Wegwijs in het registratieproces voor de Goods and Services Tax (GST) in Canada

Bepaal wanneer je je moet registreren om belasting te innen in Canada en de afzonderlijke provincies.

Tax
Tax

Met Stripe Tax kun je belastingen voor internationale betalingen afhandelen met één integratie. Weet waar je je moet registreren, bereken automatisch belastingen en ontvang rapportages die je nodig hebt om aangifte te doen.

Meer informatie 
 1. Inleiding
 2. Wat is de Goods and Services Tax (GST) in Canada?
 3. Wat is een GST-nummer?
 4. Registreren om belasting te innen in Canada
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Hoe registreer je je om belasting te innen in Canada?
 5. Registreren om belasting te innen in British Columbia
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Hoe registreer je je om belasting te innen in British Columbia?
 6. Registreren om belasting te innen in Manitoba
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Hoe registreer je je om belasting te innen in Manitoba?
 7. Registreren om belasting te innen in Saskatchewan
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Hoe registreer je je om belasting te innen in Saskatchewan?
 8. Registreren om belasting te innen in Québec
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Hoe registreer je je om belasting te innen in Québec?
 9. Hoe Stripe kan helpen

Ondernemingen met belastingverplichtingen in Canada moeten vaak meerdere niveaus van compliance doorlopen. Naast de landelijke belasting op goederen en diensten moeten ondernemingen ook rekening houden met provinciale belastingregels. Naarmate je onderneming groeit, is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van je fiscale compliance. Dit begint met het correct registreren om belasting te innen op alle locaties waar je belastingverplichtingen hebt.

Deze gids helpt je te bepalen wanneer het tijd is om je te registreren om belasting te innen als je in Canada verkoopt, zodat je de boetes en rente kunt vermijden als je je verplichtingen niet vervult. De gids helpt ook niet-ingezeten ondernemingen bij het registratieproces voor belastingen in de afzonderlijke provincies. We laten je ook zien hoe Stripe je kan helpen om fiscale compliance blijvend te beheren.

Wat is de Goods and Services Tax (GST) in Canada?

Het Canadese belastingsysteem bestaat uit federale en provinciale belastingen. De Goods and Services Tax (GST) is nationaal van toepassing. Vijf provincies, New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario en Prince Edward Island, hebben hun provinciale omzetbelastingen gecoördineerd met de GST om de Harmonized Sales Tax (HST) in te voeren, die op dezelfde manier werkt als de GST. Ondernemingen in deze provincies hoeven alleen HST te innen.

In British Columbia (BC), Manitoba, Québec en Saskatchewan worden aparte provinciale omzetbelastingen (PST) geïnd. In Québec heet de PST Québec Sales Tax (QST). In Manitoba heet de PST de Retail Sales Tax (RST). In Saskatchewan en British Columbia wordt de belasting PST genoemd. Vier provincies, Alberta, Northwest Territories, Nunavut en Yukon, heffen geen provinciale omzetbelasting.

Een kaart van de verschillende provinciale belastingen in Canada. GST is landelijk van toepassing.

Wat is een GST-nummer?

Een Goods and Services Tax-nummer (GST) is een unieke identificatiecode die wordt uitgegeven door het Canada Revenue Agency (CRA). Hiermee kunnen ondernemingen worden geïdentificeerd die zijn geregistreerd voor het innen en afdragen van GST in Canada. De registratieprocedure is eenvoudig en kan online worden uitgevoerd via de website van het CRA.

Registreren om belasting te innen in Canada

Wanneer moet je je registreren?

Volgens de algemene regels moeten niet-ingezeten ondernemingen die goederen en diensten leveren in Canada, zich registreren voor de federale Goods and Services Tax (GST) als ze aan de volgende criteria voldoen:

 • Ze leveren belastbare goederen en/of diensten (inclusief goederen en/of diensten met nultarief) in Canada in het kader van hun zakelijke activiteiten in Canada, en ze zijn geen kleine leverancier.
 • Ze leveren belastbare goederen en/of diensten in Canada voor een uitgaansgelegenheid, een seminar, een activiteit of een evenement dat in Canada wordt gehouden (ook als ze een kleine leverancier zijn).
 • Ze organiseren een conventie in Canada en meer dan 25% van de afgevaardigden is inwoner van Canada (ook als ze een kleine leverancier zijn).

Ondernemingen komen in aanmerking als kleine leverancier als hun wereldwijde belastbare leveringen $ 30.000 of minder bedragen in één kalenderkwartaal en in de laatste vier opeenvolgende kalenderkwartalen.

Vanaf 1 juli 2021 zijn er speciale regels voor ondernemingen in de digitale economie. Niet-ingezeten ondernemingen die belastbare digitale producten of diensten verkopen en andere Canadese entiteiten die niet onder het normale GST/HST-regime zijn geregistreerd, moeten zich registreren als hun omzet meer dan $ 30.000 CAD bedraagt over een periode van 12 maanden. Dergelijke ondernemingen kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigde GST/HST-registratieprocedure. Een onderneming die moet worden geregistreerd onder de vereenvoudigde GST/HST kan vrijwillig een aanvraag indienen om te worden geregistreerd voor de normale GST/HST, als deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Ondernemingen willen zich mogelijk registreren voor de vereenvoudigde GST/HST omdat het dan gemakkelijker is om de geïnde GST/HST te rapporteren en af te dragen. Hier zijn enkele voordelen van het vereenvoudigde registratieproces:

 • Je hoeft de belastingdienst geen borgsom te betalen die normaal gesproken wordt gevraagd van niet-ingezetenen die zich registreren voor GST/HST.
 • Betalingen (afdrachten) worden per kwartaal gedaan, op basis van je rapportageperiode per kalenderkwartaal. Voor ondernemingen die geen gebruikmaken van het vereenvoudigde registratieproces, varieert de indieningsfrequentie afhankelijk van de omzet.
 • Je kunt autorisatie aanvragen om deze betalingen in een in aanmerking komende vreemde valuta te doen.
 • De nettobelasting die je moet berekenen en rapporteren, is vereenvoudigd omdat je geen voorbelastingkredieten (ITC) mag claimen.

Hoe registreer je je om belasting te innen in Canada?

Voordat je GST en andere Canadese belastingen kunt innen, moet je je registreren bij de relevante belastingdienst. Je kunt je online registreren voor de vereenvoudigde GST/HST. Het is belangrijk om te onthouden dat ondernemingen misschien niet voldoen aan de drempel voor belastingregistratie op landelijk niveau, maar zich toch moeten registreren om provinciale belastingen te innen.

Als je de belastingdrempel in Canada hebt overschreden en je je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van belastingen. Begin pas met het innen van belasting als je je op de juiste manier hebt geregistreerd.

Registreren om belasting te innen in British Columbia

Wanneer moet je je registreren?

BC eist van ondernemingen die belastbare goederen of diensten in de provincie verkopen, inclusief software- en telecommunicatiediensten, dat ze zich registreren voor PST-inning als hun bruto omzet uit alle belastbare en vrijgestelde verkopen aan klanten in BC meer dan $ 10.000 was in de afgelopen 12 maanden of naar verwachting dat bedrag in de komende 12 maanden zal overschrijden.

Gezien de federale GST-drempel en de afzonderlijke provinciedrempels moeten verkopers een nauwkeurige, duidelijke omzetadministratie bijhouden om te garanderen dat ze de juiste belastingen innen. Als een verkoper in BC bijvoorbeeld meer dan $ 10.000 maar minder dan $ 30.000 (de GST-drempel) verkoopt, hoeft hij/zij zich niet te registreren om GST te innen, maar alleen PST. Als de verkoper echter verwacht dat de omzet in de komende 12 maanden de federale belastingdrempel zal overschrijden, moet hij/zij zich registreren voor GST/HST.

Hoe registreer je je om belasting te innen in British Columbia?

Voordat je PST int, moet je je registreren bij de relevante belastingdienst. Je kunt je online registreren om PST te innen.

Als je de belastingdrempel in Canada hebt overschreden en je je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van belastingen. Begin pas met het innen van belasting als je je op de juiste manier hebt geregistreerd.

Registreren om belasting te innen in Manitoba

Wanneer moet je je registreren?

Canadese ondernemingen buiten Manitoba en ondernemingen in het buitenland die tastbare persoonlijke eigendommen leveren in Manitoba of verkopen aanbieden en accepteren in de provincie, moeten zich registreren om RST te innen. Met ingang van 1 december 2021 heeft Manitoba haar heffingsbevoegdheid uitgebreid naar de verkoop van digitale diensten door verkopers van buiten de provincie. Iedereen die een online accommodatieplatform of online verkoopplatform beheert of streamingdiensten aanbiedt, moet zijn geregistreerd om RST te innen. Aangezien er geen economische nexus drempels zijn voor verkopers buiten de provincie, moeten ze vanaf de eerste verkoop worden geregistreerd.

Hoe registreer je je om belasting te innen in Manitoba?

Voordat je RST int, moet je je registreren bij de relevante belastingdienst. Je kunt je online registreren voor het innen van RST.

Als je de belastingdrempel in Canada hebt overschreden en je je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van belastingen. Begin pas met het innen van belasting als je je op de juiste manier hebt geregistreerd.

Registreren om belasting te innen in Saskatchewan

Wanneer moet je je registreren?

Canadese ondernemingen buiten Saskatchewan en niet-Canadese ondernemingen die in de detailhandel verkopen voor gebruik of consumptie in Saskatchewan, moeten zich registreren om PST te innen. Er is geen economische nexus-drempel voor niet-ingezetenen in Saskatchewan, wat betekent dat PST van 6% moet worden geïnd vanaf de eerste transactie. Deze richtlijnen zijn van toepassing op een verscheidenheid aan digitale producten, zoals digitale audio- en videodownloads, software, softwarediensten en cloud-diensten.

Hoe registreer je je om belasting te innen in Saskatchewan?

Voordat je PST int, moet je je registreren bij de relevante belastingdienst. Je kunt je online registreren voor het innen van PST via deze link.

Als je de belastingdrempel in Canada hebt overschreden en je je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van belastingen. Begin pas met het innen van belasting als je je op de juiste manier hebt geregistreerd.

Registreren om belasting te innen in Québec

Wanneer moet je je registreren?

Niet-ingezetenen die verkopen in Québec, kunnen zich registreren onder het gespecificeerde of het algemene systeem. De volgende categorieën niet-ingezeten verkopers zijn verplicht om het gespecificeerde systeem te gebruiken als hun belastbare verkoop in Québec meer dan $ 30.000 CAD bedraagt in een periode van 12 maanden:

 • Verkopers buiten Canada die onlichamelijke roerende goederen of diensten verkopen in Québec
 • Verkopers buiten Québec die lichamelijke roerende goederen, onlichamelijke roerende goederen of diensten verkopen aan consumenten in Québec

Hoe registreer je je om belasting te innen in Québec?

Voordat je QST int, moet je je registreren bij de relevante belastingdienst. Je kunt je online registreren om QST te innen.

Als je de belastingdrempel in Canada hebt overschreden en je je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van belastingen. Begin pas met het innen van belasting als je je op de juiste manier hebt geregistreerd.

Hoe Stripe kan helpen

Met al deze nuances wordt het ingewikkeld om te bepalen waar je omzetbelasting moet betalen en waar je je moet registreren. Stripe Tax helpt je je verplichtingen in de gaten te houden en waarschuwt je wanneer je een omzetbelastingdrempel overschrijdt, aan de hand van je Stripe-transacties.

Stripe Tax helpt je bij het volgende:

 • Begrijpen waar je belastingen moet registreren en innen: Kijk waar je belasting moet innen op basis van je Stripe-transacties en activeer na registratie binnen enkele seconden de functie voor belastingincasso in een nieuw land of nieuwe staat. Eén regel code in je bestaande Stripe-integratie is vaak al voldoende om te starten met het innen van belasting. Of voeg deze functie met één muisklik toe aan Stripe-producten zoals Invoicing, zonder dat je iets hoeft te programmeren.
 • Registreren voor het betalen van belastingen: Stripe Tax biedt links naar websites waar je je kunt registreren zodra je de drempelwaarde voor registratie hebt bereikt.
 • Automatisch belasting innen: Stripe Tax berekent altijd het juiste bedrag, waar of wat je ook verkoopt. Stripe Tax ondersteunt honderden producten en diensten en is up-to-date op het gebied van wijzigingen in belastingregels en -tarieven.
 • Aangifte en afdragen vereenvoudigen: Stripe biedt gespecificeerde rapporten en belastingoverzichten voor elke locatie waar je aangifte moet doen. Zo kun je heel eenvoudig zelf, met je boekhouder of een van de aangiftepartners van Stripe je belastingaangifte doen en belasting afdragen.

Lees onze documentatie voor meer informatie of registreer je vandaag nog voor Stripe Tax.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.