Med Stripe hjälper Keap ägare av småföretag att växa med en enhetlig lösning för betalningar och efterlevnad av skatteregler

I mer än 20 år har Keaps CRM-programvara hjälpt till att förenkla tillväxten för tusentals småföretag, bland annat konsultföretag, marknadsföringsbyråer, coacher och startup-företag.

Använda produkter

    Tax
    Connect
    Payments
    Financial Connections
Nordamerika
Plattform

Keap är en allt-i-ett-plattform för marknadsförings- och försäljningsautomatisering som hjälper småföretag att förbättra sitt arbete med kundrelationer. Företagets mission är att göra det enklare för kunderna att växa. Eftersom de här kunderna är olika stora och har olika mognadsnivåer finns det ingen universallösning på deras utmaningar. Keap letar hela tiden efter nya sätt att hjälpa alla sina kunder effektivisera affärsverksamheten, inklusive betalningsbehandling och efterlevnad av regler när det gäller försäljningsskatt.

Utmaning

Eftersom Keap ville göra det enkelt för företag att använda deras plattform lät man kunderna ansluta sig till den betalleverantör de redan använde.

I början av 2019 hanterade Keap mer än 20 betalleverantörer och det var svårt att göra några uppdateringar i företagets betalningsinfrastruktur. I vissa fall gick Keap miste om intäkter, eftersom kunderna hanterade betalningar utanför Keap-plattformen.

Detta var inte bara dyrt för Keap – kunderna tvingades också lägga mer av sina begränsade budgetar på ytterligare programvara och integrationer. ”Vi hade kunder som var bestämda med att de ville använda Stripe”, säger Danny Diede, Product Manager och Head of Payments hos Keap. ”Vi såg att människor var villiga att betala för plattformen och därför tittade vi närmare på Stripes integrationsarkitektur. Det stod omedelbart klart att ett samarbete med Stripe var rätt väg framåt.”

Lösning

Keap valde att konsolidera sin finansinfrastruktur med Stripe. Keap ville arbeta med en betalleverantör som kunde hjälpa kunderna att växa samtidigt som leverantören gjorde det möjligt att skala upp den egna plattformen. Plattformen såg fram emot att kunna introducera två viktiga funktioner: fler betalningsmetoder, som ACH, och automatisering av omsättningsskatt genom Stripe Tax.

Innan man hade Stripe var kreditkort det enda betalningsalternativ som Keaps kunder kunde ta emot. Kreditkortsavgifterna på enskilda transaktioner var höga och Keap ville kunna erbjuda ett alternativ. Idag kan Keaps kunder ta emot bankkontobetalningar och med Stripe Connect kan de hantera alla sina transaktioner direkt via Keap. ”Att kunna integrera Stripe och fortfarande få allt att kännas som vår produkt var fantastiskt”, säger Diede.

I takt med att Keap växer kan man också omedelbart erbjuda nya betalningsalternativ för nya marknader. ”Vissa betalningsmetoder är vanligare i andra regioner. Att implementera ett engångsprojekt kunde ha kostat mer än det var värt. Men med Stripe kan jag gå in i systemets backend och aktivera en betalningsmetod på bara några minuter”, säger Diede.

De flesta småföretagare är inte experter på att hantera varierande omsättningsskatter i olika delstater och regioner – eller på att hantera olika aspekter av skattedeklarationer och skattebetalningar. Keaps var tvungna att manuellt konfigurera skattetabeller som ofta innehöll fel och som krävde kunskaper om den lokala skattesituationen. Keap vände sig till Stripe Tax för att kunna hjälpa alla sina kunder att automatisera och standardisera sin skatteadministration. ”Kostnaden är så låg, framför allt jämfört med att betala en revisor [Chartered Public Accountant] för att åtgärda skatteproblem efter att de uppstått. Att veta att Stripe förstår alla regelverk och håller allt uppdaterat gör att våra kunder slipper det mesta av oron kring att administrera skatter”, tillägger Diede.

Eftersom integrationen med Tax fungerar med olika betalleverantörer har Keap kunnat erbjuda automatisering av skatter för alla kunder, också de som ännu inte använder Stripe som sin betalleverantör.

Resultat

Tredjepartskostnader och transaktionsavgifter försvinner

Eftersom Keap är en allt-i-ett-lösning var det nödvändigt att betalningsplattformen kunde ge stöd för kundernas betalningar från början till slut. Vissa betalleverantörer debiterade ytterligare avgifter på betalningsöverföringar och kunderna drabbades av de kostnaderna. Genom att konsolidera betalningslösningar via Stripe slipper Keaps kunder betala dessa extrakostnader och kan växa snabbare.

Kundretentionen uppgår till 85 procent tack vare en mer effektiv betalningsprocess

Att det är lätt att börja använda lösningen och att man sparar tusentals dollar i transaktionsavgifter har bidragit till att en större andel kunder väljer att stanna kvar. Keap såg en betydande ökning av denna andel för de kunder som använder Stripe som betalleverantör. Andelen är idag 85 procent, vilket är högre än branschgenomsnittet.

Lansering av skatteautomatisering flera månader snabbare än konkurrenterna

Tax är en viktig del av Keaps strategi för att behålla kunder och den korta implementeringstiden har gjort att man kan erbjuda en mycket efterfrågad tjänst på rekordtid. Andra lösningar som företaget utvärderade skulle ha tagit sex månader till ett år att implementera, men Keap kunde lansera Tax på mindre än åtta veckor. ”För varje månad ser vi att fler och fler av våra kunder migrerar till Stripe. Var tredje till var sjätte månad har Stripe något nytt och revolutionerande för våra småföretagarkunder och jag vet att det bara kommer att krävas några rader kod för att integrera det”, säger Diede.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter