Fler godkända betalningar med Stripe ökar Postmates intäkter med över 70 miljoner USD

Postmates är en ledande marknadsplats för on-demand-leverans, där kunder kan hitta och beställa från lokala restauranger och butiker i över 4 200 amerikanska städer. Postmates hanterar miljarder USD i betalningar och behövde därför en betalningslösning med högre auktoriseringsfrekvens för att minska antalet kunder som nekas i kassan, samt för att öka sina intäkter.

Använda produkter

    Connect
    Payments
    Radar
    Sigma
    Billing
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Med en täckning på över 80 % i 4 200 amerikanska städer vilar Postmates on demand-baserade leveranstjänst på en mycket komplicerad företagsinfrastruktur. Företaget behövde därför en betalningsplattform som var robust nog att hantera flera olika betalningsmetoder, återkommande betalningar och betalningar för expressleveranser, samt även erbjöd en märkeslös onboardingprocess för handlare som uppfyllde kraven på kundkännedom.

Viktigast av allt var, enligt Postmates, chansen att förbättra auktoriseringsfrekvensen. Samantha Philips, Postmates chef för betalningsprodukter, berättar: ”Postmate bedriver verksamhet inom on demand-branschen. Våra produktteam strävar efter att optimera alla processer i syfte att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse. För kassaprocessen innebär det att man väljer den betalleverantör som uppvisar högst auktoriseringsfrekvens.”

I en konkurrenskraftig bransch där det kostar mycket att värva nya kunder kan även en liten procentuell ökning av auktoriseringsfrekvensen leda till ökade intäkter och förbättrad kundnöjdhet.

Lösning

Postmates genomförde ett 18 månader långt A/B-test som involverade Stripe och en ledande betalleverantör. Fokus låg på auktoriseringsfrekvensen förknippad med kreditkortsnätverk som Visa, Mastercard och American Express. Under testperioden granskade Postmates hur båda plattformarna presterade.

Philips berättar: ”Om kundens betalning först behandlades av Stripe för att sedan behandlas av ’leverantör B’ jämförde Postmates auktoriseringsfrekvensen för samma kort på de två plattformarna för att identifiera vilken plattform som presterade bäst. Stripes auktoriseringsfrekvens var en hel procentenhet högre än konkurrentens.”

Resultat

Under året som följde A/B-testet ökade Postmates auktoriseringsfrekvens med ytterligare 2,16 % med Stripe, vilket har genererat extra intäkter till ett värde av över 70 miljoner dollar. Postmates ökade auktoriseringsfrekvens med Stripe fördelade sig enligt följande:

Ökning på 0,33 % tack vare Adaptive Acceptance som resulterade i extra intäkter till ett värde av 11 miljoner dollar

”Adaptive Acceptance nyttjar innovativa, multivariata maskininlärningstekniker som optimerar Postmates auktoriseringsfrekvens genom att välja bästa möjliga tidpunkt att genomföra misslyckade betalningsbegäranden på nytt. Ökningen leder i sin tur till ökade intäkter för vårt företag.” Under det senaste året stod Adaptive Acceptance-funktionen ensam för 11 miljoner dollar i ökade intäkter för Postmates.

Ökning på 1,72 % tack vare kortuppdateraren (CAU) som resulterade i extra intäkter till ett värde av 60 miljoner dollar

Tack vare Stripes direkta integrering i kortbetalningsnätverken slipper kunderna uppdatera sina kort manuellt. Det sker istället helt automatisk utan onödiga avbrott, vilket i sin tur förebygger kundbortfall och intäktsförluster. Genom att implementera dynamisk uppdatering av utgångna eller utbytta kort kan Stripes kortuppdaterare leverera ökad auktoriseringsfrekvens och säkerställa problemfri hantering av återkommande
betalningar. Under föregående år uppdaterades över två miljoner kort automatiskt på Postmates, vilket genererade extra intäkter till ett värde av 60 miljoner dollar.

Ökning på 0,11 % tack vare Billing Smart Retries som resulterade i extra intäkter till ett värde av över 3 miljoner dollar

Smart Retries är en funktion i Stripe Billing som hjälper användare skicka in nya betalningsbegäranden för misslyckade abonnemangsdebiteringar. Funktionen identifierar vid vilken tidpunkt begäran ska skickas för att optimera chansen att betalningen går igenom. Smart Retries använder maskininlärning med hundratals inköps- och transaktionssignaler i syfte att identifiera den optimala tidpunkten för ett nytt försök. Postmates använde Smart Retries för att återvinna över 200 000 betalningar under föregående år, vilket resulterade i över 3 miljoner dollar i extra intäkter.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter