Postmates sparar mer än 3 miljoner USD i kortnätverksavgifter med Stripes konsulttjänster för betalningar

Postmates är ett företag för on-demand-leverans som har skapat bättre leveranser för konsumenter i 4 200 städer i USA. Postmates erbjuder en ledande marknadsplats för kunder att hitta och köpa från lokala restauranger och butiker.

Använda produkter

    Billing
    Payments
    Radar
    Sigma
    Connect
Nordamerika
Storföretag

Utmaning

Postmates omdefinierar med sina 600 000 kurirer och USA:s största nätverk av handlare hur vi fraktar varor i och mellan städer. Men tillsammans med den enastående kundtillväxten följde även en betydande utmaning: kortbetalningsnätverkens avgifter fortsatte att öka i rask takt. Postmates betalade varje år tiotals miljoner dollar i avgifter till nätverken. Följaktligen var det väsentligt för företagets slutresultat att hitta ett sätt att minska sina transaktionsavgifter.

Postmates visste att en övergång från fasta priser till en ”påslagsmodell”, eller en ”interchange-plus-påslagsmodell”, skulle ge dem fullständig insyn i de olika avgifterna förknippade med varje transaktion, vilket i sin tur skulle ge dem möjligheten att minska sina transaktionskostnader kraftigt.

Lösning

Stripes Payment Performance-team rådgjorde med Postmates för att utvärdera specifika kostnadstrender, identifiera möjligheter att optimera betalningsflödet och utveckla en strategi för implementering av sparinitiativ med högst möjliga effekt.

Samantha Philips, chef för betalprodukter på Postmates, berättar: ”Stripe levererade en konsekvenssammanfattning inklusive detaljerad information om interchange-, abonnemangs- och Stripe-avgifter som var anpassad efter vår prisstruktur. Stripe analyserade även våra transaktionsdata och gav skräddarsydda rekommendationer om
kostnadsbesparingar som fungerade omedelbart.” Stripes Payment Performance-team rekommenderade fem strategier för att reducera nätverksavgifter:

1. Korttyper: Postmates användare gör inköp med alla tillgängliga korttyper. Detta är naturligtvis smidigt för Postmates användare, men att behålla överblicken över transaktionerna är svårt. Stripe fördelade kostnaderna på de tillgängliga korttyperna och identifierade möjligheter att optimera betalningsflödet genom att kontrollera tidigare behandlingsvolymer och jämföra behandlingsvolymer och nätverk för att hitta besparingsmöjligheter.

2. Internationell konfigurering: Eftersom Postmates tjänster är populära på internationella turistdestinationer och internationella transaktioner tenderar att kosta mer än inhemska granskade Stripe hur många av de använda korten som hade utfärdats utanför USA. Målet var att identifiera huruvida betalningsstrukturen minimerade de gränsöverskridande kostnaderna. Stripe jämförde den inhemska och internationella effektiva kostnaden och nettonuvärdet per kortinnehavarland för att identifiera optimeringsmöjligheter.

3. Återbetalningar och returer: Alla on-demand-tjänster ställs någon gång inför kunder som klagar över defekta eller försenade leveranser, vilket ofta leder till återbetalningsbegäranden. Problemet är att inte alla nätverksavgifter betalas tillbaka när en kortinnehavare begär pengarna tillbaka. Stripe granskade olika betalningsflöden för on-demand-leveranser och analyserade noga hur man skulle kunna minimera förlorade avgifter i samband med återbetalningar. Därefter rekommenderade man att Postmates skulle kreditera kundernas konton istället för att utfärda återbetalningar för att få kunderna att stanna längre på webbsidan och minska återbetalningsrelaterade transaktionskostnader.

4. Straffavgifter: Den inneboende komplexiteten i leveransen av fysiska varor i en föränderlig on-demand-miljö ställer krav på ens förmåga att följa vedertagna rutiner för att uppmuntra till betalningsgodkännande i flera integrationer. Stripe granskade alla Postmates betalningsrelaterade ingångspunkter för att säkerställa att det inte hade tillämpats onödiga straffavgifter. Stripe undersökte nedgraderingar (transaktioner som inte uppfyller nätverkets bästa praxis och därmed ger upphov till högre interchange-avgifter) och integritetsavgifter (Visa-bedömda straffavgifter av samma anledningar) för att identifiera besparingsmöjligheter.

5. Genomsnittligt beställningsvärde: När det gäller leveranser är det vanligt att det tillkommer dricks, ibland veckor efter att en interaktion har skett. Stripe tittade på Postmates betalningsflöde och jämförde nettonuvärde kontra effektiv kostnad, transaktionsstorlek kontra effektiv kostnad och genomsnittligt beställningsvärde kontra effektiv kostnad över tid i syfte att minska transaktionskostnaderna genom att konsolidera matrelaterade transaktioner och dricksrelaterade transaktioner i ett och samma köp. Följaktligen rekommenderade Stripe att Postmates skulle erbjuda sina kunder digitala plånböcker som de kunde fylla på och med vilka de kunde betala för sina inköp, vilket skulle öka det genomsnittliga beställningsvärdet och minska den övergripande effektiva kostnaden.

Resultat

Genom att granska Postmates korttyper, internationella konfigurationer, återbetalningar och returer, straffavgifter och övergripande beställningsvärde identifierade Stripes betalkonsulter besparingsmöjligheter till ett värde av 3,3 miljoner dollar.

I samarbetet dem emellan lyckades de två företagen etablera en miljö fokuserad på kontinuerlig kostnadsoptimering och vidareutbildning – kostnadsoptimering är trots allt en pågående process utan något naturligt slut – med personanpassade seminarier och skräddarsydda rekommendationer.

”Stripes team har satt standarden för strategiska samarbeten”, säger Philips. ”Vi har både en egen kontoansvarig och en teknisk kontoansvarig samt har möten en gång i veckan där vi tar upp allt av betydelse. Vi har även samtalat med medlemmarna i prestations-, efterlevnads- och teknikteamen för att säkerställa att Postmates presterar så bra som möjligt och förblir uppmärksamma på eventuella kommande regeländringar.”

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter