En viktig uppdatering för Stripe Connect september 2021

Vi gör viktiga ändringar för att hjälpa plattformar och deras användare att smidigt anpassa sig till förändrade finansiella regler och partnerskyldigheter. Denna guide beskriver nya krav på finansiella partner i USA, nyheter i Connect och vilka förändringar du kommer att behöva göra i din Stripe-integration.

Bakgrund

Målet med betalningskrav är att skapa en säkrare och tryggare finansiell infrastruktur genom att bidra till att förebygga brott som penningtvätt, bedrägeri och skatteflykt. Finansiella tillsynsmyndigheter runt om i världen tillämpar krav på kundkännedom (KYC) för att säkerställa att identitetsinformation samlas in och verifieras från vissa typer av företag och deras personal. Dessa krav på informationsinsamling uppdateras ofta av finansiella tillsynsmyndigheter, kortbetalningsnätverk och andra finansiella institutioner. Den nödvändiga verifieringsinformationen har nyligen uppdaterats i USA och du kan se de senaste kraven på sidan med nödvändig verifieringsinformation.

För plattformar kan det kännas betungande att hantera denna kontinuerliga komplexitet både på operativ och teknisk nivå. Därför har vi uppgraderat Stripes API så att du enkelt kan se och övervaka kommande krav innan de påverkar dina användare.

Uppdateringar av Connect

Krav från finanspartner och bestämmelser kommer att fortsätta utvecklas över tid. Mot bakgrund av detta vill vi säkerställa att Stripe och ditt företag har ett bra efterlevnadsprogram, samtidigt som nödvändiga ändringar kan göras på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi introducerar framtida krav, en ny API-funktion som underlättar processen för anpassning till nya efterlevnadskrav och optimerar användarupplevelsen för dina anslutna konton.

Observera att de här ändringarna kräver uppdateringar av din Stripe-integration.

Håll dig uppdaterad på ett enkelt sätt

Vår nya API-funktion framtida krav visar förhandsgranskningar av kommande kravändringar för dina anslutna konton långt innan kravet börjar gälla. Det gör det enklare att se vilka ändringar vid onboarding av användare som du kan behöva göra för nya användare som registrerar sig på din plattform och visar om befintliga användare behöver ange ytterligare info.

Framtida krav introducerar ett nytt fält på konto-, person- och funktionsobjekt:

  • future_requirements Ett nytt API-fält som duplicerar formen för den befintliga krav-hashen. I det här fältet visas kommande krav för det anslutna kontot.

Vad detta innebär för din Stripe-integration

Om du genomför onboarding av Custom-konton måste du göra ändringar i din integration.

Mer specifikt kan vi behöva uppdatera ditt onboarding-flöde för att samla in och validera ytterligare information. Du kan också behöva integrera framtida krav för att säkerställa att du anpassar dig till nya krav. Slutligen kan du behöva samla in ytterligare information för konton som anslutits tidigare för att uppfylla kraven på uppdaterad nödvändig verifieringsinformation för amerikanska Stripe-konton.

Våra konverteringsoptimerade onboarding-verktyg kan också ersätta ditt behov av att utforma dina egen flöden för identitetsverifiering och dynamiskt anpassa dig till specifika efterlevnadskrav på flera marknader. Vi rekommenderar att du använder dessa färdiga onboarding-flöden för att hjälpa dig att samla in nödvändig identitetsinformation och genomföra onboarding av dina användare så snabbt som möjligt utan att behöva bygga eller underhålla dina egna flöden.

Designen är färdig för dator och mobil, stödjer flera språk och länder samt uppdateras automatiskt vid ändringar av lokala efterlevnadskrav. Formen kan anpassas för att stämma överens med ditt företags profilering och enkelt integreras med ditt befintliga registreringsflöde för en enhetlig användarupplevelse från början till slut.

Connects onboardingflöde inhämtar de uppgifter som krävs från dina anslutna konton på ett säkert sätt, baserat på din affärsmodell och lokala regelefterlevnadskrav.

Så får du hjälp

Att uppdatera din Stripe-integration är ett viktigt steg för din plattform och vi finns här för att hjälpa dig

You’re viewing our website for Greece, but it looks like you’re in the United States.