Astound om e-handelns utveckling

Astound Commerce är ett digitalt konsultföretag som skapar kompletta handelsupplevelser för globala varumärken samt skapar förutsättningar för upptäckter, köp och lojalitet. Med mer än 1 000 teammedlemmar i 11 länder har man möjlighet att skala upp ett projekt till alla nivåer och inom alla tänkbara e-handelskrav och användningsfall.

Vi pratade med Emma Sahota, Managing Director hos Astound UK och MENA, om vikten av att behålla kundlojaliteten och hur Stripe möjliggör en verkligt sammanhållen kundupplevelse.

Använda produkter

    Partner Ecosystem
Europa
Tillväxtföretag

Berätta om din resa hos Astound. Vad tycker du är roligast i din ledarroll?

Jag har varit hos Astound i två och ett halvt år nu och det har varit en fantastisk resa. Astound är ett företag som prioriterar människor. Ur ett ledarskapsperspektiv är kontakten mellan människor det som är viktigt för mig. Våra servicefunktioner kretsar kring sådant jag tycker är spännande, från vår omfattande konsumentanalys som leder till användarfokuserad design till den avancerade teknik som gör användarnas tillvaro enklare.

Hur har Astound utvecklats som företag?

Marknadsplatsen i sig har växt exponentiellt. Drivkraften har varit konsumenternas behov och deras förväntningar, som tydligt individanpassade upplevelser, snabbhet, användarvänlighet och flexibilitet kring sådant som betalningar. Vi var alltså tvungna att utvecklas och hjälpa våra kunder att erbjuda de här upplevelserna.

Det har vi gjort genom att ha fokus på flexibilitet, anpassningsbarhet och skalbarhet när det gäller handelslösningarna. Vi har också utökat våra funktioner avsevärt. Vår grundexpertis har alltid legat inom handelsteknik. Under de senaste tio åren har vi byggt ut vår design, vår prestationsbaserade marknadsföring och rådgivningskapacitet. Vi samarbetar med kunder inom hela handelsekosystemet.

Vad fokuserar ert team på just nu?

Vårt team har fokus på kundlojalitet och en integrerad, övergripande flerkanalsupplevelse. Det skapar verklig, bestående lojalitet. Med stramare budgetar i det rådande ekonomiska klimatet har man skarpt fokus på att öka värdet och visa att investeringen ger avkastning redan från början och med varenda lösning som vi lanserar. Grunden för detta är vår övergripande strategi om att sätta kunden i första rummet för allt vi gör. Teamet har verkligen fokuserat på att snabbt och effektivt förstå kundernas verksamhet och deras slutkunders behov med hjälp av alla dessa data – vad fungerar, vad gör det inte – och optimera utifrån detta.

Vilka är de viktigaste e-handelstrender som ni har sett under 2023?

När konsumenterna drabbas av högre inflation och ökade levnadskostnader är de definitivt mer benägna att byta varumärke. Det kan ske baserat på pris eller belöningar eller för att de helt enkelt inte anser att lösningarna uppfyller deras behov. Därför behöver våra kunder fokusera på att skapa upplevelser – vilket inkluderar betalningar – kring slutkundernas personliga önskemål och säkerställa att de kontinuerligt erbjuder den flexibiliteten.

En annan sak är det kraftigt ökade intresset för AI. AI finns överallt. Det går inte att röra sig eller tänka eller höra eller se något utan att det uppstår något slags samtal kring AI idag, inte minst inom vår sektor. Och jag tror att olika varumärken verkligen behöver vara medvetna och förberedda på de konsekvenser det får inom alla delar av den digitala handeln, exempelvis lagerhantering, produktupptäckter eller kundservice.

Finns det några Stripe-produkter som du anser verkligen motsvarar dina kunders specifika behov?

Stripe har varit en grundläggande del av vårt erbjudande under en längre tid. Det som är spännande för oss är de senaste lösningarna som Stripe erbjuder. Stripe for Salesforce Platform-appen har verkligen gjort skillnad i de samtal vi fört eftersom appen gör att kunderna kan koppla samman hela sin finanssvit på en flermolnsnivå. Det ger olika varumärken möjlighet att erbjuda slutkunden en upplevelse som verkligen hänger samman. Det är oerhört efterfrågat just nu.

Hur viktig är er relation med Stripe och vad väntar härnäst för partnerskapet?

Vi har höga förväntningar på vårt partnerskap med Stripe. Vi expanderar båda inom samma segment och det finns definitivt gott om synergier när vi diskuterar gemensamma initiativ. Att våra team har en samsyn och att vi delar dessa gemensamma resurser kommer att vara avgörande för att vi ska kunna nå framgång. Det är avgörande att vi kan ge våra gemensamma kunder och potentiella kunder ett enhetligt erbjudande när det gäller service av hög kvalitet.

När varumärken försöker bredda sig och nå ut till nya målgrupper är "marknadsplatser" en vanlig trend. Betalningar och aggregering av betalningar är en så kritisk del av detta – inte bara transaktionerna med slutkunderna, utan också tillbaka ut till de många olika partner som varumärkena arbetar med. Det är definitivt något vi kommer att fokusera på i början av 2024.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter