Gör skillnad i ett globalt företag

Praktikanter hos Stripe utför riktigt arbete, på riktiga problem och levererar till riktiga kunder. Några av de viktigaste produkter som Stripe har byggt, som de inledande versionerna av Connect och Atlas, skapades av personer på deras första ”riktiga” jobb.

Påverkan

Förvänta dig mer av de första åren i din karriär

Vi älskar att erbjuda nya möjligheter för medarbetare som har visat att de kan utnyttja dem, oavsett var i karriären de befinner sig. Vi vet att början på din karriär kan vara oerhört produktiv om du hittar rätt problem att jobba på. Vi har en del bra förslag – och uppskattar när du kommer med egna idéer.

Du kommer att fullt ut få stöd och vägledning av en erfaren kollega i ditt team. I slutet av praktikperioden kommer du att ha byggt något konkret och ha presenterat det för ditt team och organisationen i stort. Vi utformar dina projekt så att de är ambitiösa, men möjliga att slutföra. Företag kommer att använda det du skapar.

Möjligheter

Praktikplatser

Stripe erbjuder praktikplatser för studenter och nyutexaminerade från hela världen. Våra praktikanter blir inkluderade, lär sig av och knyter meningsfulla kontakter med Stripes medarbetare. De flesta praktikplatser finns i vårt Engineering-team, men vi har tidigare haft praktikanter inom Machine Learning, Data Science och andra affärsteam, t.ex. Strategy & Operations, Sales och Business Development.

Verkliga problem och verkliga användare

Vi väljer praktikprojekt som svarar mot verkliga affärsbehov, med särskild inriktning på sådana som kommer att exponera dig mot stora delar av Stripes stack, verksamhet och användare. Du kommer att samarbeta med dina kollegor, få insikter i alla delar av verksamheten och möjligheter att göra verklig skillnad. Din praktik på Stripe är ett förhandstitt på hur det skulle vara att jobba hos oss. Du kommer att vara en värdefull och respekterad kollega under flera månader.

Det jag gillar hos Stripe är den avsaknad av självbelåtenhet, ödmjukhet i överflöd och envishet i allmänhet som alla här verkar förkroppsliga.

Jerry Tegno, Lager

Mer än ett sommarjobb

Praktikanter genomgår ett introduktionsprogram som liknar det som vi använder för nyanställda. Det kallas Intern 101 och behandlar olika delar av Stripe, t.ex. vår vision, kultur, produkter och utvecklingsmöjligheter. Vi försöker ge dig tillräckligt med kunskap och stöd från kollegor så att du kan arbeta produktivt, utan att överväldiga dig med kursmaterial.

Katalysatorer för kontakter

Öppet hus för praktikanter, föredragsserier, teambuilding-evenemang och kontakter med branschen erbjuder möjligheter för praktikanter att se hur det är att arbeta hos Stripe. Vi investerar kontinuerligt i olika sätt att förbättra mångfalden, jämlikheten och inkluderingen i vår praktiska verksamhet – så att alla som arbetar inom Stripe kan utföra det bästa arbetet i sina karriärer. Vi välkomnar dig att gå med i någon av Stripes Communities och delta i initiativ som anordnas av communities och kontor under hela din praktik.

Vanliga frågor

De flesta globala intervjuer äger rum i enlighet med det lokala studieåret, normalt sett mellan augusti och februari. Vi rekommenderar att du ansöker så tidigt som möjligt.

Från universitet till jobb

Personer i början av karriären

Vi förväntar oss att alla Stripes medarbetare, också de som är i början av sin karriär, är principfasta tänkare med framåtanda. Vi värdesätter och har förtroende för de nya perspektiv som många nyutexaminerade bidrar med. När du börjar på Stripe kommer du att jobba med våra kärnprodukter och -verksamheter inom några veckor. Det innebär även att du har tillgång till det stöd du behöver genom mentorer och communities som ger dig en lyckad karriärstart.

Några intressanta karriärråd

Du kan börja din karriär på många ställen. Vi skulle rekommendera att du väljer ett tillräckligt stort företag där du kan utveckla dina färdigheter, men tillräckligt litet så att du kan vara med och påverka. Stripe erbjuder både och.

Vi optimerar våra system och processer för nystartade karriärer. Du kommer att jobba i en miljö som fokuserar på noggrannhet, disciplin och pålitlighet i sättet att arbeta och de produkter vi bygger. Du kommer att lära dig hur de bästa teamen bygger extremt tillförlitliga system – system som du snabbt får ansvar för att driva (och alltid med lämpligt stöd när situationen så kräver).

Din karriär kommer troligen att sträcka sig över flera decennier. Vi kan erbjuda dig en mycket bra grund, som bygger på det du redan lärt dig. Du kan lära dig om oerhört viktiga problem (och hur du ska arbeta rent generellt) och ge dig belägg för att du är objektivt bra på det du gör.

Stripe är en av de bästa platserna att lära sig om startup-företag och internetekonomin. Du kommer att få möjligheter till direkt kontakt med våra användare, som är några av världens mest innovativa företag. Oavsett om du fortsätter att arbeta här eller så småningom ger dig av på nya äventyr, råder det ingen tvekan om att din tid på Stripe kommer att hjälpa dig att definiera dina karriärmål.

Vart jag än vänder mig på Stripe ser jag intressanta projekt och team. De inspirerar mig att ställa tuffa frågor, hitta bättre lösningar och ifrågasätta invanda arbetssätt.

Fay Wu, Global Engineering, LATAM

Teammatchning

För tekniker sker processen för teammatchning närmare ditt startdatum. Alla nyutexaminerade svarar på en enkät som ger oss information om föredraget team och sedan tar vi hänsyn till ett antal olika kriterier – som din bakgrund och dina intressen, våra företagsbehov samt teamens resurser – innan vi bestämmer vilket som passar bäst.

Börja jobba på Stripe.

Att jobba på Stripe.

Gör ditt bästa jobb bland människor som stöder, förfinar och förstärker varje del av det.

Företagsprinciper

Vi har egensinniga principer – och inget emot att vara helt ärliga om dem.