Assess your alignment

There's a gravity to choosing a new job. It will impact the trajectory of your career, and determine how and with whom you spend the majority of your time. While we love the challenge and uniqueness of working at Stripe, it may not be for everyone. So we penned this guide as a first step to help in deciding if Stripe is right for you.

 1. บทแนะนำ
 2. ขับเคลื่อนด้วยภารกิจของเรา
 3. ยึดมั่นตามหลักการปฏิบัติงานของเรา
 4. การทำงานหลายแขนงที่อาศัยความร่วมมือ
 5. ขับเคลื่อนด้วยโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด
 6. ล้ำหน้าไปมาก

ขับเคลื่อนด้วยภารกิจของเรา

Stripe กำลังทำภารกิจที่จะเพิ่ม GDP ของอินเทอร์เน็ต ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ถูกนำออกมาใช้อย่างเต็มที่ และเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ เราสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการค้าออนไลน์ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้คนอื่นๆ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่จะทำให้โลกรอบตัวเราดีขึ้น

คำถามที่ต้องถามตัวเอง

 • คุณมองว่าตลาดการค้าเสรีและการเป็นผู้ประกอบการเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับความก้าวหน้าหรือไม่
 • การมีส่วนช่วยในการปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้เวลาและความสามารถของฉันที่ให้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่

ยึดมั่นตามหลักการปฏิบัติงานของเรา

หลักการปฏิบัติงานของเราเป็นแนวทางการโต้ตอบของ Stripe และเราจะพัฒนาหลักการเหล่านี้เรื่อยๆ ไปพร้อมกับการเรียนรู้ว่าจะรับมือกับความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรให้ดีที่สุด

"ผู้ใช้มาก่อนเสมอ" เป็นหลักการระดับรากฐาน ผู้ใช้ของ Stripe ไว้วางใจให้เรามอบบริการที่สำคัญ และนี่เป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่เราจริงจังมาก การให้บริการและการเคารพผู้ใช้อาจทำให้เวลาทำงานต้องมีความยืดหยุ่น Stripe ที่อยู่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจทั่วโลกต้องมีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาทำการปกติ รวมถึงอาจต้องมีการทำงานดึกหรือการประชุมตอนเช้าตรู่กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเวลาอื่น นอกจากนี้ เรายังต้องหาจุดสมดุลระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ กับการใส่ใจรายละเอียดในทุกไบต์และทุกบิตที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเงิน เพราะเราจะให้บริการแก่ผู้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ทำทั้งสองอย่าง

นอกจากนี้ วัฒนธรรมของเรายึดติดกับแนวทางการมองบวกในมุมกว้าง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแม้จะประสบกับความท้าทายในระยะสั้น แต่อนาคตจะต้องดีกว่าปัจจุบัน และเราชอบคำถาม "สิ่งนี้น่าจะได้ผลอย่างไร" มากกว่า "สิ่งนี้จะล้มเหลวด้วยเหตุใด"

คำถามที่ต้องถามตัวเอง

 • ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะยกภูเขาเพื่อปกป้องและให้การสนับสนุนธุรกิจที่พึ่งพา Stripe หรือไม่
 • ฉันมีแรงมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและทำงานหนักเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าหรือไม่ หรือว่าฉันหวาดหวั่นกับความใหญ่โตของโอกาสที่บางครั้งอาจมีความไม่แน่นอนหรือไม่

การทำงานหลายแขนงที่อาศัยความร่วมมือ

ธุรกิจของเราคือการช่วยให้คนอื่นๆ ทำเรื่องยากๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องอาศัยการทำงานหลายแขนงที่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ทั้งในเชิงเทคนิค เชิงองค์กร และเชิงภูมิศาสตร์

เมื่อทำสำเร็จ เราจะช่วยให้ธุรกิจหลายล้านแห่งทั่วโลกก้าวหน้าไปได้ แต่นั่นต้องอาศัยคนทำงานที่มุ่งมั่นจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และปรับเปลี่ยนนิยามของความเป็นไปได้ด้วยการขยายสิ่งที่ทำได้อย่างสมเหตุสมผล ที่ Stripe คุณจะได้ทำงานกับคนที่สร้างสรรค์และมีพลังซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจในความสามารถและใช้วิธีที่ประนีประนอม นอกจากนี้ ยังหมายความว่าเราวางใจให้คนทำงานที่มีความสามารถรับความรับผิดชอบที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดและมีความอาวุโสเท่าไหร่ก็ตาม ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจำเป็น เพราะเรามีสิ่งที่ต้องทำมากมายเกินกว่าจะมาเสียเวลาแหวกผ่านฝ่ายจัดการหลายๆ ชั้น และก็เป็นเพราะเราต้องการคนที่พร้อมรับมือกับความท้าทายที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา

คำถามที่ต้องถามตัวเอง

 • ฉันยินดีที่จะสร้างความขัดแย้งในระยะสั้นเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือไม่
 • ฉันตื่นเต้นหรือหวาดหวั่นที่จะเป็นคนแรกที่พิจารณาปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ

ขับเคลื่อนด้วยโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด

คุณจะยังคงได้ยินเราบอกว่า "เรายังไม่ชนะ" (ครั้งหนึ่งเราเคยร้องประโยคนี้เข้าจังหวะเพลง "We are the Champions" ในที่ประชุม แม้จะฟังดูย้อนแย้งก็ตาม) มีปัญหามากมายที่รอให้เราระบุและแก้ไข จึงมีพื้นที่ให้เติบโตและเรียนรู้อยู่เสมอ ในฐานะผู้จัดการ คุณจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญของคุณอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทีมและออกแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน ในฐานะบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วม คุณน่าจะได้รับมอบหมายให้ช่วยแก้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความถนัดของคุณ และเราให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม คนที่มีประสิทธิภาพสูงคือคนที่สามารถจัดการตัวเองได้ให้เอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจ

พูดง่ายๆ ก็คือ เส้นทางอาชีพที่ Stripe ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำตามเช็คลิสต์ และเราจะเดินทางผ่านรูหนอนมากกว่าการใช้บันได เส้นทางของคุณอาจไม่ใช่เส้นตรง แต่คุณจะได้ทำงานที่ท้าทายที่สุดในอาชีพกับนักสร้างนวัตกรรมที่มีความสามารถที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอ

คำถามที่ต้องถามตัวเอง

 • ฉันตื่นเต้นกับการรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนและกำกวมซึ่งอยู่นอกเหนือความถนัดหรือประสบการณ์ของฉันหรือไม่
 • ฉันพร้อมที่จะควบคุมผลลัพธ์ด้านการทำงานของฉันเองและเดินหน้าไปบนเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นตรงหรือไม่

ล้ำหน้าไปมาก

เรากำลังรับมือกับหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในโลก นั่นคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นสำหรับอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบัน การค้าทั่วโลกที่ทำขึ้นบนโลกออนไลน์นั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เราจึงตั้งใจจะขยายการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจออนไลน์ทั่วโลกและนิยามการปฏิบัติงานในส่วนนี้ใหม่ นี่เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน และเราต้องการนักคิดและนักลงมือทำที่มีความสามารถและมองภาพได้รอบด้านที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายนั้น ถ้าคิดว่าคุณคือคนคนนั้น ติดต่อมาเลย

ช่วยเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจสำหรับอินเทอร์เน็ต

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

เราให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานที่ยืนยาวผ่านชุมชนและสวัสดิการของเรา

หลักปฏิบัติการ

เรามีชุดหลักการที่เข้มงวดซึ่งเรายินดีที่จะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา