นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดเตรียมการแปลหน้านี้ไว้ด้านล่าง การแปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และเวอร์ชันสุดท้ายของหน้านี้คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: [24 มกราคม] 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียด

บทนำ

เราให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบทางการเงินบนโลกดิจิทัล บุคคลใช้บริการของเราเพื่อการซื้อของบุคคลเหล่านั้น และธุรกิจทุกขนาดต่างก็ใช้เทคโนโลยีและบริการต่างๆ เพื่อรับชำระเงิน ส่งการชำระเงิน และจัดการธุรกิจของตนทางออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ Stripe จึงมีความประสงค์ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ผู้ใช้ไว้วางใจให้เราดูแล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") อธิบายเกี่ยวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ วิธีการที่เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้และเปิดเผย สิทธิและทางเลือกของคุณ ตลอดจนวิธีการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้แล้ว นโยบายฉบับนี้ยังระบุสิทธิของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการคัดค้านไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการด้วย โปรดเข้าไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Stripe เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

Stripe”, “เรา”, และ “ของเรา” หมายถึงนิติบุคคลของ Stripe ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติม.

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ และอาจจะรวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ เช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) 

"บริการ" หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ Stripe ระบุว่าครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจะรวมถึงอุปกรณ์และแอปที่ Stripe เป็นผู้ให้บริการด้วย "บริการสำหรับธุรกิจ" ของเราหมายถึงบริการที่ Stripe มอบให้แก่นิติบุคคล ("ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ") ที่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของ "ลูกค้าปลายทาง" ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและกิจกรรมของตนให้แก่เราโดยตรงหรือโดยอ้อม ส่วน "บริการสำหรับผู้ใช้งาน" คือบริการที่ Stripe มอบให้โดยตรงแก่บุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่นิติบุคคล) เพื่อการใช้งานของบุคคลเหล่านั้น

"เว็บไซต์" หมายถึง Stripe.com และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทางออนไลน์อื่นๆ ที่ Stripe ระบุไว้ว่าครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้ โดยเราจะเรียกเว็บไซต์ บริการสำหรับธุรกิจ และบริการสำหรับผู้ใช้งาน รวมกันว่า "บริการ"

คำว่า "คุณ" หมายถึงลูกค้าปลายทาง ผู้ใช้งาน ตัวแทน หรือผู้เข้าชม ขึ้นอยู่กับบริบท

 • เมื่อคุณใช้บริการสำหรับผู้ใช้งานโดยตรงเพื่อใช้งานเป็นการส่วนบุคคล (เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Link หรือชำระเงินไปยัง Stripe Climate โดยอาศัยความสามารถของคุณเอง) เราจะเรียกคุณว่า "ผู้ใช้งาน"
 • เมื่อคุณทำธุรกิจกับหรือทำธุรกรรมในลักษณะอื่นใดกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (เช่น เมื่อคุณซื้อรองเท้าคู่หนึ่งจากผู้ค้าที่ใช้ Stripe Checkout ในการประมวลผลการชำระเงิน) แต่ไม่ได้ทำธุรกิจกับ Stripe โดยตรง เราจะเรียกคุณว่า "ลูกค้าปลายทาง"
 • เมื่อคุณดำเนินการในนามของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจในปัจจุบันหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจในอนาคต (เช่น คุณเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่ง หรือเป็นผู้ดูแลบัญชีให้กับผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ หรือได้รับบัตรเครดิตของพนักงานจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ใช้ Stripe Issuing) เราจะเรียกคุณว่า "ตัวแทน"
 • เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี Stripe หรือสื่อสารกับ Stripe ในลักษณะอื่นใด เราจะเรียกคุณว่า "ผู้เข้าชม" (เช่น เมื่อคุณส่งข้อความให้กับ Stripe เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากคุณกำลังพิจารณาว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา)

Stripe ทำหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” และ/หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือ ผู้ให้บริการ)” โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และนิติบุคคลของ Stripe ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายฉบับนี้ โปรดดูที่นี่

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและแนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทำของคุณในฐานะผู้ใช้งาน ลูกค้าปลายทาง ตัวแทน หรือผู้เข้าชม และบริการต่างๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงผู้เดียว (ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว) เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูแลธุรกิจของคุณ แต่คุณก็อาจเป็นลูกค้าปลายทางที่ซื้อสินค้าจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอื่นที่ใช้บริการของ Stripe ในการประมวลผลการชำระเงิน และคุณยังอาจเป็นผู้ใช้งานที่ใช้ Link เพื่อการซื้อสินค้าดังกล่าวด้วย

ข้อมูลธุรกรรม” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และอาจรวมถือข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย: ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ข้อมูลวิธีการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือภาพบัตรชำระเงินที่คุณเป็นคนเลือก) ผู้ค้าและสถานที่ มูลค่าการซื้อ วันที่ซื้อ และในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และประวัติการซื้อที่ผ่านมา

1.1 ผู้ใช้งาน

เราจัดให้มีบริการสำหรับผู้ใช้งาน โดยที่เราไม่ได้ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลต่อผู้ประกอบธุรกิจ แต่เป็นการให้บริการกับคุณโดยตรงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล (เช่น Link) เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง Privacy Center ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

 • การใช้ Link หรือการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของคุณ Stripe เปิดโอกาสให้คุณจัดเก็บวิธีการชำระเงินไว้กับ Stripe เพื่อให้คุณเรียกใช้งานได้สะดวกเมื่อต้องชำระเงินให้แก่ผู้ค้ารายอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา ("Link" เดิมเป็นที่รู้จักในนามของ "Remember Me") เมื่อคุณสมัครใช้งาน Link แสดงว่าคุณตกลงให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น วิธีการชำระเงินของคุณ (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดวิธีการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตร รหัส CVC และวันหมดอายุ)) ซึ่งช่วยให้คุณพร้อมมากขึ้นที่จะซื้อสินค้าและบริการจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจผ่านทาง Link โดยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านี้คือนิติบุคคลที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจเพื่อการประมวลผลการชำระเงินของเรา เมื่อคุณเลือกชำระเงินด้วย Link เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของคุณด้วยเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีธนาคาร (รวมทั้งเพื่อใช้งาน Link) กับเรา Stripe จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลบัญชี (เช่น ข้อมูลเจ้าของบัญชีธนาคาร ยอดคงเหลือในบัญชี หมายเลขและรายละเอียดบัญชี ธุรกรรมในบัญชี และข้อมูลประจำตัวของคุณในบางกรณี) โดยเมื่อได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากคุณ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือก โดยคุณสามารถบอกเราให้หยุดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การชำระเงินให้ Stripe หากคุณซื้อสินค้าหรือบริการจาก Stripe โดยตรง เราจะได้รับข้อมูลธุรกรรม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณชำระเงินให้กับ Stripe Climate เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลวิธีการชำระเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น
 • เราให้บริการยืนยันตัวตนที่ทำการเปรียบเทียบเอกสารยืนยันตัวตนกับรูปภาพของคุณ (เช่น รูปถ่ายเซลฟี่) โดยอัตโนมัติ โดยคุณอาจเลือกอนุญาต (opt-in) เพื่อให้เราจจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนนั้นเพื่อใช้ในอนาคตกับผู้ค้ารายอื่น และ/หรือ อาจให้ความยินยอมแยกต่างหากเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลชีวภาพในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนของเรา โดยคุณสามารถขอให้เราหยุดให้บริการเหล่านี้แก่คุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการอ่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ และวิธีการที่คุณใช้บริการสำหรับผู้ใช้งานของเรา

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 • บริการ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการสำหรับผู้ใช้งานแก่คุณ ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบรายชื่อผู้มีความเสี่ยง การจัดส่ง การสนับสนุน การปรับแต่ง (เช่น การตั้งค่าภาษา และตัวเลือกการตั้งค่า) และการส่งข้อความเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้ใช้งาน (เช่น แจ้งการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา) ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการใช้ Link ของคุณในการชำระเงินกับผู้ค้านั้นได้รับการอุนมัติจากคุณหรือไม่ (โดยไม่ใช่การกระทำของผู้ประสงค์ร้าย) และความเป็นไปได้ในการอนุมัติให้สำเร็จโดยวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้เมื่อคุณเลือกที่จะซื้อสินค้าผ่าน Link
 • ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชีทางการเงินกับ Stripe อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลบัญชีกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง ซึ่งระบุแนวทางการใช้ข้อมูลของพวกเขาเอาไว้
 • ธุรกรรม ในการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่าน Link ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกเปิดเผยให้กับบริษัทอื่นด้วยเพื่อให้สามารถดำเนินการ หรือ “ประมวลผล” ธุรกรรมนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อทำธุรกรรมผ่าน Stripe หรือ Link (เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง หรือการหักบัญชีอัตโนมัติ) บุคคลที่สามที่ให้บริการวิธีการชำระเงินดังกล่าวจะได้รับข้อมูลธุรกรรมที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้ Link ผู้ค้าที่คุณเลือกทำธุรกิจด้วยจะได้รับข้อมูลธุรกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ (หากได้รับความยินยอมแยกต่างหากจากคุณ)
 • โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ค้าที่คุณเลือกจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา (เช่น Stripe Radar) เพื่อตรวจจับการฉ้อโกง และปกป้องความเสียหายทางการเงินของคุณ เรา และผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา ซึ่งรวมถึงการตรวจจับการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต ดูข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพยายามเข้าทำธุรกรรมของคุณ) ให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน (รวมถึง ผู้ออกบัตร วิธีการชำระเงิน และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลการชำระเงิน) ที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจด้านการตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อให้ใช้งานเชิงธุรกิจดังกล่าวสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำธุรกรรม และข้อมูลที่เราเปิดเผยให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจได้ที่นี่
 • การโฆษณา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินคุณสมบัติของคุณและเสนอบริการสำหรับผู้ใช้งานแบบอื่นๆ ให้กับคุณ หรือส่งเสริมการบริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีในปัจจุบัน และเมื่อกฎหมายอนุญาต (รวมถึงการที่คุณเลือกให้ความยินยอมเมื่อจำเป็น) เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดบริการสำหรับผู้ใช้งานของเรากับคุณ รวมถึงการทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงตามความสนใจ โปรดดู Cookie Policyของเรา 
 • เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาดหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมแยกต่างหากของคุณ 
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่างหากต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผย

1.2 ลูกค้าปลายทาง

Stripe เสนอบริการสำหรับธุรกิจแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (เช่น การประมวลผลการชำระเงินที่จุดขายหรือการชำระเงินทางออนไลน์ หรือการประมวลผลการจ่ายเงินของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเหล่านั้น) เมื่อเราดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการ (หรือที่เรียกว่า ผู้ประมวลผลข้อมูล) ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในข้อตกลงที่เราทำร่วมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (เช่น เมื่อเราประมวลผลการชำระเงินให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเนื่องจากคุณซื้อสินค้าจากพวกเขา) หรือเมื่อพวกเขาสั่งให้เราส่งเงินให้แก่คุณ

ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจมีหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสิทธิด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้าปลายทางได้รับการเคารพ ซึ่งรวมถึงการแจ้งลูกค้าอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ หากคุณเป็นลูกค้าปลายทาง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกจะทำธุรกิจด้วยเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว ทางเลือกและการควบคุมของพวกเขาเหล่านั้น เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน Privacy Center ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าปลายทาง

 • ข้อมูลธุรกรรม หากคุณเป็นลูกค้าปลายทาง เมื่อคุณชำระเงินให้กับ รับเงินคืนจาก เริ่มซื้อสินค้า บริจาคเงิน หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจของเราเพื่อประมวลผลการชำระเงิน เราจะได้รับข้อมูลธุรกรรมเหล่านั้นด้วย  นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับประวัติการทำธุรกรรมของคุณกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มชำระเงิน แม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่กรอกแบบฟอร์มจนเสร็จหรือซื้อกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลระบุตัวตน/ข้อมูลการยืนยัน Stripe ให้บริการด้านการยืนยันและการป้องกันการฉ้อโกงที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น อายุของคุณ (เมื่อซื้อสินค้าที่จำกัดอายุผู้ซื้อ) หรือการอนุญาตจากคุณให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ในส่วนหนึ่งของบริการเหล่านี้ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รูปภาพ (ภาพเซลฟี่) และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกรอก หรือข้อมูลที่มองเห็นได้จากวิธีการชำระเงินนั้นๆ (เช่น รูปภาพบัตรเครดิต)) เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เราอาจนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ บริการยืนยันตัวตน แหล่งข้อมูลสาธารณะ และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคุณหรือเป็นบุคคลที่อ้างว่าเป็นคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการอ่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทาง

ในการให้บริการสำหรับธุรกิจต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลางทางของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ หากได้รับอนุญาต เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางเพื่อวัตถุประสงค์ของ Stripe เพื่อปกป้อง พัฒนา และให้บริการสำหรับธุรกิจของเรา และป้องกันการฉ้อโกง ความเสียหาย และภยันตรายอื่นๆ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 • การชำระเงินและการบัญชี เราใช้ข้อมูลธุรกรรมของคุณเพื่อให้บริการสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ รวมทั้งเพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน คำนวณภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง ออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน และช่วยคำนวณรายได้ ชำระค่าใช้จ่าย และจัดการงานบัญชีของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้แล้ว เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบและปรับปรุงบริการสำหรับธุรกิจของเราด้วย
  • สำหรับธุรกรรมการชำระเงิน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ เนื่องจากเราดำเนินการเป็นผู้ให้บริการและผู้ประมวลผล เราจึงมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกใช้วิธีการชำระเงินสำหรับทำธุรกรรม (เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง หรือการหักบัญชีอัตโนมัติ) วิธีการชำระเงินดังกล่าวจะได้รับข้อมูลธุรกรรมที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลนี้ของพวกเขา
  • ผู้ค้าที่คุณเลือกทำธุรกิจด้วยจะได้รับข้อมูลธุรกรรมที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน และผู้ค้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับผู้อื่น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการทางการเงิน ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจบางรายอาจใช้บริการของเราเพื่อให้บริการทางการเงินแก่คุณผ่าน Stripe หรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงินรายอื่น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรที่ช่วยให้คุณซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งบนบัตรเหล่านี้อาจมีแบรนด์ Stripe แบรนด์พาร์ทเนอร์ธนาคาร และ/หรือแบรนด์ของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอยู่ นอกเหนือจากข้อมูลธุรกรรมที่เราอาจสร้างขึ้นหรือได้รับเมื่อมีการใช้บัตรเหล่านี้ซื้อสินค้าหรือบริการ เรายังอาจได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ รวมถึงของพาร์ทเนอร์ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน (แบรนด์ที่ปรากฏอยู่บนบัตร) ด้วย
 • บริการระบุตัวตน/บริการยืนยันตัวตน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้เราและผู้ให้บริการของเรา เพื่อให้บริการยืนยันตัวตนแก่ Stripe หรือแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย รวมทั้งเพื่อลดการฉ้อโกงและเพิ่มความปลอดภัย หากคุณมอบ "รูปถ่ายเซลฟี" พร้อมทั้งรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เราจะใช้เทคโนโลยีมาเปรียบเทียบและคำนวณว่ารูปถ่ายทั้งสองตรงกันหรือไม่และสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความเสียหาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา (เช่น Stripe Radar) เพื่อตรวจจับและป้องกันความเสียหายของคุณ เรา ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา  เราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพยายามทำธุรกรรมของคุณ) ให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (รวมถึงผู้ออกบัตร วิธีการชำระเงิน และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลการชำระเงิน) ที่ใช้บริการสำหรับธุรกิจด้านการฉ้อโกง เพื่อให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจดังกล่าวสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำธุรกรรม ตลอดจนประเภทข้อมูลที่เราอาจเปิดเผยกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวได้ที่นี่และที่นี่
 • ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา (บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากพวกเขา) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเหล่านั้น และกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ปลายทางโดยตรงให้เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เมื่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอนุญาตให้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันภายนอกเข้าถึงบัญชี Stripe ของตนโดยใช้ Stripe Connect ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจใช้บริการ Identity Service เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าปลายทาง Stripe จะเปิดเผยข้อมูล เอกสาร หรือรูปภาพที่ลูกค้าปลายทางมอบให้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจนำไปใช้ยืนยันตัวตนของลูกค้าปลายทาง ในขณะที่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณเลือกทำธุรกิจด้วยก็อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจนั้นๆ อนุญาตด้วยเช่นกัน (เช่น ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ) โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • การโฆษณาโดยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เมื่อคุณเริ่มซื้อสินค้าหรือบริการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา ซึ่งผู้ใช้งานเชิงธุรกิจอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิของคุณในการแจ้งให้พวกเขาหยุดนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ทำการตลาด
  •  เราจะไม่ใช้ ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปลายทางเพื่อใช้ทำการตลาดหรือการโฆษณาสำหรับเราเอง หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจซึ่งคุณทำธุรกรรมหรือพยายามทำธุรกรรมด้วยนำไปทำการตลาดหรือทำการโฆษณา นอกจากนี้ เราจะไม่ขายข้อมูลของลูกค้าปลายทาง
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผย

1.3 ตัวแทน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากตัวแทนของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (เช่น เจ้าของธุรกิจ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสำหรับธุรกิจ เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน Privacy Center ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวแทน

 • ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลติดต่อ หากคุณลงทะเบียนใช้งานบัญชี Stripe สำหรับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ (รวมถึงการจัดตั้งธุรกิจ) เราจะเก็บรวบรวมชื่อและข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ Stripe เป็นผู้จัดขึ้นหรือเข้าร่วม หรือหากคุณลงทะเบียนรับการสื่อสารจาก Stripe เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนและโปรไฟล์ของคุณ หากคุณเป็นตัวแทน หรือตัวแทนของผู้ที่อาจกลายมาเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเราในอนาคต เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูล) เพื่อนำไปใช้ในการโฆษณา ทำการตลาด และสื่อสารกับคุณตามคำอธิบายด้านล่างและตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2 เราอาจเชื่อมโยงสถานที่กับคุณเพื่อประเมินว่าการบริการหรือข้อมูลใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลประจำตัว หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคาดว่าจะได้เป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ เรากำหนดให้คุณต้องมอบข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแก่เรา เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเราและข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมะข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยตรง (และผ่านช่องทางอื่น) เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ วันเกิด รหัสประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ที่เกี่ยวข้องกับคุณและผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของคุณ (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขประจำตัวของนายจ้าง) และคุณยังเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลบัญชีธนาคารกับเราด้วยหรือไม่
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนเพื่อให้บริการสำหรับธุรกิจให้แก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • บริการสำหรับธุรกิจ เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา ตามที่คุณ (หรือ ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย) ร้องขอ
  • ในบางกรณี บริการสำหรับธุรกิจอาจกำหนดให้เราต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานราชการ (เช่น การจัดตั้งธุรกิจ หรือการชำระภาษีขายที่เกี่ยวข้อง) สำหรับบริการสำหรับธุรกิจด้านภาษีของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยื่นภาษีในนามของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณ สำหรับบริการจัดตั้งธุรกิจ Atlas เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยื่นแบบฟอร์มแก่ IRS ในนามของคุณ และยื่นเอกสารแก่หน่วยงานราชการอื่นๆ (เช่น หนังสือสำคัญการจดทะเบียน)
  • เราจะเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจโดยตรงให้เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น พาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก หรือบริการที่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจใช้ร่วมกับบริการสำหรับธุรกิจของเรา) ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน (เช่น Visa, WeChat Pay) จะต้องการข้อมูลทางการค้าสำหรับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่ยอมรับวิธีการชำระเงินของผู้ให้บริการดังกล่าว และ Stripe จะให้ข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทน) แก่พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน ในบางกรณี ผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้อาจอยู่นอกประเทศของคุณ ตัวอยางเช่น WCP, AliPay, Klarna Bank AB ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น
  • หากคุณเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและเลือกที่จะใช้ชื่อซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หรือใช้นามสกุลในชื่อบริษัท) เราจะเปิดเผยและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเสมือนกับชื่อบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา (เช่น การระบุชื่อในใบเสร็จรับเงิน และคำอธิบายอื่นที่ระบุธุรกรรมทางการเงิน)
 • การโฆษณา ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนกับบุคคลอื่นเพื่อทำการตลาดบริการของเรากับคุณ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมใด) เราอาจทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงตามความสนใจ และผ่านอีเมล และประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาของเราโปรดศึกษา Cookie Policyของเรา นอกจากนี้ เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนให้แก่บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของเขา
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผย

1.4 ผู้เข้าชม 

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม (ที่ไม่ใช่ผู้ใช้งาน ลูกค้าปลายทาง หรือตัวแทน) เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน Privacy Center ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราใช้ (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดบ้าง

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการที่คุณมอบให้เราโดยตรง หรือผ่านการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายกัน โปรดศึกษา Cookie Policyของเรา

 • แบบฟอร์ม เมื่อคุณเลือกที่จะกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่แสดงโฆษณาของเรา (เช่น LinkedIn or Facebook) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มนั้น (เช่น ข้อมูลติดต่อของคุณและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา) เราอาจเชื่อมโยงสถานที่กับการเข้าชมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์

ข. แนวทางการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม

 • การปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมาประเมินวัดการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ปรับปรุงความตอบโจทย์และการนำทาง ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ (เช่น ภาษาและข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับ Stripe และบริการของเราให้เหมาะกับคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยเหตุที่ทุกบริการของเราไม่สามารเข้าใช้งานได้ในทุกภูมิภาค ดังนั้น เราอาจปรับแต่งคำตอบของเราสำหรับภูมิภาคของคุณ
 • การโฆษณา ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมกับบุคคลอื่นเพื่อทำการตลาดบริการของเรากับคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมใด) เราอาจทำการตลาดผ่านการแสดงโฆษณาแบบอิงความสนใจ และผ่านอีเมล และประเมินประสิทธิภาพในการโฆษณาของเรา โปรดศึกษา Cookie Policyของเรา นอกจากนี้ เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมให้แก่บุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของเขา

อื่นๆ โปรดดูด้านล่าง หากต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. แนวทางอื่นๆ ของเราในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

ก. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • กิจกรรมทางออนไลน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ และลักษณะการใช้งานบริการสำหรับธุรกิจของเราโดยผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ
  • อุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน และบริการอื่นๆ ทางออนไลน์ ("เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก")
  • ข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ดังกล่าว และวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา รวมทั้งที่อยู่ IP ปลั๊กอิน ภาษาที่เลือกใช้ เวลาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หน้าที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก วิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ และหน้าที่นำหรือส่งต่อคุณมายังเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้กิจกรรม เช่น ตัวบ่งชี้กิจกรรมจากเมาส์ เพื่อช่วยเราตรวจจับการฉ้อโกงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษา Cookie Policyของเราประกอบ
 • ข้อมูลการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณเลือกมอบให้กับเรา เช่น ผ่านทาง Support Ticket อีเมล หรือโซเชียลมีเดีย และเมื่อคุณตอบอีเมลหรือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความคิดเห็นของ Stripe เราจะเก็บรวบรวมอีเมล ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณระบุไว้ในเนื้อหาของอีเมลหรือคำตอบในแบบสำรวจเหล่านั้นด้วย ในกรณีที่คุณติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณโทรหา Stripe รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจจะมอบให้เราระหว่างคุยสาย นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของคุณด้วย เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วม การเข้าร่วม หรือการชมกิจกรรมของ Stripe และการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของ Stripe ในลักษณะอื่นๆ
 • กระดานสนทนาและกลุ่มสนทนา ในกรณีที่เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโพสต์นั้น

ข. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากแนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้น เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

 • การปรับปรุงและการพัฒนาบริการ เรานำการวิเคราะห์มาใช้บนเว็บไซต์เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าคุณใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราอย่างไร รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงวิธีการควบคุมการใช้งานคุกกี้ของเราและโปรแกรมวิเคราะห์ของบุคคลภายนอก โปรดดู Cookie Policyของเรา นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการต่างๆ ด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งาน ลูกค้าปลายทาง ตัวแทน หรือผู้เข้าชมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงบริการ พัฒนาบริการใหม่ และสนับสนุนการดำเนินงานของเราในการทำให้บริการตอบที่โจทย์และเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • การสื่อสาร เราจะใช้ข้อมูลติดต่อคุณที่เรามีอยู่เพื่อให้บริการแก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งรหัสทาง SMS เพื่อตรวจสอบสิทธิของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณเป็นผู้ใช้งาน ตัวแทน หรือผู้เข้าชม เราอาจสื่อสารกับคุณโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่เรามี (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ SMS หรือการประชุมทางไกล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการของบริษัทในเครือของเราให้กับคุณ เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำแบบสำรวจความคิดเห็น หรือสื่อสารกับคุณในลักษณะอื่นใดเพื่อทำการตลาด ทั้งนี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความยินยอมและการเลือกไม่รับข้อมูลด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งข้อมูลติดต่อให้กับเรา หรือเมื่อเราเก็บรวบรวมรายละเอียดสำหรับการติดต่อทางธุรกิจจากการที่เราเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานกิจกรรมอื่นๆ เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาติดต่อคุณเพื่อติดตามผลเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามที่คุณร้องขอ และรวมชื่อของคุณไว้ในแคมเปญส่งข้อมูลการตลาดของเรา
 • โซเชียลมีเดียและโปรโมชัน หากคุณเลือกส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเพื่อเข้าร่วมข้อเสนอ โปรแกรม หรือโปรโมชัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เพื่อบริหารจัดการข้อเสนอ โปรแกรม หรือโปรโมชันดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียมาทำการตลาดกับคุณ เว้นแต่ กรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าว
 • การป้องกันการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัย เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการตรวจจับและจัดการกิจกรรมของมิจฉาชีพและผู้ประสงค์ร้ายกลุ่มอื่นๆ ในบริการของเรา ให้บริการสำหรับธุรกิจด้านการตรวจจับการฉ้อโกง และดำเนินการในลักษณะอื่นๆ เพื่อปกป้องบริการและธุรกรรมของเราจากการเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการยักยอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล และเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ (เช่น เครดิตบูโร) บุคคลภายนอก และบริการที่เราจัดหาด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การป้องกัน การตรวจจับการฉ้อโกงและความปลอดภัย ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับ Stripe และผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของ Stripe นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเกี่ยวกับคุณจากผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ บุคคลที่เกี่ยวข้องในทางการเงิน รวมถึงบุคคลภายนอกในบางกรณี ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับที่อยู่ IP ที่ผู้ประสงค์ร้ายนำไปใช้ เพื่อนำมาช่วยปกป้องบริการของเรา เป็นต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศ) จะช่วยเรายืนยันตัวตน ตรวจสอบเครดิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการฉ้อโกง นอกเหนือจากนี้แล้ว เราอาจนำเทคโนโลยีมาประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงที่มีความเชื่อมโยงกับการพยายามทำธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ด้านการเงินโดยลูกค้าปลายทางหรือผู้ใช้งานด้วย
 • การปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการรู้จักลูกค้าของคุณ ("KYC") การต่อต้านการก่อการร้าย การควบคุมการส่งออก และข้อห้ามในการทำธุรกิจกับบุคคลที่ถูกจำกัดการทำธุรกรรมในพื้นที่ธุรกิจบางแห่ง และหน้าที่ทางกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งพยายามทำให้บริการของเราปลอดภัย มั่นคง และเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งเพื่อการนี้แล้ว การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น เราอาจจะตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมการชำระเงินและสัญญาณทางออนไลน์ประเภทอื่นๆ และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาลดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อ Stripe ผู้ใช้งานของเรา และลูกค้าปลายทางของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจต่างๆ
 • ผู้เยาว์ บริการของเราไม่ได้จัดทำมาเพื่อผู้เยาว์ รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ดังนั้น เราขอไม่ให้ผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองผ่านบริการของเรา ในบางประเทศ เราอาจกำหนดข้อจำกัดด้านอายุไว้สูงกว่านี้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากแนวทางที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย

 • บริษัทในเครือ Stripe เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับนิติบุคคลอื่นๆ ในเครือ Stripe ด้วย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลกับนิติบุคคลเหล่านี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผล เราจำเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและผู้ใช้งาน รวมทั้งสื่อสาร ทำการตลาด และทำการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของเรากับผู้เข้าชม ตัวแทน และผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการของเรา ผู้ให้บริการ ให้บริการที่สำคัญหลายอย่าง เช่น บริการโฮสต์ (เก็บรักษาและส่งมอบ) การวิเคราะห์เพื่อประเมินความเร็ว ความถูกต้อง และ/หรือความปลอดภัยของบริการ การยืนยันตัวตน บริการลูกค้า อีเมล และการตรวจสอบ ซึ่งเราอนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดหาให้ เพื่อให้บริการในนามของเราและเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราได้กำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องเข้าทำสัญญากับเราเพื่อกำหนดหน้าที่ในการปกป้องความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาประมวลผลในนามของเราด้วย ผู้ให้บริการของเราส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน "พาร์ทเนอร์ด้านการเงิน" คือสถาบันการเงินที่เราจับมือเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อให้บริการต่างๆ (รวมถึงผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรสำหรับวิธีการชำระเงินต่างๆ ธนาคาร และผู้ให้บริการเบิกจ่าย) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับพาร์ทเนอร์ด้านการชำระเงินบางรายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ และเสนอบริการบางอย่างร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเรา ตัวอย่างเช่น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของตัวแทน (เช่น ข้อมูลการชำระคืนเงินกู้และข้อมูลติดต่อ) กับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อหรือให้สินเชื่อที่ค้ำประกันโดย Capital loans ที่เราได้อนุมัติให้กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลอื่นเมื่อได้รับความยินยอม ในบางกรณี เราอาจจะไม่ได้บริการคุณด้วยตัวเอง แต่จะแนะนำคุณไปยังหรือช่วยให้คุณติดต่อกับบุคคลอื่นเพื่อขอใช้บริการ (เช่น บริษัทเฉพาะทางที่เราเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับให้บริการ Atlas) ในกรณีเหล่านี้ เราจะเปิดเผยตัวตนของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งแจ้งให้คุณทราบว่าจะเราเปิดเผยข้อมูลใดบ้างกับพวกเขา และขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้
 • ธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่เราทำหรือมีเจตนาว่าจะทำธุรกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ขายกิจการ ร่วมทุน โอนสิทธิ ถ่ายโอนสิทธิ เปลี่ยนการควบคุม หรือจำหน่ายธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วยวิธีการอื่นใด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นด้วย นิติบุคคลอื่นๆ ที่ซื้อกิจการของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการจะมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป แต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการป้องกันอันตราย เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต่อ (1) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วิธีการชำระเงินกำหนดไว้ในการใช้วิธีการชำระเงินนั้น (เช่น กฎระเบียบของเครือข่าย Visa) (3) การบังคับใช้สิทธิตามสัญญาของเรา (4) การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องบริการ สิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และทรัพย์สินของ Stripe ของคุณ หรือของบุคคลอื่น รวมถึงการป้องกันกิจกรรมมุ่งร้ายและฉ้อโกง และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ (5) การตอบสนองคำขอที่มีผลถูกต้องสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทางการกฎหมาย ทั้งจากศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานรัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยด้วย

3. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราอาศัยฐานทางกฎหมายหลายประการด้วยกันเพื่อช่วยให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นี่

ก. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามสัญญาและความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนทำสัญญา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้งานเชิงธุรกิจและผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับพวกเขา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • การสร้างและการจัดการบัญชี Stripe และข้อมูลประจำตัวของบัญชี Stripe รวมทั้งการประเมินใบสมัครขอเริ่มใช้บริการหรือขยายการใช้บริการของเรา
 • การสร้างและการจัดการบัญชี Stripe Checkout
 • กิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการเรียกเก็บเงิน และ
 • การประมวลผลการชำระเงิน รวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง การป้องกันความเสียหาย การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมที่ถูกต้อง การสื่อสารเกี่ยวกับการชำระเงินดังกล่าว และงานบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ข.การปฏิบัติตามกฎหมาย เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ การป้องกัน และการตรวจจับการฉ้อโกง กฎหมายเกี่ยวกับการระบุตัวตน และการรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น "การฟอกเงิน ("AML") และการรู้จักลูกค้าของคุณ ("KYC") ตลอดจนหน้าที่ด้านการรายงานทางการเงิน ตัวอย่างเช่น เราอาจจำเป็นต้องบันทึกและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น เรามีหน้าที่เหล่านี้โดยผลบังคับแห่งกฎหมาย ซึ่งอาจกำหนดให้เราต้องรายงานผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราไปยังบุคคลภายนอก รวมถึงส่งไปรับการตรวจสอบยืนยันโดยบุคคลภายนอกด้วย

ค.ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย รายการต่อไปนี้แจกแจงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

 • ตรวจจับ ตรวจสอบ ป้องกันการฉ้อโกงและธุรกรรมการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • บรรเทาความสูญเสียทางการเงิน การอ้างสิทธิ ความรับผิด หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าปลายทาง ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ และ Stripe
 • กำหนดสิทธิการใช้งานและเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของ Stripe ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตอบคำถาม ส่งหนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับบริการ และให้การสนับสนุนลูกค้า
 • ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงบริการ ระบบ และเครื่องมือของเรา ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของบริการ
 • จัดการ ดำเนินการ และปรับปรุงสมรรถนะของเว็บไซต์และบริการ โดยการศึกษาทำความเข้าใจประสิทธิภาพและปรับปรุงสินทรัพย์ดิจิทัลของเราให้มีความเหมาะสม
 • วิเคราะห์และโฆษณาบริการของเรา และการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ข้อมูลแบบรวมและจัดทำข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การปกป้อง การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจของเรา
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ช่วยเราดำเนินงานและปรับปรุงธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้งานเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับทุกส่วนของ Stripe และบริการของเรา
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในเครือบริษัทของเรา

ง. การให้ความยินยอม เราอาจต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่เราใช้สื่อสารกับคุณและการให้บริการต่างๆ เช่น Link, Financial Connections, Atlas และ Identity เมื่อเราประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมดังกล่าวก่อนที่จะมีการเพิกถอนนั้น

4. สิทธิและทางเลือกของคุณ

คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ก. การเลือกไม่รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา

หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณสามารถแสดงความประสงค์ดังกล่าวทางลิงก์สำหรับการเลิกรับข้อมูลที่อยู่ในอีเมลดังกล่าว หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่นี่ เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความสมควร โปรดทราบว่าหากคุณเลือกไม่รับอีเมลการตลาดจากเรา (i) เราคงไว้ซึ่งสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการที่คุณได้รับ (เช่น การให้ความช่วยเหลือ และการแจ้งประกาศทางกฎหมายที่สำคัญ) และ (ii) ผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเราอาจยังคงส่งข้อความไปให้คุณ และ/หรือ สั่งให้เราส่งข้อความถึงคุณในนามของพวกเขาได้

ข. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราควบคุมดูแลตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ที่นี่ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอการยืนยันว่า Stripe ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หาก Stripe ได้มีการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นจริง
 • สิทธิในการขอให้ Stripe แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการขอให้ Stripe ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สิทธิในการขอให้ Stripe จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี เช่น ในขณะที่ Stripe กำลังพิจารณาคำขออีกหนึ่งรายการที่คุณส่งเข้ามา (รวมถึงคำขอให้ Stripe ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย)
 • สิทธิในการขอให้เราส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ไปให้บริษัทอื่น หากทำได้ในทางเทคนิค
 • หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้ก่อนหน้า คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ 
 • หากเราประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน โดยเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลของคุณเมื่อคุณคัดค้าน เว้นแต่จะมีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีความสำคัญเหนือกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้สิทธิเหล่านี้ และ/หรือ
 • สิทธิในการอุทธรณ์ต่อคำตัดสินใดๆ ของ Stripe ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเหล่านี้

โดยคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครองของรัฐแคลิฟอร์เนียด้านล่างนี้

ค. กระบวนการใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูล โปรดดูศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Stripe ประกอบ หรือติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง

5. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อมอบความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะนำมาตรการด้านการจัดการ ทางเทคนิค และด้านการบริหารที่ออกแบบมาสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้มาใช้ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย การทำให้สูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการใช้งานในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบการส่งหรือเก็บรักษาข้อมูลนั้นมีความปลอดภัย 100%

ดังนั้น เมื่อคุณมีบัญชีกับ Stripe เราแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่เดาได้ยาก ป้องกันรหัสผ่านนั้นจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ (เช่น รหัสผ่าน) สำหรับบัญชี Strip ของท่าน กับบริการอื่นๆ หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อช่วยเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอีกทางหนึ่ง หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าการติดต่อระหว่างคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น คุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชี Stripe ของคุณถูกแทรกแซง) โปรดติดต่อเราทันที ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เรายังให้บริการแก่คุณหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจของเรา (ถ้าเกี่ยวข้อง) หรือตลอดระยะเวลาที่เราคาดการณ์ตามความสมควรว่าจะต้องให้บริการเหล่านั้น แม้ว่าเราจะหยุดให้บริการโดยตรงแก่คุณหรือผู้ใช้งานเชิงธุรกิจที่คุณทำธุรกิจด้วย และแม้ว่าคุณได้ปิดบัญชี Stripe หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป 

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่ด้านการกำกับดูแล 
 • เพื่อตรวจสอบและตรวจจับการฉ้อโกง และป้องกันความเสียหาย 
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการรายงานทางภาษี การบัญชี และการเงิน
 • หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดในสัญญาที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน (และในกรณีที่เป็นคำสั่งของวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใช้) 

แต่ไม่ว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในกรณีใด เราจะปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านเวลาและหน้าที่ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

6. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ เมื่อเราโอนข้อมูลข้ามพรมแดน เราจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกับการโอนนั้น และในบางสถานการณ์ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ด้วย (เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัย) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) "สหราชอาณาจักร ("สหราชอาณาจักร")" หรือสวิตเซอร์แลนด์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Stripe หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องมีกลไกการโอนข้อมูล เราจะใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

 • การโอนข้อมูลไปยังบางประเทศหรือผู้รับบางรายที่ได้รับการยอมรับว่ามีระดับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป และภาคผนวกการโอนข้อมูลระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรที่ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูล (Information Commissioner’s Office) คุณสามารถรับสำเนาข้อสัญญามาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หรือวิธีการทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ถึงแม้ว่า Stripe Inc. จะยังคงให้การรับรองตนเองภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้อาศัยกรอบเหล่านี้ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหรัฐอเมริกา

7. การแก้ไขปรับปรุงและการแจ้งเตือน

เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อความ "อัปเดตล่าสุดเมื่อ" ด้านบนสุดของนโยบายจะระบุว่ามีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับหลังจากที่เราประกาศนโยบายฉบับแก้ไขไว้บนบริการของเรา หรือจะมีผลเมื่อเราแจ้งการปรับปรุงนโยบายตามที่กฎหมายกำหนด

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยการประกาศลงบนเว็บไซต์ของเรา และหากคุณเป็นผู้ใช้งานหรือตัวแทน การเปิดเผยและการแจ้งจะดำเนินการโดยการติดต่อคุณผ่านแดชบอร์ด Stripe อีเมล และ/หรือที่อยู่จริงตามข้อมูลในบัญชี Stripe ของคุณ

8. ข้อกำหนดเฉพาะเขตการปกครอง

 • ออสเตรเลีย หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียและไม่พอใจกับการจัดการข้อร้องเรียนที่คุณรายงานภายใต้นโยบายฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลออสเตรเลียได้
 • บราซิล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้หากต้องการใช้สิทธิ สำหรับผู้อยู่อาศัยชาวบราซิลที่ the Lei Geral de Proteção de Dados  Pessoais (“LGPD”) ใช้บังคับ ยังมีสิทธิตามข้อ 18 ของ LGPD อีกด้วย
 • แคนนาดา ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึง กฎหมายของรัฐกลางเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PIPEDA) และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่นิยามไว้ใน PIPEDA ด้วย
 • เขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้หากต้องการใช้สิทธิ และหากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือเรากำหนดให้ Stripe Payments Europe Limited เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณเชื่อว่าเราไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณตามข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในยุโรป (GDPR) คุณอาจส่งคำถามหรือยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งไอร์แลนด์ได้ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อกังวลไปยังสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลข่าวสารแห่งสหราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำกิจกรรมทางการเงินภายใต้กำกับในยุโรป Stripe Payments Europe Limited และนิติบุคคลท้องถิ่นของ Stripe ภายใต้กำกับ (หมายถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุญาต หรือจดทะเบียนโดยหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น) จะถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • อินเดีย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอินเดีย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Nodal และเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ที่นี่ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 • อินโดนีเซีย ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" หมายรวมถึงกฎหมายฉบับที่ 11 ปี 2008 ที่ปรับปรุงแก้ไขโดยกฎหมายฉบับที่ 19 ปี 2016 ว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลฉบับที่ 71 ปี 2019 ว่าด้วยการใช้ระบบและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการสื่อสารและสนเทศศาสตร์ฉบับที่ 20 ปี 2016 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามคำจำกัดความในกฎหมายเหล่านั้น
 • ญี่ปุ่น เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่นไปยังเขตการปกครองที่ไม่ได้รับการยอมรับว่า “เพียงพอ” โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเข้าทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น โดยข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้ให้สิทธิและหน้าที่ที่เทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในกฎหมายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรามั่นใจได้อย่างไรบุคคลที่สามปกป้องข้อมูลของคุณและข้อมูลของคุณนั้นถูกเก็บไว้ที่ใดโปรดดูด้านบนนี้ หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สำหรับคำอธิบายของระบบต่างประเทศและโครงสร้างที่อาจกระทบต่อการดำเนินการตามมาตรการที่เท่าเทียมกันโดยบุคคลที่สาม โปรดดูที่นี่มาเลเซีย หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
 • สวิตเซอร์แลนด์ ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายรวมถึง พระราชบัญญัติของรัฐบาลกลางสวิสว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (FADP) ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยการใช้สิทธิของคุณภายใต้ FADP โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
 • ไทย หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเป็นหน้าที่ตามกฎหมายหรือเป็นสิทธิตามสัญญา และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย (เช่น CCPA) สำหรับรายละเอียดเฉพาะ โปรดดูที่นี่ ทั้งนี้ Stripe ใช้คุกกี้ รวมทั้งคุกกี้เพื่อการโฆษณา ตามที่ระบุไว้ใน Cookie Policy
  • สิทธิและทางเลือกของคุณ ในฐานะผู้ใช้งานในแคลิฟอร์เนีย และภายใต้ข้อจำกัดบางประการภายใต้กฎหมาย CCPA คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกในสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) นอกเหนือจากสิทธิที่กล่าวไว้ข้างต้น (โปรดดูที่นี่) โปรดทราบว่าคุณมีสิทธิเฉพาะสำหรับแคลิฟอร์เนียดังต่อไปนี้ 
   • การใช้สิทธิที่จะรู้ คุณมีสิทธิขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ขาย หรือเปิดเผย ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล และหมวดหมู่ของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดที่เราเปิดเผย
   • การใช้สิทธิไม่ให้ขายข้อมูล เราจะไม่ขาย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่นิยามไว้ในกฎหมาย CCPA และไม่ได้ทำเช่นนั้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
   • การใช้สิทธิจำกัดการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามที่นิยามไว้ในกฎหมาย CCPA และไม่ได้ทำเช่นนั้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนได้ที่นี่
   • สิทธิในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับการโฆษณาตามพฤติกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ และที่นี่
  • หากต้องการส่งคำขอใช้สิทธิใดๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเราด้วยวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อติดต่อเราด้านล่าง เราจะยืนยันคำขอของคุณ โดยการขอให้คุณส่งคำขอดังกล่าวจากที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หรือขอให้คุณให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ประวัติการทำธุรกรรม รูปถ่ายระบุตัวตน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ
  • คุณอาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขอในนามของคุณเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย CCPA ตัวแทนของคุณอาจส่งคำขอในนามของคุณ โดยติดต่อเราผ่านวิธีการที่อธิบายไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เรายังอาจจำเป็นต้องขอให้คุณยืนยันตัวตนและยืนยันว่าคุณได้มอบหมายให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตส่งคำขอนั้นอย่าติดตาม และส่งสัญญาณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราปฏิบัติตาม “อย่าติดตาม” และสัญญาณอื่นๆ

9. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเรา หากคุณเป็นลูกค้าปลายทาง (กล่าวคือเป็นผู้ทำธุรกิจหรือธุรกรรมกับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ) โปรดอ่านนโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวหรือประกาศของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ ทางเลือกและการควบคุม หรือติดต่อผู้ใช้งานเชิงธุรกิจโดยตรง