Genom att använda Stripe för att effektivisera betalningar kan Landing rida på en kraftfull tillväxtvåg

Landing har ett nätverk av tusentals fullt möblerade hyreslägenheter runt om i USA som gör att dess medlemmar kan njuta av lyxliv utan de avgifter och förtretligheter som traditionellt är förknippade med avtal om långtidshyra. När Landing började expandera behövde de en tillförlitlig och flexibel betalningslösning för hanteringen av transaktioner för såväl medlemmars betalning av abonnemang och hyror som utbetalningar till vicevärdarna. Valet föll på Stripe och resten är, som det brukar heta, historia: I dag finns Landing i mer än 200 städer över hela landet.

Använda produkter

    Payments
    Billing
    Connect
    Radar
Nordamerika
Startup

Utmaningen

Landing grundades i början av 2019 och har revolutionerat det sätt som människor hittar, hyr och bor i lägenheter under längre tid. För en liten årlig avgift ger Landing sina medlemmar tillgång till en heltäckande plattform där de kan boka långtidshyra av lägenheter. Sedan lanseringen har man expanderat till över 200 städer över hela USA och byggt upp ett nationellt nätverk av fler än 35 000 fullt möblerade lägenheter.

En så explosiv tillväxt krävde en pålitlig, flexibel och skalbar betalningslösning som kunde hantera abonnemangs- och hyresbetalningar från medlemmar liksom diverse olika tillhörande transaktioner som rörde parkering, husdjur, el, värme, vatten och andra omkostnader. Plattformen behövde också kunna ge stöd för onboarding av, och betalningar till, Landings vicevärdar som sköter medlemsservicen lokalt. Med hyror som sköt i höjden över hela landet behövde företaget dessutom skydd mot bedrägerier, inte minst med tanke på storleken på varje medlems månadstransaktion.

Landing kunde se massiva framtida tillväxtmöjligheter, men en svag betalningsinfrastruktur riskerade att sätta käppar i hjulet för dem. Vad göra?

Lösningen

Efter en omfattande undersökning av olika betalningslösningar bestämde sig Landing för Stripe. ”Stripe hade den bästa verktygssviten för att hjälpa oss att skala upp och växa”, berättar Jason Tsai, en medlem i ekonomi- och strategiteamet på Landing.

Kombinationen av Landings behov – från vitt skiftande alternativ tillgängliga för medlemmar till skiftande anställningsförhållanden för värdar – gjorde att Stripes fullständigt integrerade betalningsplattform passade perfekt. Förutom den renodlade flexibiliteten i betalningar behövde Landing ett starkt skydd mot bedrägerier och tillförlitliga godkännandefrekvenser med tanke på de höga värdena i företagets exklusiva hyresfastigheter.

För att kunna bekämpa bedrägerier i samband med kostnadsfria provmedlemskap valde företaget Stripe Radar, medan man valde Adaptive Acceptance för att se till att hyresvärdarna får betalt snabbt och även som ett sätt att stärka förtroendet vid mottagandet av stora kreditkortstransaktioner. Tillägget av dessa två produkter var ”givet”, förklarar Tsai. Landing valde vidare Connect i syfte att effektivisera skilda processer för onboarding och betalning av värdar, vilka kan vara antingen anställda eller underleverantörer.

Stripes kombination av flexibilitet, skalbarhet och dokumenterade framgångar med andra företag i samma tillväxtfas, liksom dess förmåga att skala upp (vilket storföretagskunderna är ett tydligt bevis på) gjorde att Landing kände sig trygga i förvissningen om att de skulle kunna fortsätta omvandla spelplanen för lägenhetsboende.

Resultat

Tack vare att Stripes betalningsplattform kan ta emot hyresbetalningar, skicka utbetalningar till vice- och hyresvärdar och hantera andra av Landings affärstransaktioner hade Landing den betalningsinfrastruktur som man behövde för att kunna genomföra en snabb tillväxt. Sedan Landing inledde sitt samarbete med Stripe har man sett en tiofaldig ökning i bruttotillväxten samtidigt som de kunnat reducera risk och effektivisera sin verksamhet.

Fortsatt expansion uppbackad av Stripes betalningsinfrastruktur

Stripes beprövade, tillförlitliga och helt integrerade svit av betalningsprodukter ger Landing den flexibilitet som krävs för verksamhetens fortsatta tillväxt bortom uppstartsfasen. Den effektiva lösningen innebär att Landing kan vara trygga i förvissningen om att betalningshanteringen inte riskerar bli en flaskhals. Betalningar och utbetalningar flyter på utmärkt för en krångelfri upplevelse för medlemmar, värdar och hyresvärdar.

Minskad risk med Radar och Adaptive Acceptance

Stripes maskininlärningsbaserade infrastruktur bekämpar bedrägeri så att Landing kan fortsätta lägga till medlemmar, vicevärdar och hyresvärdar utan risk för att förlora pengar till bedragare eller oavsiktligt blockera genuina kunder. Adaptive Acceptance optimerar dessutom godkännandefrekvensen så att både kassaflöde och kundupplevelse förbättras tack vare färre nekade betalningar.

Ökad kapacitet i verksamheten möjliggör fortsatt tillväxt och framtida uppskalning

Tack vare Stripes smidiga integrering och flexibla, användarvänliga produkter kan Landing utveckla intuitiva onboarding- och betalningsprocesser för värdarna, något som är av avgörande betydelse för Landing-upplevelsen och företagets möjlighet att skala upp.

Det som skilde Stripe från mängden var det oöverträffade stöd som deras team gav oss, för att inte tala om Stripes dokumenterade erfarenhet och fokus på att skapa rätt produkter.

Jason Tsai , Ekonomi och strategi

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter