Italic är en ny definition av lyxvarubranschen

Italic är en marknadsplats för lyxvaror som erbjuder kunderna premiumprodukter för en bråkdel av kostnaden via sin ”direkt-från-tillverkaren”-modell. Företaget grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Los Angeles. Italics teknik moderniserar leveranskedjan och skapar en unik och ömsesidigt fördelaktig koppling mellan konsumenter och tillverkare av lyxvaror.

Vi pratade med Italics grundare och VD, Jeremy Cai, om hur e-handelns roll utvecklas för tillverkare, varumärken inom detaljhandeln och konsumenter runt om i världen.

Använda produkter

    Payments
    Issuing
    Billing
Nordamerika
Tillväxtföretag

Vad inspirerade dig att starta Italic?

Min familj har varit verksam inom tillverkningsindustrin i decennier och har själva upplevt en del av utmaningarna i branschen. Jag ville hitta bättre sätt att stötta tillverkare med hjälp av teknik. En av de svåraste aspekterna av tillverkning är marginaler, eftersom varumärken och återförsäljare ska ha sin del av vinster som redan från början är begränsade. Inom Italic hjälper vi till att öka tillverkarnas marginaler med en effektiviserad global leveranskedja som hoppar över varumärken och återförsäljare vars prispåslag skapar extra kostnader. Vi ville fokusera på det här området efter att ha ägnat tid åt att träffa och lära känna många tillverkare inom olika kategorier och lärt oss hur Italic skulle kunna bidra mest positivt för dem.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit genom Italic hittills?

Vårt team har ett starkt engagemang för våra kunder och tillverkare. Vi betjänar nu cirka 100 tillverkare runt om i världen, från USA till Europa, till länder i Asien som Japan, Sydkorea och Kina. Det innebär att vi tar in fler transaktioner och större volymer till våra tillverkare som de historiskt inte skulle ha fått in. Vi betjänar nu också tusentals kunder i USA. Konsumenterna är ofta överraskade över att de kan köpa produkter av hög kvalitet till bättre priser än ett välkänt varumärke skulle kunna erbjuda.

Vad fokuserar ditt team på just nu?

Vi fokuserar på att förfina vårt produktsortiment och att fortsätta positionera Italic som lyx utan etiketter. Vi levererar produkter som gör våra kunder nöjda och arbetar hårt för att förbättra och effektivisera vårt produktsortiment så att det uppfyller deras behov på bästa sätt. Det är viktigt att vi levererar produkter som gör att de vill komma tillbaka för mer. Lyx ytan etiketter är den hörnsten som är grunden för vårt värde, vårt varumärkeserbjudande, vår produktkvalitet och kundernas köpupplevelse.

Hur väljer Italic ut vilka produkter man ska sälja?

Vi försöker fokusera på varor som folk ofta köper på nätet. Vi säljer varumärkeslösa versioner av högkvalitativa lyxvaror som kläder, ytterplagg, smycken och till och med hudvård. Kashmirtröjor är ett exempel. En svart polotröja i kashmir ser ungefär likadan ut om man inte lägger till en stor logotyp. Vi fokuserar istället på materialkvalitet och klassisk design och uppfinner inte hjulet på nytt varje gång.

Vi har också som mål att sälja varor med marginaler som är tillräckligt höga för att kunden ändå ska känna att man sparar pengar. Exempelvis säljer Italic ett par diamantörhängen som normalt skulle kosta 1 000 dollar för 300 dollar. Även om det fortfarande är ett högt pris är det tydligt att man sparar pengar.

Hur fortsätter ditt team att vara nyskapande inom leveranskedjan?

Vi hanterar leveranskedjan genom en kombination av konst och vetenskap. Vi fattar kvalificerade beslut och har branschveteraner med massor av erfarenhet från de olika kategorier vi betjänar. Vi arbetar med tusentals SKU:er och var och en av dem medför en hög grad av variation.

Vi har också en egenutvecklad teknikfunktion som specifikt gör att vi kan ta fram bättre prognoser baserat på Italics resultat och hur vissa produkter presterar i olika kategorier. Vi har också en unik finansiell modell där vi inte köper från tillverkare, utan arbetar i partnerskap med dem. De äger lagret och sedan säljer vi det för deras räkning.

Kan du berätta mer om Italics ”egenutvecklade teknikfunktion” när det gäller leveranskedjan?

Italic fungerar både som ett varumärke och en marknadsplats i grunden och därför är våra krav lite annorlunda än de som ett vanligt nätbaserat varumärke har. Vi är ett litet team och måste därför använda teknik som gör det möjligt för oss att genomföra våra arbetsflöden för att spåra lagernivåer, hantera produktionsscheman och samordna produktionsscheman och utbetalningar på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför har vi investerat i att bygga och underhålla en egenutvecklad e-handelsplattform som gör att vi kan ha en djupare integration med vår globala leverantörsbas och automatisera fler av våra interna processer innan vi skalar upp.

Vad påverkar traditionella återförsäljare mest i dagens situation?

De stigande kostnaderna för varor är mer utmanande än någonsin. Under pandemin ville alla beställa allt på nätet. Det gjorde att materialkostnaderna steg kraftigt, ibland upp emot 40–50 procent jämfört med föregående år. Produktionen drabbades också hårt. I motsats till serverutrymme i molnet kan man inte på ett lika elastiskt sätt skala upp produktionen inom detaljhandeln. De kostnader som är förknippade med detaljhandeln, från att skaffa fraktcontainrar till reklam på nätet, gjorde att branschen hamnade i ett trängt läge.

Idag kommer sannolikt inflationen leda till att efterfrågan från konsumenterna försvagas. Vi förväntar oss att detta kommer att drabba alla – oavsett om man är lika stor som Target eller är en plattform av vår typ. De flesta varumärken beställde för mycket under 2022 för att hålla jämna steg med den stigande efterfrågan man upplevt under pandemin. Idag tyngs de tillverkarna och varumärkena av för stora lager. Det är en komplicerad röra och det kommer att krävas mycket arbete för att bringa ordning i det hela.

Hur arbetar Italic med Stripe och var ser du att det största värdet finns i det här partnerskapet?

Stripe är vår enda helhetsleverantör av betalningar vad gäller både våra abonnemangs- och produkterbjudanden. Stripe driver hela vår kassa och vår abonnemangsmodell, Bold. Stripe har varit oerhört bra på att snabba upp vår kassaupplevelse. På affärssidan förbättrar det vår konverteringsgrad och vårt genomsnittliga ordervärde med 37 procent.

Vad vill Italic uppnå på designsidan av kundupplevelsen? På vilket sätt bidrar Stripe till den utvecklingen?

Vårt mål för kunderna är att skapa en upplevelse som påminner om den som kunderna skulle förvänta sig av ledande lyxvarumärken och återförsäljare av lyxvaror. Vi har som mål att göra vårt yttersta för att leverera en kundupplevelse som är så behaglig och effektiv som möjligt från det ögonblick kunderna första gången upptäcker Italic till dess att de får sina produkter. Vi vidareutvecklar och förbättrar hela tiden alla aspekter av kundupplevelsen och Stripe spelar en stor roll där. Vi har exempelvis använt Stripe för att skapa en enhetlig kassaprocess och göra den mer intuitiv för våra användare. Vi använder också Stripe för att hantera betalningar för vår nya abonnemangstjänst Bold, som vi lanserade tidigare i år.

På vilket sätt tycker du att Italics och Stripes värden kan förenas?

Det finns verkliga begränsningar på befintliga e-handelsplattformar och som företag måste man bygga upp sin plattform på ett visst sätt. Det är avgörande för kundupplevelsen och det kräver kompetens och engagemang att bygga upp en funktionell, anpassad plattform. Det finns mycket vi vill göra på designsidan av upplevelsen, som att utveckla ett unikt, klassledande medlemsprogram. Med Stripe kan vi på ett smidigt sätt bygga in det här i vår plattform.

Vi har ambitioner att växa och skala upp Italic. Vi är övertygade om att Stripe kommer att hjälpa oss med det, både genom att hjälpa oss betjäna våra befintliga kunder och många nya kunder när vi fortsätter växa. Kommunikationen mellan våra team har varit mycket positiv och det är ett verkligt partnerskap. Vårt mål är att erbjuda våra kunder samma nivå av omsorg och engagemang.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter