Wonderbly väljer Stripe Checkout för bättre effektivitet och fler konverteringar

Genom sina personanpassade barnböcker inspirerar Wonderbly till nyfikenhet, välvilja och kärlek till läsning. Huvudpersonen i böckerna har barnets namn och är designad efter barnets utseende. Med över sex miljoner sålda exemplar hjälper böckerna till att förbättra barns språk- och läskunnighet.

Använda produkter

    Checkout
    Payments
Europa
Startup

Utmaning

Wonderbly är ett litet företag med ett slimmat tekniskt team som strävar efter att effektivisera alla delar av verksamheten. När det gäller betalningar visste teamet att de ville maximera sin konverteringsgrad samtidigt som de minimerade mängden arbete detta innebar. Wonderbly behövde en funktionsrik betalningsupplevelse som kunde hantera komplicerade betalningsflöden och uppfyllde EU:s nya krav på stark kundautentisering.

Lösning

När det 2019 blev dags att uppgradera Wonderblys betalningsupplevelse valde de Checkout, Stripes optimerade, värdbaserade betalningssida. Genom att använda Stripe Checkout slapp Wonderbly ägna veckor åt tekniskt integrations- och underhållsarbete. De kunde även lita på att Stripe kontinuerligt jobbade för att förbättra deras konverteringsgrad. Wonderbly kunde utan extra arbete lägga till stöd för Apple Pay, Google Pay, rabattkoder och en lokaliserad betalningsupplevelse.

Resultat

Innan de lanserade Checkout anordnade Wonderbly ett A/B-test för att identifiera eventuella variationer i konverteringsgrad. Särskilt i USA och Spanien såg teamet en ökning på 3,2 respektive 10,6 % jämfört med när de använde sin egen sida. Dessa resultat gav Wonderbly tillförsikten att ersätta sitt betalningsflöde och byta till Stripe Checkout. Sedan den inledande lanseringen 2019 har Wonderbly fortsatt att lägga till nya Checkout-funktioner och förbättra sin konverteringsgrad från år till år.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter