Staden Ishikari erbjuder en ny skräddarsydd kollektivtrafiktjänst med Stripe

Japanska städer står inför olika utmaningar, inklusive inom kollektivtrafiken, på grund av att invånarantalet krymper när födelsetalen blir lägre och befolkningen åldras. Ishikari, en stad på Hokkaido i Japan, har börjat erbjuda skräddarsydda transporter ("on-demand") och låter resenärerna på förhand göra bokningar i en app (Moovit). Ishikari förlitar sig på Stripes betalningssystem för den nya transportformen.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Utmaning

Staden Ishikari på Hokkaido har börjat experimentera med en transporttjänst på begäran som kallas "Itsumo" (japanska för "alltid"). Med den här tjänsten kan passagerarna göra en bokning med hjälp av en smartphone.

Ishikari, som ligger strax norr om Sapporo, är en viktig logistikpunkt med cirka 3 000 hektar industriparker i området kring hamnen. Det finns drygt 700 företag i Ishikaris hamnområde och cirka 20 000 personer går varje dag till jobbet där. På senare år har företag också aktivt bjudits in att flytta hit då det finns tillgång till förnybar energi, men transporterna i regionen är begränsade till personbilar och pendlarbussar. Det har inneburit en utmaning, då det är svårt att införa kollektivtrafik som stämmer överens med pendlarnas efterfrågan.

I takt med att befolkningen åldras har även antalet hushåll i Ishikari som saknar körkort ökat, vilket skapar ett behov av individanpassade transporttjänster för att möta efterfrågan på transporter när de boende behöver göra inköp.

För att möta behovet av transporter för såväl jobbpendling som vardagsliv började Ishikari diskutera nya alternativ inom kollektivtrafiken under 2018. Från oktober 2022 började staden experimentera med skräddarsydda transporter ("on-demand"). "Ishikari blev en japansk pionjärkommun i det här avseendet", säger Norikazu Ebata, Chief of Transport Affairs för Ishikari.

Under testperioden kunde man betala både med hjälp av kreditkort i smartphone-appen och via kontantbetalning. För att hålla jämna steg med inflödet av pendlare behövde Ishikari en betrodd betalningspartner som var pålitlig och kunde hantera den kraftigt stigande efterfrågan.

Lösning

Itsumo använder transportappen Moovit för att debitera betalningar och boka resor. Appen används i mer än 112 länder runt om i världen. När man söker efter resvägar till en destination med hjälp av Moovit kan passagerarna hitta resvägar som kombinerar befintliga transportsystem med skräddarsydda transporter. Bokningar kan sedan göras direkt med hjälp av ett kreditkort som är registrerat i appen. Betalningen behandlas när passageraren faktiskt använder sig av den skräddarsydda transporten på bokningsdagen.

Efter en del diskussioner om man skulle använda en utländsk tjänst eller något annat alternativ bestämde sig stadsförvaltningen i Ishikari för att det var bäst att satsa på en hållbar lösning som var lätt att implementera.

Man valde Stripe som betalpartner mot bakgrund av företagets globala historik och renommé.

"Moovit och Stripe har en framgångsrik historik i hela världen och med utgångspunkt från att man snabbt ville komma igång visste vi att det var rätt partner som kunde hjälpa oss att lansera tjänsten", säger Kenichi Uwakubo, Manager of Transport Affairs för Ishikaris planeringsavdelning.

"Genom att samarbeta med Stripe har Moovit kunnat erbjuda tjänster i många olika länder", säger Hadrien Boixel, Country Manager för Japan hos Moovit. "Vi vet att Stripe-betalningar fungerar mycket bra och att Stripe också har kompetensen att integrera betalningar i appen. Därför var det naturligt att välja att använda Stripe för kreditkortsbetalningar i det här projektet. Detta är första gången vi erbjuder våra tjänster i Japan."

Resultat

I Stripe har staden Ishikari hittat en betalningspartner som klarar en krävande passagerarvolym och man har fått positiv feedback från pendlarna.

"Vi har fått oerhört positiva reaktioner från många företag när det gäller vår nyskapande implementering av individanpassade transporter för pendlare och vi har också kunnat erbjuda en ny transportmetod inom själva staden", säger Kamikubo.

Stadens långsiktiga mål är att göra transporter i Japan mer bekväma och behagliga. För att åstadkomma detta har staden planer på att lägga till nya betalningsalternativ, som gör det ännu enklare för passagerarna att få ut så mycket som möjligt av sin resa. "När vi introducerar fasta periodabonnemang, rabattprogram och kuponger i framtiden kommer Stripe att på ett enkelt sätt kunna stödja även de funktionerna. Vi är mycket tacksamma att Stripe finns här för att stödja oss med betalningsteknik", säger Boixel.

Dessutom hoppas Marubeni, ett stort handelsföretag som tillhandahåller systemet för det här projektet, kunna utöka sina insatser för japanska samhällen.

"Moovit erbjuder inte bara en transporttjänst, utan gör det också möjligt för oss att förbättra transportplaneringen i regionen genom insamling och analys av rörelsedata. Vi börjar i Itsumo och vill sedan kunna erbjuda en ny vision för kollektivtrafik", säger Ken Asakura, Assistant Manager på Marubenis avdelning för mobilitetsverksamhet.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter