Assess your alignment

There's a gravity to choosing a new job. It will impact the trajectory of your career, and determine how and with whom you spend the majority of your time. While we love the challenge and uniqueness of working at Stripe, it may not be for everyone. So we penned this guide as a first step to help in deciding if Stripe is right for you.

 1. Introduktion
 2. Motiverade av vår mission
 3. Förkroppsliga våra företagsprinciper
 4. Samarbete mellan flera olika områden
 5. Vi drivs av obegränsade möjligheter
 6. Det finns mycket mer att göra

Motiverade av vår mission

Stripes mission är att få internets BNP att växa. Hela den ekonomiska potentialen hos internet är fortfarande outnyttjad. Vårt mål är att förändra det. Vi bygger verktyg för att demokratisera näthandeln, utöka de ekonomiska möjligheterna och motivera andra att bygga produkter och tjänster som kommer att förändra världen runt omkring oss.

Frågor att ställa till dig själv

 • Ser jag fria marknader och entreprenörskap som starka krafter för att föra utvecklingen framåt?
 • Använder jag min tid och min talang på bästa sätt om jag hjälper till att frigöra internetekonomins fulla potential?

Förkroppsliga våra företagsprinciper

Våra företagsprinciper formar Stripes agerande och vi kommer att fortsätta att utveckla dem i takt med att vi lär oss hur vi bäst möter de utmaningar som väntar.

"Användarna först" är en central princip. Stripes användare litar på att vi tillhandahåller en viktig tjänst och det är ett tungt ansvar som vi tar på mycket stort allvar. Det kan krävas flexibla arbetstider om vi ska betjäna och respektera användarna. Som aktör i den globala ekonomin bedriver Stripe verksamhet utanför normal kontorstid – inklusive en del möten sena kvällar eller tidiga morgnar med kollegor och användare i andra tidszoner. Det innebär också att vi kombinerar innovation med noggrant fokus på alla bits och bytes som används vid penningöverföringar – eftersom vi inte kan betjäna våra användare om vi inte gör både och.

Vår kultur präglas också av makrooptimism. Vi har en stark tro på att framtiden kommer att vara bättre än nuläget, trots kortsiktiga utmaningar, och föredrar frågan "hur kan vi få det här att fungera?" framför "på vilket sätt kan det misslyckas?"

Frågor att ställa till dig själv

 • Är jag motiverad att förflytta berg för att skydda och stödja företag som förlitar sig på Stripe?
 • Har jag drivkraften att ta mig förbi hinder och ta mig an stora uppgifter för att driva på utvecklingen eller känner jag mig överväldigad av stora och omfattande möjligheter som ibland kan vara diffusa?

Samarbete mellan flera olika områden

Vårt uppdrag är att göra det enkelt för andra att göra riktigt svåra saker. Det innebär att allt vi skapar kräver djupgående samverkan mellan flera olika områden: tekniskt, organisatoriskt och geografiskt.

När vi lyckas innebär det att miljontals företag runt om i världen kan utvecklas. Men då behövs det personer som har drivkraften att lösa komplexa problem och som ser nya möjligheter på områden där andra inte tror att de finns. Hos Stripe kommer du att arbeta med smarta, dynamiska personer som löser problem med stor tro på sin kompetens och en ödmjuk inställning. Det innebär att vi ger begåvade personer stort ansvar, oberoende av hur länge de varit anställda och vilken befattning de har. Det beror delvis på att vi måste göra det: det finns för mycket att göra för att lägga tid och kraft på formella hierarkier. Men vi letar också efter personer som hela tiden gör sitt yttersta i alla situationer.

Frågor att ställa till dig själv

 • Är jag bekväm med att orsaka friktion på kort sikt för att kunna uppnå bättre resultat?
 • Tycker jag att det är spännande eller obehagligt att vara den förste som någonsin funderar över ett visst problem?

Vi drivs av obegränsade möjligheter

Vi säger fortfarande att "we haven’t won yet" (vilket vi en gång sjöng på ett av våra möten till melodin "We are the Champions" – ironiskt, men samtidigt passande). Det är så många problem som fortfarande måste identifieras och lösas att det alltid finns utrymme att växa och lära sig. Som chef kommer du fortsätta att utveckla din expertis samtidigt som du utvecklar ditt team och utformar framgångsrika organisationer. Det är högst troligt att du kommer att få lösa problem som ligger utanför ditt eget område. Och vi uppskattar att man tar egna initiativ. Högpresterande individer har möjlighet att ta sig an stora och spännande utmaningar.

Annorlunda uttryckt: karriärvägarna hos Stripe handlar inte om att fylla i alla kryssrutor och utgår inte från traditionella hierarkier. Din väg blir kanske inte linjär, men du kommer att ha de mest utmanande arbetsuppgifterna under din karriär och får arbeta med några av de mest begåvade innovatörerna.

Frågor att ställa till dig själv

 • Vill jag ta mig an tvetydiga, komplexa problem som ligger utanför mitt område eller min erfarenhet?
 • Är jag redo att ta ansvar för min egen karriär och utvecklas längs en icke-linjär väg?

Det finns mycket mer att göra

Vi tar oss an en av de största utmaningarna i världen: att bygga en livskraftig finansiell infrastruktur för internet. Bara en liten andel av den globala handeln finns idag online och vårt mål är att stärka intresset för den globala nätekonomin och omdefiniera dess funktionssätt. Det är en ambitiös resa och vi behöver kompetenta och mångsidiga personer som kan ta sig an både teorin och praktiken och hjälpa oss att nå målet. Hör av dig om den här beskrivningen stämmer in på dig.

Hjälp oss att bygga internets ekonomiska infrastruktur.

Bra stöd

Vi erbjuder heltäckande support för en långvarig karriär genom våra communities och förmåner.

Våra arbetsprinciper

Vi har egensinniga principer – och inget emot att vara helt ärliga om dem.