Italic förstärker kundupplevelsen med lyxen att betala med ett klick med Stripe

Italic erbjuder märkeslösa basprodukter av lyxkvalitet som produceras av samma tillverkare och av samma material som de ledande lyxföretagen, men utan prispåslag.

Använda produkter

    Link
    Tax
    Issuing
    Radar
    Payments
Nordamerika
Growth

Utmaning

Italic var frustrerade över begränsningarna på många e-handelsplattformar, inte minst då man arbetade för att skapa en online-upplevelse utöver det vanliga som var välbekant för lyxkonsumenter. När Italic bestämde sig för att arbeta med Stripe för att de skulle göra kassaupplevelsen enhetlig och intuitiv ville företaget samtidigt förbättra kundupplevelsen med ett snabbare och enklare betalningsalternativ.

Lösning

För att ge kunderna en snabb kassaupplevelse förlitade sig Italic på sitt partnerskap med Stripe, som är enda, övergripande betalningsleverantör för både abonnemangs- och produkterbjudanden. Med Link lade Italic till ett enkelt, säkert betalningsalternativ med ett klick i kassan och gjorde det möjligt för kunderna att hantera sparade finanskonton.

Resultat

Italic konsoliderade alla betalningar på Stripe, ökade punktligheten, korrektheten och tillgången till omfattande data för sina finans- och redovisningsteam samtidigt som man också slapp många timmars arbete med att rensa data. Flytten till Link skapade även en snabbare kundupplevelse som fångade upp 18 % av alla betalningar, ökade det genomsnittliga ordervärdet med 37 % och ökade konverteringsgraden med 34 % under den första månaden.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter