I en period av hög tillväxt är vi i stort behov av en betallösning som erbjuder både skalbarhet och tillförlitlighet,” säger Mike Komadina, produktchef på Lyra Health. ”Stripe erbjöd allt det och lite mer med en plattform som både debiterar medlemmar och gör utbetalningar till leverantörer.”

Ökad andel leverantörstransaktioner (över 200 %) och ökad medlemstillväxt (över 300 %) utan krav på integrationsändringar

Komadina berättar: ”Vi samarbetar med många teknikleverantörer. Stripe har agerat professionellt och varit lyhörda i samband med att vårt företag och vår affärsmodell har utvecklats. Allting handlar om tillförlitlighet och stabilitet, och på de områdena har Stripe varit enastående.”

Integrerade och distribuerade konsumentfokuserade betalfunktioner på bara några veckor

”Stripes supportteam är fantastiskt för nya företag som Lyra,” säger Komadina. ”De ger råd och information om bästa praxis för betalningar, implementering, teknik och så mycket mer. Vi beskriver vår vision och Stripe hjälper oss att identifiera vilka av deras produkter som kan förverkliga den, vilket medför oändliga fördelar.”

I takt med att vi växer behöver vi en betalningspartner som både är pålitlig och kan garantera skalbarhet. Stripe erbjuder allt det, plus att det är en enhetlig plattform för debitering av medlemmar och utbetalningar till leverantörer.

Mike Komadina, Produktchef

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter