Tillväxt – din nya klimatpartner

Med Stripe Climate och ett fåtal klick kan du avsätta en bråkdel av dina intäkter och bidra till att utveckla nya metoder för koldioxidupptag. Bli en del av en växande grupp ambitiösa företag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Registrera dig på en minut

Avsätt en bråkdel av dina intäkter för att finansiera nya banbrytande metoder för koldioxidupptag direkt i Dashboard.

Finansiera banbrytande teknik för koldioxidupptag

Vi avsätter 100 % av ditt bidrag till teknik för koldioxidupptag. Våra vetenskapliga rådgivare hjälper oss att maximera den långsiktiga effekten. Stripe köper koldioxidupptag från samma projekt.

Dela med dig

Informera dina kunder om ditt åtagande med ett nytt märke som uppdateras automatiskt på kvitton, fakturor och vid kassor. Vårt kit gör det enkelt att använda märket var du vill.

Tillgängligt nu för företag i hela världen

Det krävs en global och kollektiv insats för att öka koldioxidupptaget. Stripe Climate är tillgängligt för Stripe-användare i hela världen.

Early adopters

I gott sällskap

En växande grupp early adopters bidrar till att påskynda utvecklingen av koldioxidupptag.

Hur koldioxidupptag kan finansieras

Koldioxidupptag är oumbärligt för att motverka klimatförändringarna

Vi måste vi sträva efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över den förindustriella medeltemperaturen för att förhindra klimatförändringens katastrofala konsekvenser. För att lyckas måste vi minska världens koldioxidutsläpp från drygt 40 gigaton per år 2018 till noll ton netto år 2050.

För att uppnå detta måste hela världen både drastiskt minska nya utsläpp och ta bort den koldioxid som redan finns i atmosfären.

Vägen till att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C
Begränsa den globala temperaturökningen till:
Historiska utsläpp Utveckling mot 2 °C Utveckling mot 1,5 °C Aktuell utveckling
Koldioxidupptag som behövs för att begränsa den globala temperaturökningen till cirka 1,5 °C.
Historiska utsläpp från Global Carbon Project,1 "Aktuell utveckling" visar SSP4-6.0,2,3 vägar för avveckling från CICERO.4 För enkelhetens skull visar det här diagrammet bara CO₂ även om det finns andra typer av växthusgaser som måste reduceras.

Vi ligger efter när det gäller koldioxidupptag

Befintliga lösningar för koldioxidupptag som t.ex. återplantering av skog och koldioxidbindning i mark är viktiga, men de räcker inte för att ta itu med problemets omfattning. Nya metoder för koldioxidupptag måste utvecklas och ha potential att användas av många och bli billiga fram till 2050, även om de inte är fullt utvecklade ännu.

Dagens lösningar för koldioxidupptag står inför ett dilemma. Teknik på ett tidigt stadium är dyr och lockar inte särskilt många användare. Men om tekniken inte anammas av fler användare kan massproduktionsfördelar inte utnyttjas och priserna sjunker inte.

Early adopters kan påskynda utvecklingen av koldioxidupptag

Personer som anammar innovationer på ett tidigt stadium kan bidra till att minska kostnaderna och öka produktionen för teknik för koldioxidupptag. Erfarenhetskurvor för tillverkning har visat att implementering och skalfördelar förbättras, ett fenomen som har visats med DNA-sekvensering, hårddiskkapacitet och solpaneler.

Det här tankesättet banade väg för vårt engagemang och första köp. Om en större grupp likasinnade köpare gör betydande investeringar är vi övertygade om att vi kan ändra utvecklingen och öka möjligheten att världen får de klimatlösningar som vi behöver.
Stiliserad representation av erfarenhetskurvor från Santa Fe Institute.5

Hur vi väljer och finansierar

Vår portfölj och våra vetenskapliga granskare

Vi samarbetar med en multidisciplinär grupp av experter som hjälper oss att hitta och utvärdera den mest lovande tekniken för koldioxidupptagning. Utforska vår växande portfölj med projekt inom koldioxidupptagning. Läs de kriterier vi använder för att välja ut dem, eller läs om våra projektansökningar med öppen källkod.

Målkriterier

Se vad vi letar efter när vi utvärderar projekt.

Projektansökningar

Se våra projektansökningar med öppen källkod.

Arbeta med koldioxidupptag

Arbeta på ett av företagen i vår portfölj.

Vår portfölj

Projekt hösten 2021

44.01 använder sig av naturlig mineralisering för att förvandla koldioxid till sten. Företagets teknik injicerar koldioxid i den vanligt förekommande bergarten peridotit, där det sedan lagras permanent. Den här lagringsmetoden kan användas med olika tekniker för koldioxidavskiljning.

Lagring

Ebb Carbon mildrar havsförsurning och avskiljer samtidigt koldioxid. Med hjälp av membran och elektrokemi avskiljer Ebb kolsyra från havsvattnet och förbättrar vattnets naturliga förmåga att ta upp koldioxid ur luften och lagra det som bikarbonat.

UpptagningLagring

Eion påskyndar mineralers nedbrytning genom att blanda silikatsten i jorden. Detta formas sedan till pellets som bönder tillsätter marken för att öka kolhalten i jorden. Med tidens gång hamnar kolet i havet, där det lagras permanent som bikarbonat. Utöver denna teknikutveckling genomför Eion även en innovativ jordanalys för att förbättra mätningen av koldioxidupptag.

UpptagningLagring

Sustaera använder monolitiska luftextraktorer i keramik för att avskilja koldioxid direkt ur luften och sedan lagra det permanent under jord. Det är ett modulärt system för avskiljning direkt ur luften som drivs av kolfri elektricitet och som har konstruerats för snabb tillverkning och avskiljning på stor skala.

UpptagningLagring

Projekt våren 2021

Seachange utnyttjar världshavens kraft och omfattning för koldioxidupptagning. Den experimentella, elektrokemiska processen isolerar och lagrar koldioxid i havsvatten som karbonat, ett inert material som kan jämföras med snäckskal, vilket möjliggör energieffektiv och permanent koldioxidupptagning.

UpptagningLagring

Running Tide tar upp koldioxid genom att odla kelp (alger) i havet. När de har växt till maximal storlek sjunker algerna lång ner i havet och tar med sig koldioxiden ned, där den sedan kan lagras långsiktigt. Running Tides tillvägagångssätt är enkelt och skalbart, och drivs av fotosyntes, havsströmmar och gravitation.

UpptagningLagring

Över geologiska tidsskalor binds CO₂ kemiskt till mineraler och omvandlas sedan permanent till sten. Heirloom arbetar på en lösning med direktupptagning i luften som ska förbättra denna process för att absorbera CO₂ från luften på några dagar snarare än år. Sedan ska CO₂ avskiljas och lagras permanent under marken.

UpptagningLagring

Mission Zero tar upp koldioxid från luften genom elektrokemi och koncentrerar det i syfte att isolera och lagra det. Den experimentella processen kan göras i rumstemperatur och kan drivas med ren elektricitet. Det kan dessutom potentiellt göras till låga kostnader och höga i volymer, med hjälp av utrustning som går att få tag på i vanliga butiker.

UpptagningLagring

CarbonBuilts process omvandlar lätt utspädd CO₂ till kalciumkarbonat, vilket skapar ett "kompromisslöst", utsläppssnålt alternativ till vanlig betong. CarbonBuilts teknikplattform är en lönsam och skalbar lösning för permanent koldioxidlagring och kan fungera som en avgörande del i framtida system för koldioxidupptagning genom direkt avskiljning från luften.

Lagring

Future Forest genomför ett fältförsök där man vill påskynda mineralers nedbrytning genom att krossa basaltstenar till damm, sprida dem på marken i skogen och sedan mäta koldioxidupptagningen. Detta försök är det första av sitt slag och kan bidra till att bedöma potentialen för större omfattning såväl som de potentiella effekterna på ekosystem i samband med förbättrad nedbrytning.

UpptagningLagring

Våra granskare 2021

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Koldioxidavskiljning

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Styrning

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Styrning

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Styrning

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energisystem

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ekosystemens ekologi

Sophie Gill

University of Oxford Department of Earth Sciences
Hav

Katherine Vaz Gomes

University of Pennsylvania
Mineralisering

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ekosystemens ekologi

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Hav

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geokemi

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrokemi

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisering

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Hav

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisering

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisering

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geolagring

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Koldioxidavskiljning

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Hav

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om Stripe Climate.