Classlist ökar intäkterna med 124 procent genom att börja använda Stripe

Classlist ville att företagets community-app för föräldrar och lärare skulle erbjuda användarna en användarvänlig, snabb och tillförlitlig betalningsupplevelse. Det målet kunde uppfyllas med hjälp av Stripe. Classlist har sedan dess hjälpt till att samla in 5 miljoner GBP till skolor tack vare en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 197 procent för skolintäkter från evenemang och lotterier under en treårsperiod.

Använda produkter

    Connect
    Elements
Europa
Plattform

Utmaning

Classlist är en community-plattform för skolor. Classlist är verksamt i mer än 30 länder och stödjer mer än en halv miljon föräldrar till skolbarn. Företaget erbjuder en möjlighet för föräldrar i en skola att hålla kontakt och samverka med varandra, boka in lekstunder och utbyta skolrelaterade saker på en marknadsplats – allt i enlighet med GDPR-kraven. Classlist gör det också möjligt för föräldrar att köpa biljetter till evenemang, skänka pengar till skolan och köpa lotter för att stötta skolans insamlingsarbete.

Innan man kunde använda Classlist samlade föräldrar och lärare in pengar i form av kontanter och checkar vid skolbaserade insamlingar och evenemang. Processen var tidskrävande och det uppstod ofta fel. Och betalningarna kunde inte stämmas av på ett tillförlitligt sätt.

Classlist ville förse sina kunder med ett betalningssystem som var enkelt att implementera och använda, med inbyggt stöd för flera olika betalningsmetoder. Till en början byggde Classlist sina funktioner för betalningsbehandling med hjälp av en plattform från tredje part som det var svårt för Classlist och företagets kunder att hantera, som gav upphov till stora volymer supportärenden och inte erbjöd den smidiga onboarding-process som Classlist ville att deras kunder skulle ha.

Classlist behövde också en lösning som erbjöd en högkvalitativ kundupplevelse genom att föräldrar kunde betala på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt. Samtidigt ville man skapa möjligheter att få intäkterna till föräldraföreningar och skolor att öka. Men Classlists lösning erbjöd inte alltid en kundupplevelse på den nivån. Användarna behövde exempelvis gå till en webbplats som drevs av en tredje part när de ville göra en betalning.

Dessutom behövde Classlist en lösning som kunde stödja företagets expansion både i Storbritannien och i olika länder i Europa, Asien och Nordamerika. Det innebar att man måste kunna erbjuda kunder i de länderna ett brett utbud av lokala betalningsmetoder.

Lösning

Classlist bytte ut sina tidigare betalningslösningar mot Stripe. Classlist valde Stripe mot bakgrund av företagets attraktiva prisnivåer för skolor, den snabba implementeringen samt för stödet för betalningar och återbetalningar, dashboards och andra viktiga funktioner. Det innebar att Classlist inte skulle behöva bygga och hantera de här funktionerna internt.

"Vi behövde inte ta in mer teknisk personal eller utveckla ytterligare expertis för att börja använda Stripe", säger Yalçin Yavaş, Chief Technology Officer hos Classlist. "Lösningen automatiserar de processer vi tidigare behövde hantera manuellt. Det gör också att betalningarna blir enklare och mer framgångsrika."

Classlist använde Stripes gränssnittskomponent Payment Element för att ta emot olika betalningsmetoder, validera indata och hantera fel. Det ger föräldrar och skolor fler fördelar utan att det krävs avancerad teknikexpertis. Exempelvis använde Classlist Payment Element för att snabbt integrera Apple Pay, Google Pay, kreditkort och bankkort på sin plattform så att föräldrarna får tillgång till flera olika betalningsalternativ. Företaget använde också Stripe Mobile Elements för att erbjuda användarna dessa funktioner via Classlists mobila app.

Classlist lade till Stripe Connect, en lösning för betalningar och utbetalningar till och från flera parter, så att man nu enkelt kan integrera Stripes kraftfulla betalningsteknik på sin plattform och kontrollera betalningsflödena. Förutom att göra plattformen mer värdefull för skolor och föräldrar kan Classlist generera ett extra intäktsflöde genom att monetarisera betalningar på sin plattform.

Classlist använder 15 av de över 135 valutor som Stripe stöder så att globala skolor kan använda Classlist för att hantera betalningar och snabbt lägga till betalningsmetoder med bara några få klick.

Resultat

Snabbare, enklare betalningar gör att skolor kan spara mer än 70 timmar per år

Med hjälp av Stripe tillhandahåller Classlist en sociala medier-plattform som gör att skolor och föräldrar snabbt kan hantera betalningar utan att det behövs någon specialiserad IT-kompetens. Connect hjälper till att säkerställa att konton auktoriseras och ansluts på rätt sätt, vilket kan spara 90 procent av den tid som skolorna annars skulle lägga ner på att samla in kontanter manuellt.

Förbättrad betalningsupplevelse leder till en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 197 procent för skolinsamlingar

Med Stripe gör Classlist betalningarna snabbare och mer tillförlitliga genom att minska antalet steg föräldrar behöver genomföra för ett köp och genom att möjliggöra papperslösa lotter, något som också ger miljöfördelar. Classlist har förenklat betalningarna genom att använda Payment Element och lägga till fler betalningsmetoder. Istället för att skicka vidare föräldrarna till ett tredjepartsföretag för betalningar gör Stripes effektiva process att de kan genomföra sina transaktioner på Classlist-webbplatsen. Det ger en mer användarvänlig och tillfredsställande upplevelse för föräldrarna.

"Våra föräldrar älskar Stripe", säger Susan Burton, Chief Executive Officer och medgrundare av Classlist. "De kan göra en betalning utan att behöva tänka på det. Skolorna säger att de kan samla in dubbelt så mycket med halva arbetsinsatsen."

Classlist har använt Stripe för att hjälpa skolor att samla in 5 miljoner GBP, en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 197 procent i skolintäkter från evenemang och lotterier under en treårsperiod. Antalet evenemang har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 55 procent, lotterier en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 154 procent och lotteriförsäljningen har tredubblats på årsbasis.

En intäktsökning på årsbasis på 124 procent och bredare geografisk närvaro

Genom att påskynda onboardingen av skolor med Connect och erbjuda stöd för fler betalningsmetoder har Classlist ökat effektiviteten och tillväxten. Classlist har också attraherat fler kunder genom att sänka behandlingskostnaderna för lotter med Stripe, eftersom skolorna uppnår större intäkter när de genomför evenemang.

Classlist lyfter gärna fram fördelarna med Stripe. Företaget har introducerat Stripe i mer än 800 skolor i 35 länder, vilket bidragit till Classlists fortsatta tillväxt. Förra året ökade företaget sina intäkter med 124 procent.

"Att samla in pengar är något av det svåraste som en skola kan ägna sig åt", säger Burton. "Ett skäl till att vi fortsätter att bryta ny mark i nya länder är att vi använder Stripe för att lösa betalningsutmaningarna för skolor."

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter